Forskningsrådet med ny strategi

Forskningsrådet lanserte sin nye strategi for rekruttering til forskningssektoren i dag torsdag.

Han vil åpne Japan mot NTNU

- Japanske forskere har vært hva jeg vil kalle semi-lukket mot omverdenen, og japansk akademia er forholdsvis isolert. Dette er noe jeg ønske å bidra til å gjøre noe med, sier Hiroshi Matsumoto.

John-Arne Røttingen blir ny direktør for Forskningsrådet

FForskningsrådets nye administrerende direktør blir John-Arne Røttingen. - Røttingen er en engasjert leder som får en svært viktig rolle i tiden fremover, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunngjør ny direktør i Forskningsrådet i dag

Norges Forskningsråd offentliggjør hvem som blir Arvid Halléns etterfølger.

Slik går UiA fram for å belønne formidling

Universitetet i Agder ønsker å premiere formidling. Siden 2009 har UiA delt ut poeng og penger for blant annet kronikker, intervjuer og foredrag.

Siste fra forsiden

Retten til å være frakoplet

I Frankrike er en ny lov på trappene som skal gjøre det forbudt for arbeidsgivere å sende epost til ansatte etter arbeidstid. Hensikten er å motvirke at medarbeidere blir ”digitalt utbrente”. Noe for NTNU?

Semesteret i bilder:

Fikk du med deg disse hendelsene på NTNU?

Se 20 bilder som oppsummerer vårsemesteret i UAs spalter.

Signerte Hydro-avtale til 10 millioner kroner

Hydro og NTNU skal samarbeide om å finne nye måter å bruke aluminium på.

Frykter teknologien oppløser båndene mellom mennesker

Årets vinner av Holbergprisen forsker på Shakespeare. Han frykter at teknologien skal oppløse båndene mellom mennesker.

Anklage om forskningstyveri:

- All dokumentasjon bør vurderes

Da saken ble brakt videre, burde forskerens dokumentasjon ha blitt vurdert, mener de sakkyndige som uttalte seg i 2009, professor Ole Didrik Lærum og professor Geir Jacobsen.

Anklage om forskningstyveri:

- Ikke nødvendig å vurdere klagerens dokumentasjon

– Forskerens dokumentasjon er ikke vurdert fordi Forskningsetisk utvalg konkluderte med at dette ikke var nødvendig, informerer prorektor Ragnhild Hennum. 

Kjent medisinprofessor ved UiO er beskyldt for forskningstyveri

– Først presset medisinprofessoren meg ut av forskergruppen. To år senere publiserte han mine forskningsresultater som sine egne, hevder UiO-forsker.

Slik avslørte han skandaleforskeren ved Karolinska

Molde: – Hvordan kan akademia, som søker sannhet, etterprøvbarhet og verifisering, unngå å ta anklager om fusk på alvor?, spør journalisten Bosse Lindquist som avslørte skandaleforskeren Paolo Macchiarini.

Flinke elever mobbes mer enn andre elever

De flinkeste elevene på skolen opplever mer mobbing og flere krenkelser enn andre elevgrupper, viser en undersøkelse gjort av Kristian Wendelborg og Joakim Caspersen ved NTNU Samfunnsforskning.

NTNU og UiT skal samarbeide om arktisk forskning

NTNU og UiT Norges arktiske universitet skal styrke Norge som polarnasjon gjennom å samarbeide om arktisk teknologi.

Kronikk:

Advarer mot mobilitet for mobilitetetens skyld

I kampen om de beste hodene kan ikke mobilitet være et mål i seg selv, skriver de fem kronikkforfatterne fra Akademiet for yngre forskere.