De ansatte ved IE-fakultetet er flinkest i klassen til å registrere ekstrajobbing

Bare i ett tilfelle er det tatt affære fordi en ansatt hadde sidegjøremål i strid med NTNU retningslinjer, opplyser Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.
Mange baller i lufta og fare for rollekonflikter? De ansatte skal ha en lav terskel for å registrere ekstraarbeid og verv, for å unngå at det oppstår tvil om habilitet. (Foto: Mikkel Østergaard/Samfoto)

Mange baller i lufta og fare for rollekonflikter? De ansatte skal ha en lav terskel for å registrere ekstraarbeid og verv, for å unngå at det oppstår tvil om habilitet. Foto: Mikkel Østergaard/Samfoto

Fakultetet har den høyeste andelen ansatte som har registrert at de har ekstrainntekter eller verv. Fakultetet er godt fornøyd med både reglene og de ansattes rapportering.

NTNUs ansatte er pliktige til å registrere seg hvis de har sidegjøremål som sår tvil om habiliteten, kan komme i et konkurranseforhold til NTNUs egen virksomhet eller utføres i arbeidstida.

Universitetsavisa har tidligere skrevet at bare 300 ansatte ved NTNU har registrert at de har sidegjøremål. Det var i 2013 at NTNUs styre vedtok retningslinjene for slike aktiviteter.

- Generelt kan virke som at antallet registreringer er for lavt, sa HR- og HMS-sjef Arne Hestnes til UA.

«Når vi vet at vi har 6900 årsverk ved NTNU er det naturlig å tenke at her er det mange sidegjøremål som ikke er registrert», heter det også i et internt notat fra HR- og HMS-avdelingen som har kartlagt hvordan antallet registreringer har utviklet seg over tid.

LES OGSÅ: Mange NTNU-ansatte registrerer ikke sine ekstrainntekter og verv

Ingen underrapportering

De ansatte skal ha lav terskel for å registrere slik aktivitet i Paga, som er NTNUs lønnssystem. Dette for å sikre åpenhet og tillit om virksomhetene ved universitetet.

Andelen ansatte ved fakultetene som har registrert at de har sidegjøremål. Andelen er størst ved IE-fakultetet, Medisin og helsevitenskap ligger som nummer to og Økonomi på tredjeplass.

Andelen ansatte ved fakultetene som har registrert at de har sidegjøremål. Andelen er størst ved IE-fakultetet, Medisin og helsevitenskap ligger som nummer to og Økonomi på tredjeplass.

 

Én forklaring på hvorfor IE-fakultetet topper lista over andelen ansatte som registrerer seg, kan skyldes at de er godt informerte om de retningslinjene som finnes. Det kan også hende at flere ansatte ved dette fakultetet som sitter på en kompetanse som gjør at de har jobbing på si´.

Universitetsavisa har bedt fakultetet utdype hvorfor de så seg nødt til å ta affære i ett tilfelle uten å få svar på dette.

Vi har sendt dekan Geir Øien noen spørsmål om sidegjøremål, og har fått svar per epost tilbake fra fakultetet.

På spørsmål om han har inntrykk av at de ansatte er kjent med retningslinjene for sidegjøremål, er svaret:

- Her er det litt vanskelig å gi et tydelig svar. De fleste instituttene mener at de ansatte har hadde god kjennskap til retningslinjene før fusjonen. Etter fusjonen er man usikker på om ansatte er klar over dem. Vi kommer til å kjøre en runde med interninformasjon på alle instituttene for å sørge for at denne informasjonen er kjent for alle våre ansatte.

Instituttene ved IE-fakultetet mener også at de har god oversikt over de ansattes sidegjøremål, og at det ikke er mistanke om underrapportering av betydning.

Det er instituttleder som godkjenner og avslår sidegjøremål, og sidegjøremålene registreres av fakultetsadministrasjonen.

- Her mener vi at rutinene vi har, fungerer bra, skriver fakultetsadministrasjonen.

Sier ja til søknader

Ansatte skal søke arbeidsgiver som godkjenning hvis ekstraarbeid og verv utføres i arbeidstida, innebærer bruk av NTNUs ressurser, kan føre til sammenblanding av interesser og ressurser mellom NTNU og den ansatte, er langvarig eller omfattende, kan bli en konkurrent til NTNUs egen virksomhet eller kan skape tvil om den ansattes habilitet.

Ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk er det ingen institutter som har gitt avslag på søknader fra ansatte om å få godkjent sidegjøremål.

Mange ansatte ved fakultetet har altså sidegjøremål og har meldt fra om disse. UA får opplyst at variasjonene på er store, og at det ikke er mulig for fakultetet å si at det er en spesiell type sidegjøremål som dominerer.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

May-Britt Moser og Edvard Moser:

Kongen har utnevnt dem til Storkorset

Professor May-Britt Moser og professor Edvard I. Moser utnevnes til Storkors av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Bovim til statsråden:

- Dette bygget må inn i revidert statsbudsjett

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, var på krasjkurs i NTNU. Rektor Gunnar Bovim benyttet anledningen til å be om penger til Elgesetergate 10.

Planprogram for campus på høring:

Fortsatt uenige om hvor mye som kan bygges i det grønne

Fortsatt uenighet om hvor mye NTNU kan bygge i parkene rundt universitetet og usikkerhet rundt flere tomter, gjør at NTNUs nye planprogram nå sendes ut på seks ukers offentlig høring.

Ytring:

Universitetene må være sentrale i ny kompetansereform

Jeg tror tiden inne for å diskutere et felles første år for alle studenter, i alle fall at en del av det første året brukes til generisk kunnskap, skriver Anne Husebekk i denne ytringen.