Rekke på rekke med studenter piner seg igjennom tre-seks timer med regning, multiple choice eller egensnekrede formuleringer.

55 000 eksamener

I vår er det 20 000 registrerte studenter som i snitt skal gjennom fire eksamener hvert halvår. Trekker man fra dem som ikke møter opp eller henger etter blir dette 55 000 - 60 000 avlagte eksamener bare i vår.

Et lag med 430 registrerte eksamensvakter gjør sitt for at logistikken skal gå rundt. Og hittil er to tilfeller av mistanke om fusk innrapportert til eksamenskontoret.

18 hektiske dager

De fleste dagene er det fullt i eksamenslokalene.

- Når 600 emnekoder skal fordeles på 18 eksamensdager blir det en vanskelig kabal å få til å gå opp, sier Hans Olav Damstuen ved eksamenskontoret.