Campusprosjektet:

Rådmannen åpner for bygging i Høgskoleparken

Onsdag behandles den videre planprosessen for nycampus i formannskapet. Rådmannen legger i sin innstilling vekt på formannskapets vedtak om at Høgskoleparken skal ivaretas, men mener dette ikke betyr at det ikke skal bygges der.
Vestskråningen, altså området ned fra Gløshaugen mot Klæbuveien, er et området rådmannen kan se for seg at det bygges i, til tross for at Høgskoleparken er vedtatt ivaretatt. Her har blant annet Døvekirken tilhold, og deler av området er også fredet av Riksantikvaren.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Vestskråningen, altså området ned fra Gløshaugen mot Klæbuveien, er et området rådmannen kan se for seg at det bygges i, til tross for at Høgskoleparken er vedtatt ivaretatt. Her har blant annet Døvekirken tilhold, og deler av området er også fredet av Riksantikvaren. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

«Trondheim kommune har gjennom flere vedtak presisert at Høgskoleparken skal ivaretas... ...Det betyr ikke at Høgskoleparken nødvendigvis må konserveres helt lik slik den fremstår i dag. Rådmannen mener det er mulig å utforske tiltak i og tett på parkarealene dersom gevinsten er så stor at den forsvarer inngrep».

Det skriver rådmannen i sitt saksfremlegg om videre planprosess for NTNUs campusutvikling i Trondheim, og viser til juryens uttalelser i forbindelse med idékonkurransen NTNU arrangerte.

Spørsmålet om Høgskoleparken har vært det som har ført til størst debatt i saken om campusutvikling. Til og med innad i Trondheim Arbeiderparti er det uenighet. Mens ordfører Ottervik har åpnet for bygging der, slo Marek Jasinski under en debatt på Studentersamfundet fast at alt grønt mellom hovedbygget og Elgeseter gate skal vernes.

Følg Universitetsavisa på Facebook og Twitter.

LES OGSÅ: NTNU sier de ønsker dialog, men politikerne føler seg ikke hørt

Juryens rapport skal være utgangspunkt

Rådmannen poengterer i forslaget til vedtak at Trondheim kommune skal «fortsette arbeidet med NTNU om å utarbeide et felles planprogram for et samlet campus i Trondheim, med anbefalingene fra juryens rapport som utgangspunkt»

Juryen skriver i sin rapport at det å skulle bygge i parkarealet langs Klæbuveien, et område som delvis er fredet av Riksantikvaren, er kontroversielt og utfordrende, men «at vist plassering og utforming av slanke lameller med offentlig tilgjengelighet mellom seg vil ta relativt lite av parken og i hovedsak bevarer det identitetsskapende grønne parkdraget».

«Juryen mener at ny universitetsbebyggelse kan lokaliseres til deler av vestskråningen, men at omfang og plassering bør gjøres slik at parkens bruksmessige potensial faktisk forbedres».

Rådmannen påpeker i innstillingen på at han selv har «akseptert forespørselen om å delta i juryen og kommunen har vært representert innen to fagområder: byplanlegging og mobilitet».

LES OGSÅ: Hvor er egentlig Høgskoleparken?
LES OGSÅ: Arkitekt om idékonkurrasen: - Det er en arroganse man sjelden ser i det offentlige

Mener tidsplanen er stram

Rådmannen foreslår at formannskapet vedtar at Trondheim kommune fortsetter samarbeidet med NTNU om å utarbeide et felles planprogram for et samlet campus i Trondheim. «Planprogrammet skal beskrive alternativer, og i sluttbehandlingen ta stilling til foretrukket overordnet konsept» skriver han.

Han tar sikte på at et utkast til planprogram skal bli fremmet innen utgangen av oktober, og endelig fastsettes av bystyret i løpet av første halvår 2018. Det presiseres også i saksfremlegget at «forslag til framdrift er svært stram, og at prosessen er avhengig av en rettlinjet prosess, dersom det skal kunne presenteres et forslag til planprogram i slutten av oktober».

NTNU ønsker byggestart tidlig i 2020. Før de kommer så langt har de ambisjoner om å ha en samlet hovedplan og et utkast til fysisk plan for campusutviklingen klar innen utgangen av inneværende år.

Når de planene er på plass skal de søke om midler til oppstart av et forprosjekt, en søknad som ifølge saksframlegget har en behandlingstid på omtrent et halvt år.

«Dersom NTNUs målsetting om byggestart tidlig i 2020 skal nås, er NTNU avhengig av en tidlig regjeringsavklaring om rammer for videre planlegging og forprosjektering» skriver rådmannen.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

- Jeg er kjempe, kjempe, kjempeglad!

- Dette har vært en veldig viktig sak for instituttet, sier instituttleder Jørgen Langdalen ved Institutt for musikk.

NTNUs unike samling av teaterhistorie

«Teatersamlingen» ved Gunnerusbiblioteket er en spennende kilde til Trondheims teaterhistorie.

Statsråd Iselin Nybø varsler at fokuset nå blir på kvalitet

Oppdal: - Strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren er gjennomført. Det som gjelder nå, er å jobbe med kvaliteten i alt det sektoren leverer, sier ministeren for forskning og høyere utdanning.

Hykleri i offentlig sektor - og hvorfor små endringer er bedre enn de store

Noen ganger må offentlige virksomheter være hyklerske for å være legitime. Hvorfor er det slik?