- Utrygt arbeidsmiljø ved NTNU

Ny refs: Arbeidsmiljøet ved NTNU er mer utrygt enn Arbeidstilsynet hadde forventet å finne. Dette gjelder spesielt det psykososiale arbeidsmiljøet. Enkelte studenter opptrer truende mot veiledere, så vel som medstudenter. NTNUs egen undersøkelse får stryk.


Arbeidstilsynets arbeidsmiljøundersøkelse omfatter Infoavdelinga, Studieavdelinga og Økonomiavdelinga ved sentraladministrasjonen, og 7 institutter ved HF-fakultetet. Undersøkelsen har resultert i utferdigelse av varsler om 7 ulike pålegg om utbedringer.”På bakgrunn av all tilgjengelig informasjon, er det Arbeidstilsynets vurdering at arbeidsmiljøet ved NTNU viser seg å være mer ”utrygt” enn vi hadde forventet, og det viser seg spesielt når det kommer til utfordringer psykososiale arbeidsmiljøet,” skriver tilsynet i sin rapport.Truende studenter

Dette gjelder spesielt studenter. Ansatte som har mye kontakt med studenter, opplever at enkelte har en ”uforutsigbar eller truende” oppførsel. Dette gjelder spesielt Studieavdelinga, hvor man er i ferd med å etablere en egen alarmknapp. Det foreligger også instrukser om hvam an skal gjøre i tilfelle truende situasjoner inntreffer.Det forekommer tilfeller av trakassering, skriver tilsynet i sin rapport, og man kjenner til tilfeller hvor dette har ført til sykefravær. Men Arbeidstilsynet bemerker likevel at man ”ikke har holdepunkter for at trakassering er mer utbredt ved NTNU enn ellers i norsk arbeidsliv”.På den andre siden er det heller ikke ”mindre utbredt ved NTNU enn ellers i norsk arbeidsliv.”

Et av de 7 påleggene gjelder krav om å etablere en skriftlig beredskapsplan for håndtering av vold og trusler.

NTNU-undersøkelse ”lite meningsfull”

Arbeidstilsynets rapport kommer en tid etter at NTNU gjennomførte en egen medarbeiderundersøkelse av hvordan ansatte opplever eget arbeidsmiljø. Men ifølge tilsynets rapport gis ikke denne rapporten særlig gode skussmål:

”Det fortelles gjennomgående fra arbeidstakerne at NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse (medarbeiderundersøkelse) oppleves lite meningsfylt,” skriver Arbeidstilsynet.

Mange avsto fra å besvare NTNUs interne undersøkelse, fordi det ble spurt om alder og kjønn, noe som ga frykt for at man kunne bli identifisert. Dette ga lav svarprosent.

Videre rapporteres det om sviktende oppfølging av NTNU-undersøkelsen i etterkant, samt at den var for lite konkret og for ”snill”.Tilsynets dom er nokså entydig: ”På grunn av disse gjennomgående kritiske holdningene til undersøkelsen, har Arbeidstilsynet lagt lite vekt på denne.”I Sentraladministrasjonen bemerkes særlig arbeidsbelastningen i Økonomiavdelingen. Her går arbeidspresset ”på helsa løs” over flere år, og har ført til sykefravær. Også ved deler av Studieavdelinga og ved flere HF-institutt beskrives en arbeidsmengde som leder til sykefravær.Singsås: - Dette tar vi på alvor

- Vi tar denne rapporten på alvor, den gir oss mange viktige opplysninger, sier Trond Singsaas, organisasjonsdirektør ved NTNU. Like fullt har han mange spørsmål til Arbeidstilsynets dokumentasjon:- Vi må finne ut i hvilken grad kritikken er utbredt og viktig, sier Singsaas.- Hvordan skal dere gjøre dette?- Vi skal gå igjennom vår egen arbeidsmiljøundersøkelse, som har gode tall på de fleste punkter nevnt i Arbeidstilsynets rapport.- Arbeidstilsynet karakteriserer den interne undersøkelsen som for dårlig?- Jeg er ikke enig. Den har en svakhet, med lavere svarprosent enn ønsket. Likevel var det over 2000 respondenter, som er et grunnlag vi kan stole på.- Undersøkelsen fikk også kritikk for vage spørsmål, manglende oppfølging og for å spørre om alder og kjønn, som førte til at folk fryktet at de skulle bli identifisert?- Vi er kjent med alle disse innvendingene – og over tid. Men det er ikke tilstrekkelige innvendinger for å si at undersøkelsen ikke er et godt grunnlag.- Arbeidstilsynet har snakket med 70 respondenter fra HF-fakultetet, info-, studie- og økonomiavdelingen. Er dette et for smalt utvalg?- Det har vi ikke synspunkter på. Universitetet er stort, og det er et greit utvalg.- Hva gjør dere videre?- Vi vil søke kunnskap gjennom hovedverneombud, verneombud og arbeidsmiljøundersøkelsen. Vi har fått et varsel om pålegg og er i dialog med Arbeidstilsynet om dette. Fristen for svar er 1. april. Vi er glad for å få opp en aktiv og positiv diskusjon om det psykososiale arbeidsmiljøet ved universitetet.

Utrygt. Arbeidstilsynets undersøkelse har resultert i utferdigelse av varsler om 7 ulike pålegg om utbedringer. Tilsynet vurderer arbeidsmiljøet ved NTNU til å være mer ”utrygt” enn forventet.

Utrygt. Arbeidstilsynets undersøkelse har resultert i utferdigelse av varsler om 7 ulike pålegg om utbedringer. Tilsynet vurderer arbeidsmiljøet ved NTNU til å være mer ”utrygt” enn forventet.

Vi er glad for å få opp en aktiv og positiv diskusjon om det psykososiale arbeidsmiljøet ved universitetet.

Trond Singsås, organisasjonsdirektør
Relaterte artikler

Føler seg blåst av Arbeidstilsynet

Rektor Torbjørn Digernes og hovedverneombud Heidi Egseth kritiserer Arbeidstilsynet for å risikere å avsløre enkeltpersoner som har delt fortrolige opplysninger med tilsynet. – Enkelte ansatte har følt seg blåst, bekrefter Egseth.

ARBEIDSTILSYNET REFSER NTNU:

Arbeidstilsynet refser NTNU

Arbeidstilsynet retter kritikk mot NTNU etter tilsynsbesøk. I en rapport varsles en rad pålegg – skriftlig risikovurdering må gjennomføres, og Kjemiblokk 3 må delvis fraflyttes. Dekan ved NT-fakultetet, Bjørn Hafskjold, beklager og lover strakstiltak.

Tar ansvar for HMS-mangler

Arbeidet med en risikovurdering av kjemisk helsefare ved Institutt for kjemi ble satt i gang for fem år siden. Arbeidet ble aldri ferdigstilt. Instituttleder David G. Nicholson vet ikke hvorfor, men sier svakhetene i HMS-arbeidet er hans ansvar.

Gjør strakstiltak i Kjemiblokk 3

Fakultet for naturvitenskap og teknologi ber institutt om å redusere aktivitetene for studenter og ansatte i Kjemiblokk 3 så snart som praktisk mulig.

Kjemi: Bergen og Oslo kom bedre ut

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn ved kjemimiljøene ved universitetene i Bergen og Oslo. Begge universitetenes kjemimiljø kom bedre ut enn ved NTNU.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kontaktkonferansen 2018:

Utvalg skal se på hvordan samfunnets behov for utdanning skal bli ivaretatt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen opplyste tirsdag at han vil nedsette et utvalg som skal ta for seg dimensjoneringen av høyere utdanning.

NTNU i Gjøvik preget av drapssak

Politiet bekrefter at det var NTNU-student Janne Jemtland som ble funnet død i Glomma lørdag. Saken preger ansatte og studenter ved NTNU i Gjøvik.

Kontaktkonferansen:

Toppene i UH-sektoren møter Torbjørn Røe Isaksen

«Universitet og høgskoler inn i framtida« er tema når kunnskapsministeren i dag inviterer til sin årlige samling.

Gledestårer etter at AP snur om lærerkrav

– Det rimer dårlig med Aps tradisjoner om at folk som har vært i arbeid i mange år, plutselig ikke er gode nok, at erfaring ikke skal telle, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg