Undervisning er ikke lenger mindre viktig enn forskning

Nokut-rapporten viser imidlertid at ansatte føler et økende press fra ledelse og studenter.
Analysedirektør Ole-Jakob Skodvin i Nokut mener rapporten viser at man bør slutte å si at undervisning lever i skyggen av forskning (Arkivbilde).
(Foto: Morten Nyutstumo/MMS)

Analysedirektør Ole-Jakob Skodvin i Nokut mener rapporten viser at man bør slutte å si at undervisning lever i skyggen av forskning (Arkivbilde). Foto: Morten Nyutstumo/MMS

Nokut har fulgt opp resultatene fra den første underviserundersøkelsen i 2016 ved å intervjue en gruppe vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler.

– Vi avdekket i all hovedsak en engasjert, åpen, utforskende og delende kultur blant de vitenskapelig ansatte om underviserarbeidet. Dette kan være en viktig nyansering, som bør løftes frem i debatten om utdanningskvalitet, sier analysedirektør Ole-Jacob Skodvin i pressemeldingen fra Nokut.

Skodvin slår videre fast at rapporten gir gode grunner for at en bør slutte å snakke om at undervisning er nedprioritert og står i skyggen av forskningen.

Undervisning bra for forskning

Noen av de positive funnene er:

- Undervisningen lever ikke et skyggeliv bak forskningen.

- Undervisningen er ikke faglig privat, men oftest et samarbeid mellom flere, gjerne som team.

- Samarbeidet undervisere i mellom går på det faglige, ikke kun på det administrative.

- Undervisningen kan være stimulerende for egen forskning.

- De aller fleste vitenskapelig ansatte deltar i undervisningen og i undervisningsarbeidet.

De vitenskapelige ansatte som er intervjuet forteller at de opplever et økende press fra to hold: Ledelsen ved utdanningsinstitusjonene drar i den ene enden og studentene i den andre. De føler også at presset øker for å prioritere mellom forskning og undervisning.

Undervisning har forrang

– Kravet om effektivitet må veies opp mot god undervisningskvalitet og de behovene studentene har for egen læring. I prioriteringen mellom forskning og undervisning kommer undervisningen likevel først. Som en av de intervjuede sa: «Når valget står mellom å sluttføre en forskingsartikkel og å gjennomføre undervisningen, legger vi bort forskningsartikkelen. Den får vente», sier seniorrådgiver Gerhard Yngve Amundsen.

Han utførte intervjuene sammen med Jon Haakstad.

Det var 33 vitenskapelig ansatte som deltok i undersøkelsen fra NTNU, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

LES OGSÅ: Nokut-rapport om undervisning

LES OGSÅ: Underviserundersøkelsen

Årets underviserundersøkelse omfatter alle vitenskapelig ansatte og er mer omfattende enn fjorårets. Resultatene av denne vil bli presentert på nyåret, skriver Nokkut i sin pressemelding:


UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2017:

- Overraskende små forskjeller når vi sammenligner med 2014

Oppdal: Oppslutningen om arbeidsmiljøundersøkelsen er lavere enn den i 2014.

Når staben med forskere er mer likestilt blir forskningen bedre

Ny studie av medisinsk forskning viser at mangfold i forskergrupper gir bedre og mer konkret kunnskap.

Annenhver student frykter arbeidsledighet

Selv om arbeidsledigheten i Norge er på 4 prosent, frykter hele 50 prosent av norske studenter å stå uten jobb etter fullførte studier.

Sosiolog mener akademia er på ville veier

Sosiolog Svein Hammer mener antall publikasjoner er det eneste kriteriet for å kvalifisere seg til fast ansettelse i universitetssektoren: - Vi ser en arroganse i akademia.