- Dette er problematisk

Nesten tre av fire kandidater med undervisnings- og forskningsstilling er menn.

Han har fremført dikt på tegnspråk i nesten 30 år

NTNUs tegnspråkpoet Georg Bjerkli går av med pensjon.

Sammenslåing gjør IKOM til gigantinstitutt ved NTNU

Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK), og Institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM) slås sammen.

Nye undervisningsrom viser vei for ny campus

Pilotprosjektet «innovative læringsareal» skal være vise hva som trengs av utforming og teknologi når NTNU bygger ny campus.

Styremedlemmer sa seg lei av vage vedtak om de midlertidig ansatte

- Vedtakene som angår midlertidig ansatte er vage og uangripelige, sa styremedlem Guro Busterud da NTNUs styre torsdag diskuterte status for 2016.

Dette er kandidatene til å bli med i NTNU-styret

Tre av dagens styrerepresentanter ønsker en ny periode. Professor Aksel Tjora er en av mange som ønsker seg inn i NTNUs øverste organ.

Siste fra forsiden

Ytring:

Ferdig omorganisert, hvor går veien videre?

«Reorganisering og kutt i administrasjonen har gjort at mange uttaler at arbeidspresset er større nå enn før fusjonen», skriver Thomas Ferstad i dette leserinnlegget.

Ytring:

Effektivisering på ville veier

Et nytt hurtigarbeidende utvalg skal nedsettes for å identifisere ytterligere administrative effektiviseringstiltak, og antall administrative årsverk skal igjen tas ned. Men er dette den rette veien å gå?, spør Kjersti Møller i dette leserinnlegget.

KD snur – også kvinner kan bli ny rektor ved HiMolde

Det opplyser statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet.

Senterparti-landsmøtet sa nei til skolepenger for utenlandske studenter

Landsmøtet i Senterpartiet vil fortsatt la utenlandske studenter slippe å betale for å studier i Norge.

Bolland og Gregersen blir dekaner på NTNU

Fire sittende dekaner får fortsette i jobbene sine, mens Olav Bolland og Øyvind Weiby Gregersen blir ferske dekaner.

Bjarne Foss og Anne Borg blir nye prorektorer ved NTNU

Bjarne Foss blir ny prorektor for forskning og Anne Borg blir ny prorektor for utdanning ved NTNU.

Kvikkleire stanser bygging av campus bak Samfundet

NTNUs senter for kunst, arkitektur og musikk kan ikke plasseres på Fengselstomta på grunn av kvikkleire. Samfundet vil likevel bygge ut på tomta, men det kan bli om flere år.

Treningsgruppe føler seg skviset ut

I 17 år har 35 damer trent sammen i Medisinsk-teknisk senter på Øya. Nå frykter de at de til høsten ikke kan å ha gruppetrening i gymsalen.  

HiMolde: Rektor går av

Rektor ved Høgskolen i Molde, Hallgeir Gammelsæter, går av til sommeren.

Fonetikk kan forsvinne som eget fag i Norge

Ledelsen ved Det humanistiske fakultet vurderer å legge ned fonetikk. NTNU er i dag det eneste universitetet som tilbyr studier i dette faget.

Æresdoktor med bønn til de ferske doktorene: Ta vare på disse verdiene

NTNU har uteksaminert 181 nye doktorer og fått to æresdoktorer. Se bildegalleri og video fra seremonien.

Mari Sundli Tveit fortsetter som rektor ved NMBU

Styret ved NMBU har i møte 9. mars enstemmig vedtatt å ansette Mari Sundli Tveit som rektor for fire nye år.

NTNU søker etter 44 instituttledere

Før sommeren skal NTNU ansette 44 instituttledere spredt utover åtte fakultet. Søknadsfristen er 20. mars.