Teknologimiljøer fra HiST blir samlet på Kalvskinnet

Skeptikerne kan puste lettet ut, men om noen år skal likevel teknologimiljøene fra gamle HiST flyttes til Gløshaugen.
Teknologibygget på Kalvskinnet skal være innflytningsklart i desember. Statsbygg/Slyngstad Aamlid Arkitekter

Teknologibygget på Kalvskinnet skal være innflytningsklart i desember. Statsbygg/Slyngstad Aamlid Arkitekter

På sikt ønsker NTNU å samle alle teknologimiljøene på Gløshaugen. Da diskusjonen om samlokalisering kom opp før sommeren, møtte dette motstand hos ansatte ved tidligere HiST. Etter et møte i rektoratet tidligere i sommer er det klart at teknologimiljøene fra gamle HiST flytter inn i Teknologibygget i desember. Institutt for matteknologi som skal inn i Realfagsbygget på Gløshaugen ett år senere, flytter også inn i det nye teknologibygget på Kalvskinnet som planlagt.

Skal flyttes til Gløshaugen på sikt

Den nye fakultetsstrukturen etter fusjonen mellom NTNU og HiST, HiG og HiALS er allerede vedtatt. Instituttstrukturen skal vedtas 25. august. NTNU ønsker å samlokalisere flere miljøer i Trondheim, og har sett på muligheter for å gjøre noe av flyttingen før de endelige planene for samling av universitetets campuser er ferdigstilt.

- Jeg ser for meg at dette kan bli om tidligst 7-8 år, sier NTNUs prorektor for faglig integrasjon, Helge Klungland.

Han sier videre at det på sikt er et mål å få alle teknologimiljøene inn på Gløshaugen. Da fusjonen ble vedtatt var det allerede satt i gang arbeid med et nytt teknologibygg der teknologimiljøene på gamle HiST skulle samles på Kalvskinnet.

Fusjonen og den nye fakultetsstrukturen som gjør at Fakultet for teknologi ved HiST blir delt opp, har medført frykt i teknologimiljøene for at de likevel ikke skulle få flytte inn i det flunkende nye teknologibygget i høst.

Frykter lang flytteprosess

Fakultetstillitsvalgt for NTL, Ronny Kjelsberg, mener det er svært viktig for den treårige ingeniørutdanningen at fagmiljøene får flytte inn i teknologibygget på Kalvskinnet.

- Det er mye som foregår på tvers av miljøene, og det er nyttig veldig nyttig at vi får være samlet for å bevare den treårige ingeniørutdanningen. Usikkerheten er når det blir flytting, og i hvilken grad miljøene blir delt under flytteprosessen til Gløshaugen, sier Kjelsberg.

Han tror alle ansatte i teknologimiljøene fra gamle HiST aksepterer at de skal samles på Gløshaugen på sikt, men håper flyttingen kan skje så samlet som mulig.

- Det er langt for både studenter og ansatte å gå mellom Kalvskinnet og Gløshaugen. Dette kan gå bra om det blir en kortere flytteperiode på for eksempel to til tre år, men skjer det over fem til ti år vil samarbeidskulturen forvitre. Jeg frykter det kommer til å ta lang tid, sier Kjelsberg.

LES OGSÅ: - Fusjonen ødelegger ingeniørutdanningen

Ledes fra Gløshaugen

Klungland sier at teknologimiljøenes behov for nye arealer og forutsigbarhet er en viktig årsak til at plasseringen i det nye teknologibygget går som først planlagt. Selv om de blir en del av fakulteter med sete på Gløshaugen, skal altså flere av NTNUs teknologimiljøer holde hus på Kalvskinnet. Og det skal bli plass til både studenter og ansatte på den treårige ingeniørutdanningen.

- Du kan ikke ha ansatte et sted og studentene et annet sted. Vi skal ha lokaler som støtter opp om kontakt mellom studenter og ansatte, også utenom forelesningene, sier Klungland.

LES OGSÅ: "Vi har snakket for dårlig sammen"
YTRING: - Lederne fra gamle NTNU kjenner oss ikke
YTRING: Flaggskip i opplag

Lærerutdanninger på Kalvskinnet

Før sommeren diskuterte rektoratet om det var hensiktsmessig å fremskynde flyttingen til Gløshaugen for noen av teknologimiljøene fra Kalvskinnet til Gløshaugen for å unngå å måtte flytte to ganger på få år. I løpet av høsten vil flere delprosjekter kartlegge hvilke teknologimiljø det kan tilrettelegges for på Gløshaugen utover matteknologi.

Et annet prosjekt vil kartlegge hvordan grunnskolelærerutdanningen som i dag er lokalisert på Rotvoll kan samlokaliseres med Program for lærerutdanning. Det nye bygget for lærerutdanningen på Kalvskinnet ferdigstilles i januar 2018. Målsetningen er da å samle disse fagmiljøene og studentene på Kalvskinnet. Dette er ifølge Klungland viktig for å oppnå en god effekt av ny organisering. Fagmiljø på tvers av tidligere institusjonsgrenser skal styrke hverandre og ha tett samarbeid. Da er felles campus et viktig grep, ifølge prorektoren.

LES OGSÅ: "Vi har snakket for dårlig sammen"
LES OGSÅ: Bovims svar på kritikken fra Kalvskinnet

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Egeer-universitetet dekker 6 greske øyer:

Da flyktningene kom over havet åpnet universitetet hans dørene

ATHEN: Greier vi å bedre situasjonen for dagens flyktninger, så greier vi å endre morgendagens Europa til det bedre, mener Spyros Syropoulos, viserektor ved Egeer-universitetet i Hellas.

Ny pilot for studentaktiv læring:

Slik vil regjeringen at nye læringsarealer skal være

- En aula med studenter og foreleser er en utdatert idé, sier vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

- Et prinsipielt brudd med verdiene et moderne universitet er tuftet på

Dette er et prinsipielt brudd med de sentrale verdiene som et moderne universitet er tuftet på, skriver gjengen i Forskningsgruppa for kjønn, etnisitet og likestilling (KEL) ved Nord universitet i dette innlegget.

- Et kjempeproblem hvis skepsisen til oss øker

Kathrine Røe Redalen er ung og har en lang forskerkarriere foran seg. Undersøkelsen som viser at mange ikke stoler på forskning, gjør henne bekymret for hva som kan vente forskere i framtida.