Tapte søksmålet mot NTNU

Hilde Skeie saksøkte NTNU etter å ha blitt tvunget ut av lederjobben ved Internasjonal seksjon. NTNU ble frifunnet av Sør-Trøndelag tingrett.
Hilde Skeie saksøkte NTNU ved Kunnskapsdepartementet etter å ha blitt omplassert til en annen stilling ved NTNU. Her med LO-advokat Jan Arild Vikan, som representerte henne. Til høyre er nestleder Iver Johnsen i Norsk Tjenestemannslag ved NTNU.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Hilde Skeie saksøkte NTNU ved Kunnskapsdepartementet etter å ha blitt omplassert til en annen stilling ved NTNU. Her med LO-advokat Jan Arild Vikan, som representerte henne. Til høyre er nestleder Iver Johnsen i Norsk Tjenestemannslag ved NTNU. Foto: KRISTOFFER FURBERG

NTNU frifinnes. Det ble klart da dommen ble gjort offentlig fredag ettermiddag.

Dommen ble ikke avsagt innen lovens frist på grunn av sakens omfang og kompleksitet, men retten poengterer at de ikke har vært i tvil om resultatet.

I dommen går det fram at retten har vurdert det slik at Hilde Skeie er varig uskikket som leder av Internasjonal seksjon ved NTNU.

Samtidig mener retten at en annen oppfølging overfor Skeie fra NTNUs side kunne ha medført at omplasseringen kunne vært unngått. Dette har spilt inn i rettens avgjørelse om at partene skal bære sine egne saksomkostninger, selv om NTNU frifinnes.

Saksøkte NTNU

Bakgrunnen for saken er at Skeie ble tvunget ut av lederjobben ved Internasjonal seksjon ved NTNU i fjor høst. Det førte til at hun saksøkte NTNU (Kunnskapsdepartementet var formelt motpart). Da saken først ble behandlet i Sør-Trøndelag tingrett i januar kom det fram at seksjonen skal ha hatt problemer med arbeidsmiljøet over flere år.

Da var det spørsmålet om midlertidig forføyning retten skulle ta stilling til, altså om Skeie skulle få fortsette i jobben til saken var endelig avgjort. Skeie fikk ikke medhold. Retten viste til at seksjonen åpenbart har et svært anstrengt miljø, og at det derfor vil være svært vanskelig for medarbeidere som har uttalt seg negativt om hennes lederstil at Skeie skal ha personalansvar for dem.

«Mangelfull og uforsvarlig personalledelse»

«Retten viser til at det anses klart bevist at det gjennom flere år har vært et uforsvarlig arbeidsmiljø ved internasjonal seksjon, under Skeies ledelse», heter det i dommen som ble offentliggjort fredag. Videre mener retten det synes å ha vært en mangelfull oppfølging fra NTNU-ledelsen.

«Retten finner i tillegg, og under enhver omstendighet, at en mangelfull og uforsvarlig personalledelse fra Skeies side utvilsomt har vært en medvirkende årsak til at det har vært et uforsvarlig arbeidsmiljø», står det i dommen.

Det vises imidlertid til at konklusjonen om «varig uskikket» er begrenset til funksjonen som leder for Internasjonal seksjon.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

LES OGSÅ: Tvunget ut av lederjobben, nå vil NTNU si henne opp

Personalkonflikter

Flere undersøkelser siden 2012 har vist at det er personalkonflikter ved seksjonen. Striden i rettssaken handlet om hvorvidt Skeie hadde skyld i utfordringene med arbeidsmiljøet ved seksjonen og om hun gjorde nok og tok de riktige grepene for å bedre situasjonen.

Etter en uke i Sør-Trøndelag tingrett ble det under prosedyrene klart at NTNU endret påstanden i saken. I utgangspunktet åpnet påstanden for oppsigelse av Skeie, både fra jobben som leder ved Internasjonal seksjon og hennes nye stillingen som seniorrådgiver i rektors stab. Den justerte påstanden klargjorde at NTNU ønsket oppsigelse fra Internasjonal seksjon, men ikke den nye stillingen.

NTNU mener vilkårene er til stede for å kunne si opp Skeie ved Internasjonal seksjon, men ønsket fortrinnsvis at omplasseringen de har foretatt ble kjent gyldig av retten. De fikk støtte for begge punktene i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

LES OGSÅ: Vil ikke si opp Hilde Skeie, men fjerne henne som leder

Strid om likeverdige stillinger

For at omplasseringen av Skeie skulle være gyldig måtte hun ha blitt innplassert i en likeverdig stilling. Retten mener at Skeies nye stilling som seniorrådgiver i rektors stab er likeverdig med jobben som leder ved Internasjonal seksjon. Det begrunnes blant annet med seniorrådgiverstillingen er plassert på tredje nivå i organisasjonen, mens seksjonslederstillingen er på fjerde nivå, samt at Skeie har beholdt samme lønn.

Om stillingene er likeverdige var et relativt stort tema under rettssaken, der Skeies advokat, Jan Arild Vikan, argumenterte for at det er forskjeller i arbeidsoppgavene og mindre ansvar som seniorrådgiver. «Samtlige objektive kriterier tilsier at Skeies nye stilling minst er likeverdig med stillingen som seksjonsleder», heter det i dommen.

BAKGRUNN:
Hilde Skeie tapte første rettsrunde
- Hvis NTNU vinner, kan det bli lettere for arbeidsgiver å flytte på de ansatte
Skeie kjemper for å få tilbake lederjobben
NTNU-leder saksøker staten etter å ha mistet lederjobben
NTNU-leder tvunget ut av jobben

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

May-Britt Moser og Edvard Moser:

Kongen har utnevnt dem til Storkorset

Professor May-Britt Moser og professor Edvard I. Moser utnevnes til Storkors av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Bovim til statsråden:

- Dette bygget må inn i revidert statsbudsjett

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, var på krasjkurs i NTNU. Rektor Gunnar Bovim benyttet anledningen til å be om penger til Elgesetergate 10.

Planprogram for campus på høring:

Fortsatt uenige om hvor mye som kan bygges i det grønne

Fortsatt uenighet om hvor mye NTNU kan bygge i parkene rundt universitetet og usikkerhet rundt flere tomter, gjør at NTNUs nye planprogram nå sendes ut på seks ukers offentlig høring.

Ytring:

Universitetene må være sentrale i ny kompetansereform

Jeg tror tiden inne for å diskutere et felles første år for alle studenter, i alle fall at en del av det første året brukes til generisk kunnskap, skriver Anne Husebekk i denne ytringen.