Nyvinning på Dragvoll

E-bøker, lesebrett, digitale tidsskrift- og litteratursamlinger. Bibliotekenes tilbud utvides stadig. Siste nyvinning ved Universitetsbiblioteket på Dragvoll er eget videokonferanseutstyr.

Klokken på veggen i bibliotekets undervisningsrom i bygg 6B tikker mot 12:00. Spesialbibliotekar Anne Lillevoll Lorange ordner med teknikken, mens førsteamanuensis ved Institutt for språk og kommunikasjon Julie Feilberg, sitter klar med kaffekopp og nødvendige sakspapirer.Sparer miljø, tid og penger

Feilberg er styreleder i Norgesuniversitetet, og skal gjennomføre to andre gangs jobbintervjuer. Kandidatene befinner seg i et tilsvarende møterom ved Universitetet i Tromsø, sammen med Norgesuniversitetets direktør Eva Gjerdrum og Inger Ann Hansen ved UiTs etter- og videreutdanningsenhet.

Feilberg har møtt kandidatene en gang tidligere, og understreker at videokonferanser ikke helt kan erstatte menneskelige møter.

- Men i dag passet det ekstra godt å slippe å gjøre reisen til Tromsø, sier en smått febersyk Feilberg.

Hun er en av de første til å ta i bruk utstyret, og er svært glad for at Dragvoll nå har fått sitt eget. Hun mener mange bør ta det i bruk, og ser for seg at det vil bli benyttet på stadig nye områder.

- Gjesteforelesninger ett felt. Med økt og utvidet samarbeid institusjoner i mellom om undervisning og utdanning, har denne typen teknologi et stort potensiale, sier førsteamanuensisen.

Også spesialbibliotekar Anne Lorange trekker frem at utstyret kan spare både miljø, fagmiljøenes reisepenger og ansattes tid. Ressursene som frigjøres kan brukes på andre ting.

- I tillegg sparer en krefter på å reise. Det er en god pakke, det er minst ett Kinderegg, sier Feilberg.Gratis og enkelt

- Videokonferanseutstyr er læringsteknologi, og vi ser det som naturlig å integrere slike tilbud i bibliotekets satsing på læringsmiljø. Vi håper flest mulig vil ta det i bruk, sier Anne Lillevoll Lorange.

AV-utstyret kom på lufta for et par uker siden, og Lorange har allerede hatt bra med pågang fra folk som vil bruke det. Mulighetene er mange, og bruken er gratis. Nordisk Litteraturvitenskap har gjennomført et audiovisuelt møte om Holberg-prisen, der deltakerne satt i Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo.

Et dokumentkamera muliggjør visning av kart, bilder eller figurer. Etter behov kan brukerne koble på pc´er, Iphones eller andre verktøy.

- Utstyret har et enkelt styringspanel, og er svært lett å bruke. Ikke noe hokus-pokus, et lavterskel tilbud, understreker Lillevoll Lorange.

- Brukerne trenger bare å si fra til oss hva de vil bruke på forhånd. De behøver ikke kunne noe. Det er bare å ta med seg kaffekoppen og komme, så ordner vi resten, sier Lorange, som legger til at biblioteket har flere superbrukere som bistår de som trenger det.Fellesgode for Dragvoll

Det er avdeling for økonomi og eiendom som har finansiert utstyret, som har en prislapp på 650 000 kroner. Det var i forbindelse med byggingen av nye bygg 6B, at UBIT planla dette rommet med fasiliteter som skulle være et fellesgode for hele Dragvoll-miljøet.

Vi ønsker å bli en mer integrert del av fagmiljøene og bli mer brukt. Bibliotekenes innhold er i endring, vi vil tilby noe mer enn bare bøker og satser mer og mer på elektroniske ressurser. Satsingen på det nye utstyret er en del av det, forklarer Anne Lillevoll Lorange, spesialbibliotekar som også har ansvar for området læringsmiljø.

Bruker. Førsteamanuensis Julie Feilberg slipper heretter å dra fra Dragvoll til Gløshaugen når hun skal gjennomføre videokonferanser. Det er bare å ta med seg kaffekoppen inn på undervisningsrommet på biblioteket.
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Bruker. Førsteamanuensis Julie Feilberg slipper heretter å dra fra Dragvoll til Gløshaugen når hun skal gjennomføre videokonferanser. Det er bare å ta med seg kaffekoppen inn på undervisningsrommet på biblioteket. Foto: Sølvi W. Normannsen

Det er bare å ta med seg kaffekoppen og komme, så ordner vi resten.

Anne Lillevoll Lorange, spesialbibliotekar.
Vil ha flere brukere. -Utstyret er enkelt og helt gratis å bruke. Bruk det, sier spesialbibliotekar Anne Lillevoll Lorange på Dragvoll.
(Foto: Sølvi w. Normannsen)

Vil ha flere brukere. -Utstyret er enkelt og helt gratis å bruke. Bruk det, sier spesialbibliotekar Anne Lillevoll Lorange på Dragvoll. Foto: Sølvi w. Normannsen

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Dekanmøtet orientert om mulig HiMolde-samarbeid

Det jobbes for utvikle en samarbeidsavtale mellom NTNU og Høgskolen i Molde.

Håkon Åmdal ble beste student, men en forsker er nok gått tapt

I fjor ble han beste avgangsstudent på NTNU, med en master som avslørte et eksepsjonelt talent for forskning. Men dataingeniør Håkon Åmdal liker bedre å utvikle ting enn å skrive artikler.

Åm på en fredag:

«Bare vær glad du kom deg unna i tide!»

Denne ukas gjestekommentator fikk aldri fullført doktorgraden. Han funderer på om det kanskje var det beste som kunne hendt ham.  

Alt teller, men på ulike måter

«Forskning vs. formidling» er en kunstig motsetning.