Undervisning er ikke lenger mindre viktig enn forskning

Nokut-rapporten viser imidlertid at ansatte føler et økende press fra ledelse og studenter.
Analysedirektør Ole-Jakob Skodvin i Nokut mener rapporten viser at man bør slutte å si at undervisning lever i skyggen av forskning (Arkivbilde).
(Foto: Morten Nyutstumo/MMS)

Analysedirektør Ole-Jakob Skodvin i Nokut mener rapporten viser at man bør slutte å si at undervisning lever i skyggen av forskning (Arkivbilde). Foto: Morten Nyutstumo/MMS

Nokut har fulgt opp resultatene fra den første underviserundersøkelsen i 2016 ved å intervjue en gruppe vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler.

– Vi avdekket i all hovedsak en engasjert, åpen, utforskende og delende kultur blant de vitenskapelig ansatte om underviserarbeidet. Dette kan være en viktig nyansering, som bør løftes frem i debatten om utdanningskvalitet, sier analysedirektør Ole-Jacob Skodvin i pressemeldingen fra Nokut.

Skodvin slår videre fast at rapporten gir gode grunner for at en bør slutte å snakke om at undervisning er nedprioritert og står i skyggen av forskningen.

Undervisning bra for forskning

Noen av de positive funnene er:

- Undervisningen lever ikke et skyggeliv bak forskningen.

- Undervisningen er ikke faglig privat, men oftest et samarbeid mellom flere, gjerne som team.

- Samarbeidet undervisere i mellom går på det faglige, ikke kun på det administrative.

- Undervisningen kan være stimulerende for egen forskning.

- De aller fleste vitenskapelig ansatte deltar i undervisningen og i undervisningsarbeidet.

De vitenskapelige ansatte som er intervjuet forteller at de opplever et økende press fra to hold: Ledelsen ved utdanningsinstitusjonene drar i den ene enden og studentene i den andre. De føler også at presset øker for å prioritere mellom forskning og undervisning.

Undervisning har forrang

– Kravet om effektivitet må veies opp mot god undervisningskvalitet og de behovene studentene har for egen læring. I prioriteringen mellom forskning og undervisning kommer undervisningen likevel først. Som en av de intervjuede sa: «Når valget står mellom å sluttføre en forskingsartikkel og å gjennomføre undervisningen, legger vi bort forskningsartikkelen. Den får vente», sier seniorrådgiver Gerhard Yngve Amundsen.

Han utførte intervjuene sammen med Jon Haakstad.

Det var 33 vitenskapelig ansatte som deltok i undersøkelsen fra NTNU, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

LES OGSÅ: Nokut-rapport om undervisning

LES OGSÅ: Underviserundersøkelsen

Årets underviserundersøkelse omfatter alle vitenskapelig ansatte og er mer omfattende enn fjorårets. Resultatene av denne vil bli presentert på nyåret, skriver Nokkut i sin pressemelding:


UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Stakk med Robert Millar-prisen:

Uka ble best på markedsføring

Uka har kapret Robert Millar-prisen for 4. gang, og er igjen best på markedsføring i Trøndelag.

Gjesteskribentene:

Tappet for energi

Jeg er 36 år, men i møtet med alle de store sakene som pågår i forsknings- og universitetspolitikken for tida føler jeg meg eldgammel.

- Campus blir mye større enn 92 000 kvm

- Man må ha i mente at den nye campusen NTNU skal bygge blir vesentlig større enn de 92 000 kvadratmeterne Regjeringen har bevilget penger til, minnet campusgeneral Merete Kvidal om under torsdagens folkemøte med tittel «Kampen om campus».