Nyvinning på Dragvoll

Bruker. Førsteamanuensis Julie Feilberg slipper heretter å dra fra Dragvoll til Gløshaugen når hun skal gjennomføre videokonferanser. Det er bare å ta med seg kaffekoppen inn på undervisningsrommet på biblioteket. Foto: Sølvi W. Normannsen

E-bøker, lesebrett, digitale tidsskrift- og litteratursamlinger. Bibliotekenes tilbud utvides stadig. Siste nyvinning ved Universitetsbiblioteket på Dragvoll er eget videokonferanseutstyr.

Publisert: 16.03.2010 kl. 07:00
Endret: 16.03.2010 kl. 09:23

Det er bare å ta med seg kaffekoppen og komme, så ordner vi resten.

Anne Lillevoll Lorange, spesialbibliotekar.

Klokken på veggen i bibliotekets undervisningsrom i bygg 6B tikker mot 12:00. Spesialbibliotekar Anne Lillevoll Lorange ordner med teknikken, mens førsteamanuensis ved Institutt for språk og kommunikasjon Julie Feilberg, sitter klar med kaffekopp og nødvendige sakspapirer.

Sparer miljø, tid og penger

Feilberg er styreleder i Norgesuniversitetet, og skal gjennomføre to andre gangs jobbintervjuer. Kandidatene befinner seg i et tilsvarende møterom ved Universitetet i Tromsø, sammen med Norgesuniversitetets direktør Eva Gjerdrum og Inger Ann Hansen ved UiTs etter- og videreutdanningsenhet.

Feilberg har møtt kandidatene en gang tidligere, og understreker at videokonferanser ikke helt kan erstatte menneskelige møter.

- Men i dag passet det ekstra godt å slippe å gjøre reisen til Tromsø, sier en smått febersyk Feilberg.

Hun er en av de første til å ta i bruk utstyret, og er svært glad for at Dragvoll nå har fått sitt eget. Hun mener mange bør ta det i bruk, og ser for seg at det vil bli benyttet på stadig nye områder.

- Gjesteforelesninger ett felt. Med økt og utvidet samarbeid institusjoner i mellom om undervisning og utdanning, har denne typen teknologi et stort potensiale, sier førsteamanuensisen.

Også spesialbibliotekar Anne Lorange trekker frem at utstyret kan spare både miljø, fagmiljøenes reisepenger og ansattes tid. Ressursene som frigjøres kan brukes på andre ting.

- I tillegg sparer en krefter på å reise. Det er en god pakke, det er minst ett Kinderegg, sier Feilberg.

Gratis og enkelt

- Videokonferanseutstyr er læringsteknologi, og vi ser det som naturlig å integrere slike tilbud i bibliotekets satsing på læringsmiljø. Vi håper flest mulig vil ta det i bruk, sier Anne Lillevoll Lorange.

AV-utstyret kom på lufta for et par uker siden, og Lorange har allerede hatt bra med pågang fra folk som vil bruke det. Mulighetene er mange, og bruken er gratis. Nordisk Litteraturvitenskap har gjennomført et audiovisuelt møte om Holberg-prisen, der deltakerne satt i Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo.

Et dokumentkamera muliggjør visning av kart, bilder eller figurer. Etter behov kan brukerne koble på pc´er, Iphones eller andre verktøy.

- Utstyret har et enkelt styringspanel, og er svært lett å bruke. Ikke noe hokus-pokus, et lavterskel tilbud, understreker Lillevoll Lorange.

- Brukerne trenger bare å si fra til oss hva de vil bruke på forhånd. De behøver ikke kunne noe. Det er bare å ta med seg kaffekoppen og komme, så ordner vi resten, sier Lorange, som legger til at biblioteket har flere superbrukere som bistår de som trenger det.

Fellesgode for Dragvoll

Det er avdeling for økonomi og eiendom som har finansiert utstyret, som har en prislapp på 650 000 kroner. Det var i forbindelse med byggingen av nye bygg 6B, at UBIT planla dette rommet med fasiliteter som skulle være et fellesgode for hele Dragvoll-miljøet.

Vi ønsker å bli en mer integrert del av fagmiljøene og bli mer brukt. Bibliotekenes innhold er i endring, vi vil tilby noe mer enn bare bøker og satser mer og mer på elektroniske ressurser. Satsingen på det nye utstyret er en del av det, forklarer Anne Lillevoll Lorange, spesialbibliotekar som også har ansvar for området læringsmiljø.

 

Skriv ny kommentar

Tittel *

Kommentar *

Fornavn *

Etternavn *

E-post *

 

Universitetsavisa ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og eventuelt fjerne innlegg. Klikk her for å lese alle reglene for debatten.

På forsiden nå

Siktet for overfall - døde av skadene

Doktorgradsstudent Farshad Goudarzi døde tirsdag av skadene han pådro seg i forbindelse med en voldsepisode i Høgskoleparken.

 

- Burde boret dypere i oljedilemmaene

Oljeforskning versus forskningsetiske prinsipp. Professor May Thorseth mener NTNU burde gjort en grundigere drøfting av dilemmaet universitetet står midt oppe i.

Siktet for drapsforsøk - selv livstruende skadd

Det iranske miljøet er sjokkert over stikkeepisoden på NTNU. Mange er bekymret for hvordan hendelsen vil påvirke synet på iranere.

 

- Kråkeslottet har fått forfalle for lenge

Jan Bojer Vindheim tror restaureringen av Thingvalla får et komisk resultat med moderne interiør og historisk eksteriør, men NTNU eiendom slår tilbake. 1

styreleder blogger i ua

Vi har et ansvar

"Kunnskap er i utgangspunktet verdinøytralt, og det er vi – vår etikk, moral og verdier – som avgjør om det blir kunnskap i det godes tjeneste", skriver NTNUs styreleder Svein Richard Brandtzæg i dette blogginnlegget. 3

Vil ha flere brukere. -Utstyret er enkelt og helt gratis å bruke. Bruk det, sier spesialbibliotekar Anne Lillevoll Lorange på Dragvoll. Foto: Sølvi w. Normannsen