NTNU søker etter 44 instituttledere

Før sommeren skal NTNU ansette 44 instituttledere spredt utover åtte fakultet. Søknadsfristen er 20. mars.
Første august skal 44 instituttledere være på plass. En uriaspost? - En krevende og viktig lederjobb, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby. (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Første august skal 44 instituttledere være på plass. En uriaspost? - En krevende og viktig lederjobb, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby. Foto: KRISTOFFER FURBERG

- Rektor sier ofte at dette er den viktigste lederjobben på NTNU. Instituttlederne sitter tett på kjerneoppgavene til universitetet, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby.

Nå ansetter NTNU ledere på løpende bånd framover. På styremøtet 16. mars blir det klart hvem som blir prorektorer for forskning og utdanning, og hvem som blir ansatt i de seks utlyste dekanstillingene. De 44 instituttlederne blir ansatt av fakultetsstyrene før sommeren. Direktør for Vitenskapsmuséet skal også ansettes.

LES OGSÅ: Disse ønsker å bli dekaner

LES OGSÅ: Flere dekaner søker jobbene sine på nytt

For kort frist?

- Vi har fått en henvendelse fra en ansatt som synes søknadsfristen er kort. Hun så utlysningsteksten 8. mars og fristen er 20. mars. Er ikke dette en kort frist?

- NTNU-styret har vedtatt en tidsplan for rekruttering. Dekanene må være ansatt først slik at de kan være med på jobbintervjuene av instituttlederne, og vi må sørge for at alle er på plass til den 1. august, sier Munkeby.

Ifølge HR- og HMS-avdelingen er søknadsfristen på to uker, som er minimumskravet ved utlysninger av stillinger i staten. Stillingene ble utlyst 6. mars. Også de 6 instituttlederstillingene som ble utlyst i høst var på to uker. Fristen denne gangen er satt for å sikre at rekrutteringsprosessene kommer vel i havn før sommeren.

Ida Munkeby opplyser at stillingene er løftet ekstra fram samlet, både internt og eksternt, for å få ekstra oppmerksomhet rundt stillingene og for å gjøre dem kjent.

- En krevende jobb

- Vil NTNU bruke egne krefter, eller folk eksternt, når disse lederne skal ansettes?

- Det er fakultetsstyrene som skal tilsette. Om noen av fakultetene vil benytte bemanningsbyråer vet jeg ikke, men dette vil i så fall komme i tillegg til vanlige tilsettingsprosedyrer, sier organisasjonsdirektøren.

- Er ikke jobben som instituttleder en typisk uriaspost. Oppegående ansatte drar i den ene enden, og dekaner og en propell av en rektor i den andre – og midt i står en instituttleder og river seg i håret?

- Det er en krevende og viktig lederjobb. Den gir lederne en stor mulighet til å påvirke forhold som angår kjerneoppgavene til NTNU. Oppgavene er veldig interessante, rett og slett. For å ivareta den krevende biten forbereder vi den neste runden med lederutviklingsprogram for instituttledere. Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette tilbudet de fire foregående årene. Lederne møter samtalepartnere og diskuterer dilemmaer og utfordringer, svarer Munkeby.

Fra valgt til ansatt

Fire år har snart gått - og det er snart fire år siden NTNU ansatte samtlige av sine instituttledere. Før ble flesteparten valgt. Endringene gikk ikke upåaktet hen. Noen av de ansatte foretrakk valgte ledere og advarte mot dårligere medvirkning og medbestemmelse.

Selv var Ida Munkeby nyansatt som organisasjonsdirektør da diskusjonen pågikk i 2012. Styret vedtok å tilsette instituttledere på et styremøte i oktober dette året. Munkeby sier at ønsket om tilsatte ledere handlet om å profesjonalisere lederjobben.

- Slik vi ser det var dette et riktig valg å gjøre. De siste fire årene har vi hatt utrolig mange dyktige instituttledere som daglig og ukentlig håndterer utfordringene på en god måte. Instituttene kan velge mellom ulike medvirkningsorganer, og i tillegg er det viktig at instituttlederne er lydhøre og samarbeider godt med de tillitsvalgte, sier hun.

LES OGSÅ: Slutt på valgte instituttledere

Ønsker flere eksterne

- Da instituttlederne søkte i 2013, var det mange av stillingene som hadde bare en eller to søkere, og det var ikke så mange eksterne søkere. Tror du det blir slik denne gangen også?

- Sist oppsummerte vi at selv om vi hadde mange gode kandidater, så ønsket vi oss flere eksterne. Hvordan det blir denne gangen, er vanskelig å si. Vi håper på eksterne søkere og er glade for at vi også har mange gode interne kandidater.

LES OGSÅ: Få søkere, men attraktiv jobb

Bør ha kunnskap om likestilling

Da NTNU utlyste dekan- og prorektorstillingene, fikk universitetet skryt, blant annet fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, for følgende utlysningstekst:

«NTNU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere».

Denne formuleringa er også med i utlysningsteksten for instituttlederne. Ida Munkeby slår fast at det holder ikke at det står i teksten, søkerne må utfordres også mer direkte:

- Derfor har vi bedt alle kandidatene til dekan- og prorektorstillingene reflektere over disse spørsmålene når vi har intervjuet dem. Vi har bedt dem si noe om hva de har gjort på dette området og spurt dem hvordan de vil jobbe med likestilling og mangfold på arbeidsplassen dersom de får jobben. Vi diskuterer også med dem hvordan vi skal komme videre i arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold. Vi står litt i stampe ved NTNU og kommer ikke helt videre, sier hun.

LES OGSÅ: NTNU er langt fra målet om kjønnsbalanse

Avslutningsvis sier Ida Munkeby at spørsmål om likestilling og mangfold også blir viktig ved rekruttering av instituttlederne. Også kandidatene til disse stillingene må forberede seg på å svare på hva de har bidratt til på dette feltet, og hva de vil gjøre for å fremme likestilling ved NTNU hvis de blir ansatt.  

Den 1. august 2017 starter de ansatte instituttlederne altså på en ny åremålsperiode, som er på fire år. En instituttleder har mulighet til å sitte i tre åremålsperioder.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

- Jeg er kjempe, kjempe, kjempeglad!

- Dette har vært en veldig viktig sak for instituttet, sier instituttleder Jørgen Langdalen ved Institutt for musikk.

NTNUs unike samling av teaterhistorie

«Teatersamlingen» ved Gunnerusbiblioteket er en spennende kilde til Trondheims teaterhistorie.

Statsråd Iselin Nybø varsler at fokuset nå blir på kvalitet

Oppdal: - Strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren er gjennomført. Det som gjelder nå, er å jobbe med kvaliteten i alt det sektoren leverer, sier ministeren for forskning og høyere utdanning.

Hykleri i offentlig sektor - og hvorfor små endringer er bedre enn de store

Noen ganger må offentlige virksomheter være hyklerske for å være legitime. Hvorfor er det slik?