Færre elever valgte fremmedspråk i fjor

Tysk så lenge ut til å ta igjen spansk i popularitet, men nå er spansk igjen det klart største faget.

Lærerkvartalet kan bli tømt for lærere og studenter

Ansatte og studenter på lærerutdanningen får nå samme beskjed som ingeniørene i Teknologibygget. De skal bare midlertidig inn i nytt bygg på Kalvskinnet før de skal flytte opp til Gløshaugen.

Ottervik utelukker flere forslag til campusløsning

Elgeseter park skal ikke røres, sier ordfører Rita Ottervik. I praksis betyr det at kun et av vinnerkonseptene i idékonkurransen for NTNUs campussamling er aktuelt.

Trondheim får 275 nye studentboliger

Sit planlegger studentboliger i Klostergata og Korsgata i Trondheim.

NTNU økte kraftig, men UiO skulket lærlingløftet

Alle universiteter skulle ansette 50 prosent flere lærlinger. UiO hadde åtte lærlinger. Det har de fortsatt. NTNU økte fra 18 til 61.

Etterlysning: Er det noen som vet hvor Høgskoleparken er?

Bygging i Høgskoleparken er en het potet, men ingen vet helt hvor den er.

Siste fra forsiden

Granskerne mener UiAs mest lukrative forsker ikke var vitenskapelig uredelig

Men både forskeren og Universitet i Agder får kritikk av Granskningsutvalget.

Færre elever valgte fremmedspråk i fjor

Tysk så lenge ut til å ta igjen spansk i popularitet, men nå er spansk igjen det klart største faget.

Få norske søkere til petro-fag

(NTB) Det er stor pågang fra utenlandske studenter til petroleumsfag ved NTNU, men lave søkertall blant norske studenter bekymrer.

Ålesund og Gjøvik vil ikke være sikret plass i neste NTNU-styre

Særordningen som garanterte Ålesund og Gjøvik plass i NTNU-styret, oppheves før det kommende styrevalget. Det bekymrer ikke Ingvild Sørlie.

Fagmiljøene vil ikke til Kalvskinnet

Fagmiljøene ønsker å flytte så nært Gløshaugen som mulig, skriver dekan Marit Reitan.

- Vi liker å kalle oss fremtidsfakultetet

Det nye IE-fakultetet ved NTNU arrangerte vitenskapsmesse for å markere oppstarten. - Vi forvalter de teknologiene som skal gjøre fremtiden smart, digital, fornybar og bærekraftig, sier dekan Geir Egil Øien.

Fem konsepter valgt for NTNUs campussamling

Folkets favoritt er ikke populær hos juryen, som mener «inPUT» vil føre til et massivt inngrep i landskapet.

Kreativt Norge legges til Trondheim

NTNU blir kunnskapspartner for kontoret, som skal bistå kunstnere.

I 50 år har han undervist. Fredag holdt Steinar Supphellen sin siste forelesning

Historikeren hadde sin første forelesning i 1967. Nå, femti år etterpå, takker han for seg som foreleser.

Stipendiater fra USA organiserer marsj for vitenskap i Trondheim

Gunnar Bovim synes ikke det er naturlig at NTNU sentralt går i spissen for denne marsjen.

Flere markeringer av samefolkets dag

Også ved NTNU markeres samefolkets dag ved at det norske og det samiske flagget vaier i vinden side om side.

Nå er byggingen av 3D-planetariet i gang

Finansieringen av det spektakulære 3D-planetariet ved Vitensenteret er i boks, og de første spadetakene er tatt. Målet er at alt skal være klart til Starmus-festivalen.

Nokut-tilsyn:

Barnevern, sosialt arbeid og vernepleie må styrke kompetansen til de ansatte

Nokut vil at de tre bachelorutdanningene ved NTNU foretar flere endringer.