Ber Rådmannen se på muligheten for flere internasjonale skoler etter ønske fra NTNU

NTNU, Sintef og representanter fra næringslivet har ytret ønske om flere internasjonale skoleplasser for å møte behovet for skoleplasser til familier som kommer til Trondheim for kortere engasjementer.
Trondheim kommune har frem til nå valgt å støtte private internasjonale skoler for å ha nok skoleplasser for internasjonale elever. Nå ser de at dette ikke gir den nødvendige økningen i kapasitet lengre. Bildet er fra Trondheim International School.
(Foto: Trondheim International School)

Trondheim kommune har frem til nå valgt å støtte private internasjonale skoler for å ha nok skoleplasser for internasjonale elever. Nå ser de at dette ikke gir den nødvendige økningen i kapasitet lengre. Bildet er fra Trondheim International School. Foto: Trondheim International School

Formannskapet i Trondheim kommune har nå bedt Rådmannen utrede muligheten for å opprette et internasjonalt skoletilbud i den offentlige skolen.

Bakgrunnen for vedtaket er at kapasiteten ved «de to internasjonale skolene Trondheim har i dag er mindre enn det NTNU, Sintef og andre aktører i næringslivet i Trondheim melder de har behov for», står det i saksutredningen som viser til at NTNU og Sintef har ca. 90 nasjonaliteter representert blant sine forskere.

Følg Universitetsavisa på Facebook og Twitter.

Ønsker også venteplasser

I tillegg ble et tilleggsforslag om å opprette fem venteplasser ved de eksisterende internasjonale skolene også vedtatt.

- Vi må sørge for at det er venteplasser som de som kommer i løpet av skoleåret kan få skoleplass. Og dette er plasser vi må betale for. Private aktører har ikke råd til å ha plasser stående tomme, så vi må ta det for å unngå at de private må bære både kostnadene og risikoen ved dette. Det er et godt kortsiktig vedtak, sa ordfører Rita Ottervik.

Frem til nå har Trondheim kommune valgt å støtte private og ideelle aktører i opprettelse og utvidelse av internasjonale skoletilbud. «Denne strategien har vist seg å ikke gi ønsket kapasitetsvekst» skriver rådmannen i forslaget.

Bør følge internasjonale standarder

«Trondheims internasjonale skoler er en forutsetning for at disse arbeidsgiverne lykkes i sine mål om å tiltrekke og beholde Internasjonale forskere og andre både høykompetente og spesialiserte personell. Et kvalitativt godt internasjonalt skoletilbud, som er kompatibelt med andre internasjonale skolesystemer, er en vesentlig faktor familier vurderer når de skal velge nytt bosted».

Det poengteres også at et kommunalt internasjonalt skoletilbud bør følge internasjonale standarder slik at det blir enklere å bytte skole på tvers av landegrenser.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

KD slår fast at NTNU brøt loven da de krevde egenbetaling for studieturer

Samtidig åpner departementet for å diskutere hvor linjene skal trekkes, og har bedt om tilbakemeldinger fra sektoren.

Studenter tar opp forbrukslån for å dekke månedlige utgifter

6 prosent av unge mellom 18 og 29 år tar opp kreditt- eller forbrukslån for å forsørge seg selv, viser en undersøkelse. 

Tøffere kamp om studentboligene

Mindre enn 15 prosent av studentene i Norge vil kunne bo i studentbolig i år, ifølge Norsk studentorganisasjon (NSO).

Titusenvis får ønsket studieplass, men ikke alle utdanninger leverer

Når om lag 55.000 nye studenter møter opp ved høyskoler og universiteter i høst, kan ikke kunnskapsministeren garantere at alle vil få god nok undervisning.