Lars Leijonborg mener kravet om at han må gå er merkelig

Styreleder ved Karolinska Institutet, Lars Leijonborg, mener kritikken mot ham i kjølvannet av den såkalte Macchiarini-affæren er forfeilet.
Karolinska Institutet er rangert som verdens 32. beste universitet. Nå er KI rammet av en skandale som ryster institusjonen i grunnvollene.
(Foto: Tore Oksholen)

Karolinska Institutet er rangert som verdens 32. beste universitet. Nå er KI rammet av en skandale som ryster institusjonen i grunnvollene. Foto: Tore Oksholen

- Det er uvanlig for en ex-politiker å bli beskyldt for å ha gitt opphav til for store bevilgninger til forskning, sier Lars Leijonborg til UA.

Utsagnet fra styrelederen ved Karolinska Institutet kommer som en reaksjon på kritikken tidligere nobelprisvinner Arvid Carlssons kritikk har fremmet mot ham, blant annet gjennom UA.

- En katastrofe for både Karolinska og Nobelkomiteen, sa Carlsson til UA torsdag. Han mente flere hoder, inkludert Leijonborgs, burde rulle i kjølvannet av skandalen rundt angivelige stjerneforskeren Paolo Macchiarini.

Leijonborg selv mener kritikken er forfeilet og at det er urimelig å forvente at han, som styreleder, skulle gripe inn overfor KIs faglige ledelse.

Karolinska Institutets rektor gikk av

Den såkalte Macchiarini-affæren har rystet svensk akademia. Paolo Macchiarini ble hentet til Karolinska Institutet som stjernekirurg og stjerneforsker – for siden å bli avslørt som svindler. Pasienter har dødd som følge av hans inngrep, og hans forskning er avslørt som juks. Nylig tok rektor Anders Hamsten ved KI sin hatt og gikk, etter mislykkede forsøk på å dekke over fusket.

Men man har ikke gjort nok for å renske opp i skandalen, mener Arvid Carlsson, tidligere nobelprisvinner i medisin eller fysiologi. Lars Leijonborg må avgå som styreleder ved Karolinska, krever Carlsson i intervju med UA. Leijonborg har dobbelt ansvar i denne saken, som styreleder, og som tidligere utdanningsminister og initiativtaker til en massiv satsing på eliteforskning – en satsing som flere ledende forskere, Carlsson  innbefattet, mener er den opprinnelige årsaken til at fusket og forsøkene på å dekke over fusket, fikk skje.


Lars Leijonborg, styreleder ved Karolinska institutet
(Foto: Ulf Sirborn, Karolinska institutet)

Lars Leijonborg, styreleder ved Karolinska institutet Foto: Ulf Sirborn, Karolinska institutet

Svensk forskningssatsing uten sidestykke

Kritikken om satsingen på fremragende forskning, som Arvid Carlsson fremmer, stiller han seg også uforstående til:

- Det er uvanlig for en ex-politiker å bli beskyldt for å ha gitt opphav til for store bevilgninger til forskning. Reinfeldt-regjeringen gjennomførte gigantiske satsinger på forskning, i to omganger, som sakner sidestykke i Europa. I den sammenheng gjennomførte vi altså en satsing på hva vi kalte ”strategiske satsingsområder” i 2008. Dette har vi fått sterk støtte for i store deler av forsknings-Sverige. Så er det slik at ved Gøteborg universitet (hvor Carlsson og hans medkritikere har sine stillinger, red. anm) har det forekommet en viss motstand hele denne tida. Carlssons skepsis mot denne satsingen er ikke av ny dato, sier Leijonborg.

- Carlssons kopling er urimelig

- Kan du forstås dit hen at du mener Carlsson og hans meningsfeller bruker Macchiarini-skandalen som støtte for sine forskningspolitiske synspunkter?

- Det er din formulering, jeg mener en slik kopling som Carlsson begår er fullstendig urimelig. Denne strategiske forskningssatsingen kan ikke på noe vis begrunne verken Macchiarinis fusk eller rektor Anders Hamsten og hans kollegers sviktende evne i å ta tak i det. Hamsten har selv medgitt at han har fullstendig feilvurderte Macchiarinis handlinger.

- Carlsson mener at alle som har hatt noe med denne affæren å gjøre må fratre sine stillinger?

- Om man ser den pressekonferansen hvor Hamsten frikjente Macchiarini for uredelighet i forskning (vist i SVTs dokumentar som avslørte sakskomplekset red.anm), kan man konstatere at tre av fire ledere fra KI som satt der sammen med ham, nå har avgått. I den forstand har Carlsson fått rett.

Saken fortoner seg fullstendig uforklarlig

- Carlson mener også du, som styreleder ved KI, må avgå?

- Det er en merkelig slutning han gjør. Som styreleder får ikke jeg legge meg bort i forskningsspørsmål. Vårt ansvar er å vurdere hvor vidt rektor har vår tillit. Da dette kom til overflaten tok vi umiddelbart initiativ til en granskning om han hadde slik tillit.

- Hva er din forklaring på at ledelsen ved Karolinska lot fusket pågå så lenge uten å gripe inn?

- Arvid Carlsson har sin teori. Mitt svar er at jeg vet ikke. Til så lenge fortoner seg dette fullstendig uforklarlig. Systemet er bygd opp slik at dette ikke skulle kunne hende, men likevel har det skjedd. Jeg venter med stor spenning på resultatene av granskningen som vi har tatt initiativ til.

Fusk er ikke uvanlig

- Hvor katastrofalt er dette for ryktet til svensk forskning?

- Det kommer an på hvordan vi håndterer det. Dessverre er det, om man ser globalt på saken, ikke uvanlig med omfattende fusk. Du behøver ikke gå lenger enn til Danmark og Penkowa-saken for å få det godtgjort. Den nye rektoren som har overtatt etter Hamsten har satt i verk flere  tiltak, som å fjerne eller flytte på personer som har vært involvert i dette.

Alle beslutninger fattet av professorer

- Men så var det dette med systemfeil…

- Jeg vil vise til blant annet en internasjonal evaluering av det svenske forskningssystemet, (ledet av Tuula Teeri, rektor ved Aalto Universitet, red. anm), som gir oss meget gode vurderinger. Så vil jeg legge til at også de kontrollmekanismene Carlsson fremmer er beheftet med problemer. Han viser til kollegial kontroll. Da vil jeg vise til at hver beslutning her er fattet av professorer. Det var professorer som ansatte Macchiarini, som ansatte Hamsten, som foretok vurderingene av påstandene om forskningsfusk, som har vært involvert i utvelgelsen av satsingsområder.

- Carlsson forsøker å tegne et bilde hvor vi som politikere og profesjonelle ledere har søkt å erstatte akademisk lederskap med noe annet, hvilket er fullstendig feil, sier Lars Leijonborg.

Denne strategiske forskningssatsingen kan ikke på noe vis begrunne Macchiarinis fusk

Lars Leijonborg
Macchiarinis forskningsfusk
(Foto: Karolinska Institutet)

Foto: Karolinska Institutet

  • 2010: Kirurgen Paolo Macchiarini rekrutteres til Karolinska Institutet, KI. Stillingen som gjesteprofessor der ble kombinert med en stilling ved Karolinska Universitetssykehuset.
  • Her drev han forskning og undervisning, mens opreasjonene ble gjort ved universitetssykehuset. Ved kirurgens inngrep ble deler av pasientenes luftrør byttet ut med plastrør som ble dekket med stamceller fra pasienten. Tre slike operasjoner ble utført i Sverige. To av pasientene døde siden mens den tredje er permanent tilkoplet respirator.
  • 2014, juni: Fire leger anmelder Macchiarini for å ha forfalsket forskningsresultater.
  • 2015, juni: En ekstern utreder, Bengt Gerdin fra Uppsala universitet, kommer fram til Macchiarini har gjort seg skyldig i flere tilfeller av forskningsfusk.
  • 2016, 9. februar: En ekstern utredning, ledet av tidligere rikspolitisjef Sten Heckscher etableres for å utrede Macchiarini-skandalen.
  • 2016, 13. februar: KIs rektor Anders Hamsten skriver en selvkritisk ytring på DN debatt hvor han medgir å ha begått en «nærmest total feilvurdering» av tilfellet Macchiarini, og varslet samtidig sin avgang.
Relaterte artikler

Macchiarini-skandalen:

”En katastrofe for både Karolinska og for Nobelkomiteen”

Forskningsfusket ved Karolinska Institutet og forsøkene på å dekke over det er en skandale. Nobelkomiteen ved Karolinska må renses for alle som var involvert dersom tilliten skal gjenopprettes, ifølge nobelprisvinner Arvid Carlsson.

Karismatisk forsker har satt Karolinska Institutet i kattepine

En opprulling av skandaler rundt forskeren og stjernekiriurgen Paolo Macchiarini rammer arbeidsgiver Karolinska Institutet hardt.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

- Jeg er kjempe, kjempe, kjempeglad!

- Dette har vært en veldig viktig sak for instituttet, sier instituttleder Jørgen Langdalen ved Institutt for musikk.

NTNUs unike samling av teaterhistorie

«Teatersamlingen» ved Gunnerusbiblioteket er en spennende kilde til Trondheims teaterhistorie.

Statsråd Iselin Nybø varsler at fokuset nå blir på kvalitet

Oppdal: - Strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren er gjennomført. Det som gjelder nå, er å jobbe med kvaliteten i alt det sektoren leverer, sier ministeren for forskning og høyere utdanning.

Hykleri i offentlig sektor - og hvorfor små endringer er bedre enn de store

Noen ganger må offentlige virksomheter være hyklerske for å være legitime. Hvorfor er det slik?