Macchiarini-skandalen:

43 medforfattere funnet uredelige

En svensk ekspertgruppe har gått gjennom seks artikler i Macchiarini-saken. De konkluderer med at samtlige 43 medforfattere har opptrådt vitenskapelig uredelig.
Sparket. Paolo Macchiarini ble avskjediget som gjesteforsker ved Karolinska Institutet (KI) i Sverige i 2016, etter å ha operert inn kunstig luftrør på tre pasienter uten etisk forhåndsgodkjenning og uten at metoden var testet på dyr. Nå dras flere medforfattere med i skandalen, da seks sampubliserte artikler må trekkes tilbake.
(Foto: Karolinska Institutet)

Sparket. Paolo Macchiarini ble avskjediget som gjesteforsker ved Karolinska Institutet (KI) i Sverige i 2016, etter å ha operert inn kunstig luftrør på tre pasienter uten etisk forhåndsgodkjenning og uten at metoden var testet på dyr. Nå dras flere medforfattere med i skandalen, da seks sampubliserte artikler må trekkes tilbake. Foto: Karolinska Institutet

Ekspertgruppen ber nå tidsskriftene som har publisert de seks artiklene om å trekke dem tilbake, skriver Centrala etikprövingsnämnden i en pressemelding.

Saken er gjengitt i en artikkel skrevet av De nasjonale forskningsetiske komiteene og publisert på forskning.no mandag. Paolo Macchiarini ble avskjediget som gjesteforsker ved Karolinska Institutet (KI) i Sverige i 2016, etter å ha operert inn kunstig luftrør på tre pasienter uten etisk forhåndsgodkjenning og uten at metoden var testet på dyr. Den siste av pasientene døde i 2016.

Etter at svensk tv gjorde saken offentlig kjent gjennom en dokumentar, har det ført til en stor opprydning. Blant annet gikk rektor og viserektor ved KI av.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Gransket i to runder

Nå konkluderer altså ekspertgruppen at også samtlige av forskerens medforfattere på de seks artiklene har opptrådt vitenskapelig uredelig. Artiklene handler i hovedsak om transplantasjoner av syntetiske luftrør. De har tidligere blitt gransket av professor Bengt Gerdin, som påpekte uredelighet i samtlige av dem. Til tross for det frikjente KI både Macchiarini og de seks medforfatterne.

LES MER: Han avslørte skandaleforskeren Macchiarini ved Karolinska

Nå er saken gjennomgått på nytt, med samme konklusjon. Ekspertene konstaterer at operasjonene beskrives som vellykkede, noe som ikke har vært tilfelle, heter det i pressemeldingen. Gruppen slår særlig hardt ned på to forhold:

Det er gitt villedende og overdrevent positiv informasjon om pasienters faktiske tilstand, samt at betydningsfull informasjon er blitt holdt tilbake. I tillegg er det oppgitt at har prosjektet har hatt etisk forhåndsgodkjenning, hvilket ikke var tilfellet.

Hvilke følger dette får for hver enkelt forsker, er det opp til deres arbeidsgivere å avgjøre, skriver Centrala etikprövingsnämnden i meldingen.

Ekspertgruppen viser til ICMJE-anbefalingene, som er praktiske og etiske anbefalinger for forfattere, utviklet for medisinfeltet. Anbefalingene brukes av mange tidsskrifter, inkludert de som har publisert de seks aktuelle artiklene.

Om medforfatterskap, står det:

  1. Forskeren skal ha bidratt vesentlig til idé og utforming eller datainnsamling eller analyse og fortolkning av data
  2. Forskeren skal ha bidratt til utarbeiding av manuskript eller kritisk revisjon av publikasjonens intellektuelle innhold
  3. Forskeren skal ha godkjent den endelige versjonen før publisering
  4. Forskeren skal kunne stå inne for arbeidet i sin helhet ved å forsikre at spørsmål knyttet til nøyaktigheten eller integriteten til enhver del av arbeidet er undersøkt og løst på riktig måte.

Alle må stå inne for innholdet

Det er det siste punktet ekspertgruppen forklarer sin vurdering med: Selv om hovedansvaret for vitenskapelig uredelighet hviler på forskningsleder Paolo Macchiarini, skal alle som er oppført som medforfattere kunne stå inne for artikkelen som sådan.

Ekspertgruppens uttalelse ligger nå på KIs bord. Det er opp til institusjonen selv å vurdere hvordan de eventuelt vil følge den opp. Direktør Espen Engh i De nasjonale forskningsetiske komiteene uttaler at saken, uansett videre utfall, er en viktig påminnelse om ansvaret som følger med medforfatterskap.

- Som medforfatter kan man høste anerkjennelse for et arbeid. Det kan ikke være slik at den samme medforfatteren fraskriver seg ethvert ansvar med en gang det viser seg at forskningen ikke holder en god forskningsetisk standard eller er rent ut vitenskapelig uredelig, uttaler Engh i artikkelen på forskning.no.

LES OGSÅ: "En katastrofe for både Karolinska og Nobelkomiteen"
LES OGSÅ: Leijonborg mener kravet om at han må gå er merkelig

LES OGSÅ: Karismatisk forsker har satt Karolinska i kattepine

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Gjesteskommentaren:

Om noen busker i en park ryker, får det stå sin prøve

Mange av trondheimspolitikerne har valgt å bøye blikket ned mot småsteinene i fjæra heller enn å skue utover havet og inn i fremtiden, skriver UAs gjesteskribent om campussaken.

Ytring:

UA mangler forståelse for alvorligheten i saken

Universitetsavisa mangler forståelse for både alvorligheten i saken(e) det er snakk om og at de ikke tar hensyn til studentene som Langeland ville kommet i kontakt med om han ble ansatt, mener studenttillitsvalgte Victor Elias Okpe og Ida Johnsen Ingebrigtsen.

- Fast jobb gjør det lettere å være raus

Postdoktor Henning Fjørtoft mener fast ansettelse er et godt utgangspunkt for å skape en bedre samarbeidskultur i akademia.

Exit ex.phil?

Statsråden er skeptisk til forslag om et felles førsteår for studenter

Bør dagens innføringsemner ex.phil og ex.fac erstattes av ett, felles første år? UiT-rektor Anne Husebekk foreslår dette. Statsråd Iselin Nybø er skeptisk avventende.