Føler seg blåst av Arbeidstilsynet

Rektor Torbjørn Digernes og hovedverneombud Heidi Egseth kritiserer Arbeidstilsynet for å risikere å avsløre enkeltpersoner som har delt fortrolige opplysninger med tilsynet. – Enkelte ansatte har følt seg blåst, bekrefter Egseth.

Rektor Digernes mener det er ”svært uheldig” at Arbeidstilsynets framgangsmåte kan risikere ansattes personvern.

Identifiserer enkeltpersoner

Arbeidstilsynets rapport fra i februar i år om psykososiale forhold på arbeidsplassen beskriver enkelte vanskelige episoder som identifiserer konktrete situasjoner og organisatoriske enheter. Dette kommer frem i NTNUs tilsvar på Arbeidstilsynets pålegg om forbedringer. Enkelte av opplysningene i tilsynsrapporten kan omfatte personvernet.

”Dette er en belastning for de involverte personene og vi kan ikke se at dette er i tråd med lovnaden om at enkeltpersoners anonymitet skulle ivaretas,….”, skriver rektor i tilsvaret.

Brevet er også undertegnet av hovedverneombud Heidi Egseth.

Føler seg blåst

- Hovedverneombudet har fått konkrete henvendelser via vernelinjen fra ansatte som har følt seg blåst. De ansatte ble lovet anonymitet da de sa seg villig til å delta i fokusgrupper. Selv om det ikke er mange enkeltpersoner dette gjelder, er det svært uheldig, mener Egseth.

- Arbeidstilsynet ønsker ikke å kommentere kritikken før det har mottatt brevet gjennom offisielle kanaler, uttaler seniorinspektør Jan Norman Bjørkmo.

Tilsynsrapporten ble meddelt NTNU i februar i år. Tilsynet omfattet Informasjonsavdelingen, Studieavdelingen og Økonomiavdelingen ved sentraladministrasjonen, i tillegg til syv institutter ved HF-fakultetet.

Arbeidstilsynet mente arbeidsmiljøet var mer utrygt enn det hadde forventet. Enkelte studenter opptrer truende overfor veiledere. Dessuten kritiserte tilsynet NTNUs egen arbeidsmiljøundersøkelse, for å være ”lite meningsfull”.

NTNU godtar seks av de sju påleggene som universitetet fikk av Arbeidstilsynet i februar. Samtidig vedtok styret onsdag å styrke HMS-arbeidet i 2011 med en ekstrabevilgning på to millioner kroner.

For mange enkeltopplysninger kan til sammen lett identifisere enkeltpersoner, innvender rektor og hovedverneombud til Arbeidstilsynet.
(Foto: iStockphoto)

For mange enkeltopplysninger kan til sammen lett identifisere enkeltpersoner, innvender rektor og hovedverneombud til Arbeidstilsynet. Foto: iStockphoto

Hovedverneombud Heidi Egseth.
(Foto: Tore Oksholen)

Hovedverneombud Heidi Egseth. Foto: Tore Oksholen

Relaterte artikler

STYREMØTE 23. FEBRUAR 2011:

- NTNUs undersøkelse har ikke tillit

- Jeg vil advare mot å ta vår egen arbeidsmiljøundersøkelse i for sterkt forsvar. Arbeidstilsynet underkjenner den fordi den ikke har nødvendig tillit internt, sa Jon Øyvind Eriksen under dagens styremøte.

Arbeidstilsynet: Ny NTNU-refs

Ny refs: Arbeidsmiljøet ved NTNU er mer utrygt enn Arbeidstilsynet hadde forventet å finne. Dette gjelder spesielt det psykososiale arbeidsmiljøet. Enkelte studenter opptrer truende mot veiledere, så vel som medstudenter. NTNUs egen undersøkelse får stryk.

Uhell i materiallab ga pålegg

Arbeidstilsynet har avlagt NTNUs Kjemiblokker nok et besøk. Etter to uhell har Institutt for materialteknologi fått pålegg om å utbedre sikkerheten i en av labene.

For mange vet for lite om HMS-ansvar

Alle ledere ved NTNU har et selvstendig ansvar for å ivareta kravene til Helse, Miljø og Sikkerhet. – Fortsatt finnes det ledere hos oss som ikke er klar over dette, sier HMS-sjef Anne-Beth Holte.

Tar ansvar for HMS-mangler

Arbeidet med en risikovurdering av kjemisk helsefare ved Institutt for kjemi ble satt i gang for fem år siden. Arbeidet ble aldri ferdigstilt. Instituttleder David G. Nicholson vet ikke hvorfor, men sier svakhetene i HMS-arbeidet er hans ansvar.

Visste om avviksrapporter

Ledere har lenge kjent til forhold som er omtalt i Arbeidstilsynets rapport. Likevel var det først etter at tilsynet varslet pålegg at lokal og sentral ledelse reagerte. - Man burde handlet før, mener hovedverneombud Heidi Egseth.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNUs ledersamling:

Gir råd om hvordan strategien får effekt

NTNUs nye strategi blir presentert på ledersamlingen på Oppdal. Sosiologiprofessor Per Morten Schiefloe er hyret inn for å snakke om hvordan sørger for at strategien blir noe annet enn en ren papirøvelse.

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2017:

- Overraskende små forskjeller når vi sammenligner med 2014

Oppdal: Oppslutningen om arbeidsmiljøundersøkelsen er lavere enn den i 2014.

Når staben med forskere er mer likestilt blir forskningen bedre

Ny studie av medisinsk forskning viser at mangfold i forskergrupper gir bedre og mer konkret kunnskap.

Annenhver student frykter arbeidsledighet

Selv om arbeidsledigheten i Norge er på 4 prosent, frykter hele 50 prosent av norske studenter å stå uten jobb etter fullførte studier.