Arbeidsmiljøundersøkelsen:

Ønsker mange innspill

Arbeidet med å følge opp arbeidsmiljøundersøkelsen pågår for fullt. Og har du synspunkter på hvordan undersøkelsen kan forbedres, bør du komme med innspill innen midten av mars.

Arbeidsgruppa er samlet til møte og sitter rundt et bord i 4. etasje i Hovedbygningen. De har det travelt for tida. De skal besøke alle enhetene og presentere resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen. Noen av NTNUs ansatte har stiftet bekjentskap med dem allerede, mens andre vil få besøk snart.

På dagens møte handler det om status. Hvordan går det? Hva må vi gjøre? Medlemmene av gruppa utveksler informasjon og erfaringer.

I arbeidsmiljøets tjeneste

Arbeidsgruppa består av en fast kjerne på fem medlemmer. I tillegg er kontaktpersoner fra fakultetene involvert.

Seniorrådgiver Kirsti Godal Undebakke fra rektors stab leder gruppa. Ellers rundt bordet sitter seniorkonsulent Merete Thorsvik fra SVT, rådgiver Linn Rasch Aune fra HMS-avdelingen, seniorkonsulent Bente Andersen fra Vitenskapsmuseet og rådgiver Marte Mostervik fra Personalavdelingen.

Spent på resultatene

Oppfølginga ute hos enhetene skjer i to etapper. Først har medlemmer av arbeidsgruppa et forberedende møte med leder og verneombud ved hver enkelt enhet. Da planlegger de møtet med de ansatte. Etter behov trekkes også andre ressurspersoner inn. Deretter gjennomgår de resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen med de ansatte.

- Tilbakemeldingene er positive. Mange er spente på resultatene og engasjementet er stort. Vi tas imot på en god måte, sier Linn Rasch Aune.

Mange tilbakemeldinger

Forrige gang var det lederne av enhetene som stod for presentasjonen. Nå er det to medlemmer av arbeidsgruppa som samarbeider om å gjennomgå undersøkelsen i den enkelte enheten.

- Hvilke innspill får dere på hva som kan forbedres med undersøkelsen?

- Her er variasjonen stor. Noen er opptatt av målgruppe, andre av spørsmålsstillinga og noen etterlyser flere eller andre spørsmål i undersøkelsen, sier Marte Mostervik.

Den lave svarprosenten

Før spørreundersøkelsen ble sendt ut til de ansatte i fjor vinter, var målsettinga en svarprosent på 75 prosent. Da svarfristen gikk ut, viste det seg at bare 54,4 prosent svarte.

- Får dere reaksjoner på at den gjennomsnittlige svarprosenten bare ble på 54,4 prosent?

- Noen reaksjoner får vi, men det er store variasjoner i svarprosentene på enhetene. Svaret vårt er at spørreundersøkelsen er et øyeblikksbilde og ei temperaturmåling på det tidspunkt den ble gjennomført. Den er et verktøy for å snakke om noe man ikke snakker så mye om til vanlig, sier Mostervik.

Innrettet på laveste nivå

I kjølvannet av undersøkelsen skrev instituttleder Jacques Koreman brev til NTNU-ledelsen og påpekte det han mener er svakheter ved undersøkelsen. Blant annet var det flere ansatte som lot være å svare siden det ikke var mulig å skille mellom fakultets- og instituttnivå.

- Flere har vært opptatt av dette. Det er en svakhet i undersøkelsen. Den er designet for laveste nivå og det er et bevisst valg. Disse innspillene tar vi med oss i den videre evalueringa. Men det å lage en perfekt undersøkelse for alle er nok ikke mulig, sier prosjektleder Kirsti Godal Undebakke.

Evaluerer undersøkelsen

Nå skal også undersøkelsen, som er et instrument for arbeidsmiljøkartlegging, ARK, evalueres. Også dette arbeidet er i gang og arbeidsgruppa tar gjerne imot innspill. Evalueringa skal gi svar på om:• enhetenes ledere og ansatte kjenner seg igjen i de bildene resultatene tegner

• det generes refleksjoner og diskusjoner som fører fram mot riktige, viktige og virksomme forbedringsområder og tiltak

•ARK bidrar til at enhetene får ivaretatt kravene til dokumentert og systematisk arbeidsmiljøutvikling

Hva kan bli bedre?

- Vi ønsker innspill på undersøkelsen som verktøy og eventuelt forslag til forbedringer. Og vi får også mange nyttige tilbakemeldinger på dette når vi besøker enhetene, sier Undebakke.

Evaluering i to omganger

- Hvem skal folk kontakte hvis de har innspill å komme med?

- Da kontakter de meg. Første ledd i evalueringa vil foregå i slutten av mars. Da skal vi se på spørreskjemaet og hvilke endringer det eventuelt er nødvendig å foreta før det skal brukes ved Universitetet i Oslo. Deretter skal vi foreta ei bred evaluering ved NTNU til høsten når alle enhetene har kommet noe lenger i sitt arbeid, opplyser prosjektleder Kirsti Godal Undebakke.

UiO blir nestemann

Det er Universitets- og høgskolerådet, UHR, som har finansiert utviklinga av ARK. NTNU var først ute med å benytte seg av verktøyet. Det er ønskelig at også de andre universitetene og høyskolene etter hvert gjennomfører en tilsvarende arbeidsmiljøundersøkelse.

Nestemann ut er UiO. Før de setter i gang vil det bli foretatt justeringer av undersøkelsen på bakgrunn av erfaringene fra NTNU.

Arbeidsgruppa besøker enhetene og erfarer at mange ansatte er spente på resultatene. Fra venstre: Kirsti Godal Undebakke, Merete Thorsvik, Linn Rasch Aune, Bente Andersen og Marte Mostervik.
(Foto: Solveig Mikkelsen)

Arbeidsgruppa besøker enhetene og erfarer at mange ansatte er spente på resultatene. Fra venstre: Kirsti Godal Undebakke, Merete Thorsvik, Linn Rasch Aune, Bente Andersen og Marte Mostervik. Foto: Solveig Mikkelsen

Vi ønsker innspill på undersøkelsen som verktøy og eventuelt forslag til forbedringer. Og vi får også mange nyttige tilbakemeldinger på dette når vi besøker enhetene

Kirsti Godal Undebakke, prosjektleder
Relaterte artikler

"KreKoKri - Krakilsk!"

Kritikk må til for å forbedre det som ikke fungerer, mener instituttleder Jacques Koreman. Nå vil han blogge om sine erfaringer som leder ved NTNU.

Mangelfull undersøkelse

Mange ansatte ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier svarte ikke på Arbeidsmiljøundersøkelsen. Instituttet kritiserer måten spørreskjemaet ble utformet på.

Svakheter i oppkjøring - svikt i gjennomføring

For lite informasjon på forhånd, purringer som burde fanget flere, og spørreundersøkelsestretthet. Dette er noen forklaringer på den lave oppslutningen om NTNUS store arbeidsmiljøundersøkelse.

Elendig svarprosent

Bare halvparten av NTNUs ansatte svarte på Arbeidsmiljøundersøkelsen. I mange bedrifter er det vanlig med en oppslutning på over 70 prosent.

NTNUs arbeidsmiljø blir forskningsstoff

Arbeidsmiljøundersøkelsen som i dag rulles ut til over 5 000 NTNU-ansatte følges årvåkent av universitet og høgskoler over hele landet.

Ny storsjekk av arbeidsmiljøet

Den siste arbeidsmiljøundersøkelsen manglet tillit hos ansatte og ble underkjent av Arbeidstilsynet. Nå, tre år etter, er det igjen tid for å ta temperaturen på det psykososiale arbeidsmiljøet ved NTNU.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Stakk med Robert Millar-prisen:

Uka ble best på markedsføring

Uka har kapret Robert Millar-prisen for 4. gang, og er igjen best på markedsføring i Trøndelag.

Gjesteskribentene:

Tappet for energi

Jeg er 36 år, men i møtet med alle de store sakene som pågår i forsknings- og universitetspolitikken for tida føler jeg meg eldgammel.

- Campus blir mye større enn 92 000 kvm

- Man må ha i mente at den nye campusen NTNU skal bygge blir vesentlig større enn de 92 000 kvadratmeterne Regjeringen har bevilget penger til, minnet campusgeneral Merete Kvidal om under torsdagens folkemøte med tittel «Kampen om campus».