Flere tar doktorgrad

Økningen er på 12 prosent første halvår, nå nærmer man seg rekordåret 2013.

Etter flere år med nedgang, øker antallet avlagte doktorgrader igjen, ifølge doktorgradsstatistikken fra Nifu (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning).

Foreløpige tall for vårsemesteret 2017 viser at det ble avlagt 817 doktorgrader ved norske universiteter og høgskoler. Sammenlignet med første halvår 2016 er det en økning på 89 grader, eller 12 prosent.
 

Dersom antall disputaser i høstsemesteret blir omtrent som i fjor, vil samlet antall i 2017 ende på rundt 1500 doktorgrader. Årsresultatet vil dermed ligge helt i nærheten av det foreløpige rekordåret 2013, da det ble avlagt 1524 doktorgrader, skriver Nifu i informasjonsbladet Doktorgrader i tall.

De fleste læresteder har økning sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Størst vekst har universitetene i Oslo og Tromsø, fulgt av Universitetet i Agder og Høgskolen i Sørøst-Norge. Kvinner er igjen i flertall blant doktorandene. 423 kvinner disputerte våren 2017, mot 394 menn, noe som gir en kvinneandel på 52 prosent.

Kjønnsfordelingen svinger litt fra år til år, og de siste årene sett under ett har kjønnsbalansen blant doktorandene vært så å si helt jevn. Nær én av fire (37 prosent) av vårens doktorgrader ble avlagt av utenlandske statsborgere. Dette er ganske likt situasjonen de foregående fire årene. Etter at andelen utlendinger lenge økte kraftig, synes nivået nå å ha stabilisert seg, skriver Nifu.


 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Exit ex.phil?

Statsråden er skeptisk til forslag om et felles førsteår for studenter

Bør dagens innføringsemner ex.phil og ex.fac erstattes av ett, felles første år? UiT-rektor Anne Husebekk foreslår dette. Statsråd Iselin Nybø er skeptisk avventende.

Mads Gilbert kommer til NTNU

Den kjente legen og palestinaaktivisten holder foredrag på Dragvoll under arrangementet «Palestinske dager»

- Også smartinger støtter Brexit

Akademikere vil tilbakevise at det bare er idioter som støtter utmelding av EU.

Ap og SV etterlyser romfartsstrategi

Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet mener regjeringen somler med en romfartsstrategi. Norge henger etter og er ikke proaktive nok, mener partiene.