Sentralbyggene på Gløshaugen har plass til mer enn 300 studenthybler

Sentralbyggene på Gløshaugen kan bygges om til å huse 300-340 studenter, har SiT regnet seg fram til. Nå ligger ballen hos NTNU.
Sentralbyggene som hybelhus for studenter: En revitalisering av campus, tror noen. - Fullt realiserbart, sier SiT.
(Foto: BERGERSEN ARKITEKTER)

Sentralbyggene som hybelhus for studenter: En revitalisering av campus, tror noen. - Fullt realiserbart, sier SiT. Foto: BERGERSEN ARKITEKTER

Det vakte en viss oppsikt da rektor Gunnar Bovim benyttet immatrikuleringen i høst til å drodle omkring alternativ anvendelse av Sentralbygg I og II på gløshaugenplatået. Hvorfor ikke ta det i bruk som hybelhus for studenter, funderte Bovim.

Nå har Studentsamskipnaden i Trondheim tatt rektoren på ordet. Boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås forteller at hvert bygg kan huse 150-170 studenter, til sammen så mye som 340 studenter.

- Det forutsetter løsninger med hybler som deler bad og felleskjøkken, presiserer Aspås.

Andre løsninger kan være kollektiv hvor hyblene har egne bad. Dette vil i så fall redusere antall enheter det er plass til.

Teknisk krevende

Aspås bekrefter at SiT oppfatter tanken om sentralbyggene som studentboliger som meget interessant.

- Vi oppfatter dette som svært aktuelt i forhold til vår strategi og de visjonene NTNU har for campus, sier boligdirektøren.

Hun poengterer at det vil være teknisk krevende å få det til.

- Vinduer og bærevegger kan vi ikke gjøre noe med. Dagens krav til blant annet tilgjengelighet kan gjøre det nødvendig å bygge et trappehus ved siden av byggene. Utover det vil imidlertid fasadene stå som de er i dag.

Lite penger å spare

SiT har ikke regnet på hva en ombygging vil koste, men erfaringsmessig er det lite penger å spare på å foreta en slik omfattende bruksendring, ifølge Lisbeth Glørstad Aspås. Hun framholder at å bygge nytt vil komme på om lag det samme.

- Man bygger ikke om sentralbyggene av økonomiske årsaker, men for å anvende eksisterende bygningsmasse på en så fornuftig måte som mulig og for å skape et mer levende campus.

I dag ligger en kantine i toppetasjen i ett av byggene, og de som har spist der kan berette om en storslagen utsikt. Aspås sier det kan være gode grunner til å benytte øverste etasje til fellesformål, slik at flest mulig får glede av utsikten.

- Uansett – SiT er definitivt klar for å ta på seg jobben. Nå er resten opp til NTNU, sier hun.

Penger på bordet

Eiendomssjef Lindis Burheim sier i en kommentar at det er positivt med mer aktivitet på campus. Om man skal realisere visjonen om sentralbyggene som hybelhus, vil avhenge av økonomiske rammer som legges: Hvor mye penger som legges på bordet. Dessuten vil man måtte finne fullgode løsninger for de funksjonene som byggene fyller i dag.

Et notat om campusprosjektet legges fram for NTNUs styre i møte førstkommende tirsdag. Her ligger tankene om alternativ bruk av sentralbyggene bakt inn.

Sentralbygg I og II
  • Sentralbygg I ble bygget 1959-61, II 1966-68.
  • Med sine 13 etasjer dominerer byggene universitetets silhuett mot byen, sammen med hovedbygningen fra 1910.
  • Byggene brukes i dag til undervisningsformål, samt kontorer for ansatte.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Jusprofessor i hardt ver: - Er optimist

Benedikte M Høgberg refsa studentane for å vera bortskjemte. Det vart det bråk av.

Ytring:

Ansatte trenger ikke delta

Vitenskapelige ansatte skal være faglig oppdatert. Det får vi til ved å delta i forskningsfronten ute i verden.

Herrenes historie, igjen?

«Som unge kvinner var vi forundret og rystet over den skjeve kjønnsbalansen i faget... I dag er vi kanskje mer forundret og mer pessimister enn noensinne. For hva har skjedd? Fint lite, dessverre,» skriver 29 kvinnelige historikere i denne ytringen.

Ph.d-studenter mer utsatte for psykiske problemer

Stress, konkurranse og liten kontroll øker risikoen for psykiske problemer. En ny studie indikerer at doktorgradsstudenter er vesentlig mer utsatt enn befolkningen generelt.