Bare tre kjente tilfeller med professorer som er sparket

Å gå til avskjedssak av professorer er noe som skjer svært sjeldent, og kun ved grove pliktbrudd.

 Bare tre kjente tilfeller finnes ved universiteter og høgskoler i Norge.

Å gå til avskjedssak av professorer er noe som skjer svært sjeldent, og kun ved grove pliktbrudd. Bare tre kjente tilfeller finnes ved universiteter og høgskoler i Norge, skriver Khrono.

Universitetet i Stavanger (UiS) har svært få tidligere saker å støtte seg på når de forbereder en avskjedssak mot professor Nils Rune Langeland.

I bare tre tidligere kjente tilfeller i nyere tid er professorer ved norske universiteter og høgskoler blitt avskjediget, et av tilfellene ved Universitetet i Bergen og to ved Universitetet i Oslo.

Saken i Bergen gjelder en professor i biologi ved Universitetet i Bergen (UiB) som ble avskjediget etter å ha bedrevet seksuell trakassering mot kvinnelige ansatte og studenter. Professoren anket saken og den gikk videre til Høyesterett, der dommen i 2002 ga UiB rett i at mannen kunne avskjediges.

Saken er en av et fåtall saker om seksuell trakassering som har vært behandlet ved norske domstoler.

Kirsti Koch Christensen, som var rektor ved Universitetet i Bergen 1999-2005, sier at avskjedssaken ble behandlet i lukket styremøte og at det ikke ble noe stort tema utenfor universitetet.

— Det er annerledes i dag når Langelandsaken skjer midt i #metoo-bølgen og seksuell trakassering er et tema i mange bransjer, sier hun.

Den andre kjente saken gjelder historieprofessor Arnved Nedkvitne, som ble avskjediget fra Universitetet i Oslo (UiO) fordi han var en belastning for arbeidsmiljøet. Også denne saken gikk videre i rettsapparatet og ble endelig avgjort da lagmannsretten ga UiO medhold i 2011, og Høyesterett avslo å ta opp ankesaken.

Vedkommende ble fradømt stillingen i Asker og Bærum herredsrett, men dommen ble aldri gjort rettskraftig siden partene forliktes før ankesaken kom opp.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Exit ex.phil?

Statsråden er skeptisk til forslag om et felles førsteår for studenter

Bør dagens innføringsemner ex.phil og ex.fac erstattes av ett, felles første år? UiT-rektor Anne Husebekk foreslår dette. Statsråd Iselin Nybø er skeptisk avventende.

Mads Gilbert kommer til NTNU

Den kjente legen og palestinaaktivisten holder foredrag på Dragvoll under arrangementet «Palestinske dager»

- Også smartinger støtter Brexit

Akademikere vil tilbakevise at det bare er idioter som støtter utmelding av EU.

Ap og SV etterlyser romfartsstrategi

Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet mener regjeringen somler med en romfartsstrategi. Norge henger etter og er ikke proaktive nok, mener partiene.