Får 22 mill. til digitalisering av grunnskolelærerutdanningen

Kunnskapsdepartementet har tidelt nesten 90 millioner over tre år på landsbasis som skal gå til digitalisering av lærerutdanningen for grunnskolen.
Instituttet for lærerutdanning får med seg i overkant av syv millioner kroner årlig for å digitalisere grunnskolelærerutdanningen når de flytter fra Rotvoll til Kalvskinnet.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Instituttet for lærerutdanning får med seg i overkant av syv millioner kroner årlig for å digitalisere grunnskolelærerutdanningen når de flytter fra Rotvoll til Kalvskinnet. Foto: KRISTOFFER FURBERG

- Det er viktig at lærerne som utdanner neste generasjon får enda bedre digital kompetanse. Derfor er det helt vesentlig for oss at lærerutdanningene og videreutdanningene for lærere integrerer slik kompetanse i alle fag, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Av de totalt 90 millionene som skal deles ut får NTNU 22 millioner, fordelt over tre år. Midlene er øremerket prosjektet «Digitalisering av grunnskolelærerutdanningen ved institutt for lærerutdanning», som også går under den noe mer catchy forkortelsen Diggilu.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

I en epost fra departementet til instituttet tar førstnevnte forbehold om Stortingets behandling av fremtidige budsjett.

- Jeg har store forventniger til disse prosjektene. Når de som nå er studenter skal ut i skolen må de kunne bruke digitale verktøy i hverdagen sin som lærere. Disse prosjektene skal bidra til det, sier Asheim.

Målet for prosjektene er ifølge departementet at studentene skal få det de kaller «profesjonsfaglig digital kompetanse», et begrep de forklarer med at fremtidens lærere skal kunne gi elevene de digitale ferdighetene og dømmekraften de trenger på nett, samt kunnskapen som trengs for å utnytte verktøyene i undervisningen slik at elevene lærer mer.

I tillegg til NTNU er det fire andre institusjoner som får tildelt midler til digitalisering av lærerutdanningen i grunnskolen. «Ludo» ved Høgskolen i Sørøst-Norge får 20 millioner over tre år, «Digitaliseringsprosjektet» ved Høgskolen i Volda får 13,6. På Høgskolen i Østfold får prosjektet «Digilu» 18 millioner kroner, mens «Prodig» ved Universitetet i Agder får 16 millioner kroner.

Totalt utgjør dette en samlet pott på 89,6 millioner kroner.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Utdanningskvalitetsprisen gikk til Nasjonal delprøve i medisin

Kunnskapsdepartementets pris for kvalitet i utdanningen går til et samarbeidsprosjekt mellom de fire breddeuniversitetenes medisinske fakulteter.

Macchiarini-skandalen:

43 medforfattere funnet uredelige

En svensk ekspertgruppe har gått gjennom seks artikler i Macchiarini-saken. De konkluderer med at samtlige 43 medforfattere har opptrådt vitenskapelig uredelig.

Nå blir hun svensk æresdoktor

Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU, utnevnes til æresdoktor ved Lunds universitet i Sverige.

NTNU vurderer guttepoeng

NTNU vurderer å innføre guttepoeng for å bedre kjønnsbalansen på sykepleiefag og andre kvinnedominerte studier.