- Utfordringen er å fremme nysgjerrigheten hos kvinner

Menn er i klart flertall blant kandidatene til NTNU-styret. - Det er bra med alle som stiller, sier rektor Gunnar Bovim.
- Det er viktig for NTNU å få et godt styre, med god og variert kompetanse, sier rektor Gunnar Bovim.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

- Det er viktig for NTNU å få et godt styre, med god og variert kompetanse, sier rektor Gunnar Bovim. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Representantene i NTNU-styret velges fra tre kretser: Fast vitenskapelig ansatte, midlertidig vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte. I tillegg kommer studentrepresentantene.

- Vi ønsker et styre som er sammensatt av kompetente kvinner og menn. Jeg føler meg trygg på at det er kompetanse på listen over kandidatene, sier Bovim.

LES OGSÅ Mannsdominert kandidatliste til NTNU-valget

Ønsker flere kvinner å velge mellom

Av de totalt 34 kandidatene som skal velges av studenter og ansatte ved NTNU er det 22 menn.

- Det er opp til universitetsbefolkningen å stille opp når det er valg, og vi skal ikke klage på dem som faktisk har gjort det. Det er 13 kvinner som har stilt opp, og det er jo mange. Man kan si at det er for mange menn, men det er det jo ikke. Det er bra med alle som stiller, selv om vi kunne ønske oss flere kvinnelige kandidater, sier NTNU-rektoren.

Dette ønsket gjelder ikke bare til NTNU-styret, men til alle lederstillinger ved universitetet.

- Når jeg har jobbet med lederkabalen på NTNU, har jeg sett at det er viktig å stimulere kvinners nysgjerrighet gjennom hele valgperioden. Vi ønsker oss flere kvinner å velge mellom i alle posisjoner. Utfordringen vår er at vi som kultur må fremme nysgjerrigheten hos kvinner.

Klar overvekt av menn

I valggruppen «Faste ansatte i undervisnings- og forskerstillinger» er 10 av 13 kandidater menn. To av kandidatene her har sagt at de ikke ønsker å stille til valg, noe som betyr at den endelige sammensetningen av kandidater fra gruppen er ni menn og tre kvinner.

Men Monica Lillefjell har varslet at hun ikke ønsker å stille til valg. Dermed er det kun to reelle kvinnelige kandidater. Det betyr at minst én av de to (Kristin Melum Eide og Anne C. Elster) i realiteten er sikret plass som styremedlem. Hvis kun én av dem blir styremedlem, er den andre sikret plass som vara.

Blant de midlertidig vitenskapelig ansatte er det to menn og en kvinne som står på kandidatlisten. Nina Helen Aas Røkkum er eneste kvinne. Det betyr at hun er sikret plass som enten styremedlem eller vara.

Også blant studentkandidatene er det en klar overvekt av menn. Opprinnelig var det ni menn og tre kvinner, men én av de mannlige kandidatene har i ettertid varslet at han ikke ønsker å stille til valg.

Her kan du lese mer om de elleve studentkandidatene.

Ser en på kandidatene fra teknisk og administrative stillinger går skjevheten andre veien. Her er fem av syv kandidater kvinner.

- Lik kjønnsfordeling hadde vært best

Leder for valgkomiteen, Ingeborg Olaug Kamsvåg sier at hun i etterpåklokskapens navn ser at ting kunne vært bedre, men at valgkomiteen anså at kravene til jevn fordeling mellom kjønnene var ivaretatt så lenge det var kandidater av begge kjønn.

NTNUs likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir mener det burde vært likt antall kvinnelige og mannlige kandidater. Bovim mener også det ideelle hadde vært om det var lik kjønnsfordeling blant kandidatene til NTNU-styret.

- Samtidig er det viktig at de som skal stemme skjønner ulikheten på kandidatene. Det er viktig for NTNU å få et godt styre, med god og variert kompetanse, sier Bovim.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ny, stor omstilling på vei for Bott:

Nå skal lønn og regnskap settes bort til staten - eller markedet

Lønn og regnskapssystemene kan om kort tid bli foreslått skilt ut fra de fire gamle universitetene. Leveransen i 100- millionersklassen går enten til Direktoratet for økonomistyring, eller settes ut i det private markedet.

KD tvinger universiteter til å etterkomme innsynsbegjæring

To ankerunder til tross: Kunnskapsdepartementet ga denne uka flere norske universiteter og høgskoler ordre om å etterkomme begjæring om innsyn.

NTNUs knoppskyting Kahoot:

Nå har læringsspillet over 70 millioner brukere i måneden

Læringsspillet Kahoot! vokser fortsatt i rekordfart, og har nå over 70 millioner unike brukere verden over – hver måned.

NTNU etablerer egen avdeling i Oslo

NTNU etablerer en avdeling for etter- og videreutdanning i Oslo. Siden kan det bli aktuelt med egne avdelinger i inn- og utland.