Utstillingen ”Studentlivets utvikling” åpner i gata på Dragvoll onsdag 14. april, og blir hengende ut uken. Bak står en av gruppene i det tverrfaglige prosjektemnet Eksperter i Team, som i vår tas av 1 650 studenter fra profesjons- og masterstudiene. De seks studentene kommer fra psykologi, bygg og miljøteknikk, samfunnsgeografi, biologi, IKT og medieproduksjon. De har valgt å fordype seg i forbruk, design og livsstil, med blikk på studentlivet i Trondheim gjennom de siste 100 år.

- Vi tar for oss utviklingen på områder som økonomi og levekår, teknologi, matservering i kantinene, alkoholstatistikk, klær og moter. Vi prøver også å spå noe om hvordan utviklingen vil bli fremover på noen av disse områdene, sier Helle Bråtteng Olsen, som studerer ved Bygg og miljøteknikk.

UA treffer dem mandag ettermiddag, under ett av de siste av vinterens mange arbeidsmøter. Det begynner å stramme seg til. Bildene er ikke kommet fra trykkeriet, finansieringen er ikke helt i boks, og en del arbeid gjenstår. Allikevel, ingen tviler på om de kommer i mål.

- Vi har lagt vekt på å gjøre det lettfattelig. En visuell utstilling med mye bilder og film og ikke for mye tung tekst og statistikk, sier Solveig Lakså.

Gjennom å jobbe frem utstillingen, sørger gruppen for et synlig bevis på prosjektarbeidet sitt, som de nå deler med alle som måtte ønske det.

I tillegg til et stort antall bilder, byr de også på filmhistorisk materiale. Fredrik Kristiansen, student ved filmklipp og medieproduksjon, har satt sammen en kortfilm som tar for seg byutvikling i Trondheim.

- I arbeidet med utstillingen har alle bidratt, ut fra hvert sitt interessefelt. Vi ønsket også å lage noe som noen kunne ha bruk for. Når utstillingen tas ned, gir vi den derfor til de som jobber med Studentenes 100-årsfeiring, sier Helle Bråtteng Olsen.

Vårens Eksperter i Team har rundt 1650 studenter fordelt på 61 såkalte landsbyer. 10 undervisningsassistenter, 61 professorer og 122 læringsassistenter er involvert. Målet er at studentene skal anvende sin fagkompetanse og utvikle sin samspillskompetanse ved å arbeide resultatrettet med relevante problemstillinger for samfunns- og arbeidsliv. Gruppenes sluttarbeider er en prosjektrapport og en prosessrapport som inneholder refleksjoner rundt samspillet.