Vil vurdere ny type
stilling for forskere

Utydelig. Det finnes i dag ingen omforent begrepsforståelse når det gjelder tenure track. I ulike land finnes det forskjellige definisjoner av begrepet. Derfor går Forskerforbundet inn for en utredning av en innstegstilling tilpasset det norske systemet. Foto: iStockphoto

Forskerforbundet vil utrede muligheter og begrensninger i en ny type forskerstilling. Såkalte tenure tracks, der forskere ansettes i midlertidige stillinger over flere år, er vanlig i mange land.

Publisert: 21.05.2012 kl. 10:33
Endret: 21.05.2012 kl. 10:37

Forskerforbundet vil utrede muligheter og begrensninger i en ny type forskerstilling. Såkalte tenure tracks, der forskere ansettes i midlertidige stillinger over flere år, er vanlig i mange land.

Mot slutten av ansettelsesperioden blir prestasjoner og publiseringer i løpet av ansettelsesperioden vurdert. Ut fra prestasjoner blir man vurdert for en fast forskerstilling.

Mange ivrer for innføringen av et tiltak etter mønster av tenure track i Norge, skriver Forskningsrådet på sine hjemmesider.

Uenig om virkningen

Leder i Forskerforbundet, Bjarne Hodne, vil ikke oppfordre regjeringen til å innføre tenure track.

- Men vi har vedtatt å utrede en slik form for stilling, sier Hodne.

Uforutsigbarhet i karriereløpet, mange år i midlertidige stillinger og minimal utsikt til fast jobb er blant de faktorer som skremmer unge talenter vekk fra en karriere i akademia. Noen mener innføring av tenure track vil øke attraktiviteten ved en forskerkarriere.

Andre vektlegger at intensjonen med denne type stillinger like godt kan ivaretas gjennom eksisterende stillingskategorier.

God erfaring i Bergen

Universitetet i Bergen og Bergen forskningsstiftelse har høstet erfaring med en lignende ordning, som har vart siden 2006. I denne perioden er 20 kandidater gitt fireårige midlertidige stillinger innenfor et eget rekrutteringsprogram. Men for dem som hittil fullført sine fire år er har ikke ansettelsen opphørt.

- Når det er et halvt år igjen av den midlertidige ansettelsen nedsettes et utvalg som vurderer hvordan kandidaten har ledet prosjektet og om vedkommende er professorkompetent, forklarer Kåre Rommetveit, som har administrert ordningen fra Forskningsstiftelsens side.

Hvis kravene er oppfylt, ligger det i kontrakten at universitetet skal gi kandidaten fast ansettelse. Kandidatene har kun konkurrert på kvalitet. Søkerne har vært velkvalifiserte, og samtlige kandidater som har gått inn har kvalifisert seg for fast ansettelse etterpå.

10 av de 20 kandidatene så langt har tilfalt det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, som er svært fornøyd med ordningen.

Det finnes i dag ingen omforent begrepsforståelse når det gjelder tenure track. I ulike land finnes det forskjellige definisjoner av begrepet. Derfor går Forskerforbundet inn for en utredning av en innstegstilling tilpasset det norske systemet.

Løser ikke hovedproblemet

Formålet er å gi dem som tilsettes der økt forutsigbarhet og sikkerhet for fast stilling i enden av løpet. Forskerforbundet tviler allikevel på at innføringen av en innstegsstilling vil løse hovedproblemet knyttet til forskerkarrieren, som er den høye bruken av midlertidig tilsetting. - Dette problemet kan bare løses ved at institusjonene i større grad tilsetter i faste stillinger, utdyper Hodne.

Forskningsrådets direktør Arvid Hallén sier det er nødvendig å utvikle bedre systemer rundt rekrutteringsfunksjonen enn de som finnes i dag. Han påpeker at den amerikanske varianten av tenure track vil bryte med viktige prinsipper i norsk arbeidsliv og neppe er akseptabel i Norge.

- Men det kan gjerne utvikles varianter av en slik tenkning som kan tilpasses behovene i Norge. Utvilsomt er dette en viktig problemstilling som det må jobbes med, både i den kommende forskningsmeldingen og på institusjonsnivå, sier han.

Diskuter denne saken

Innsendt av Morten Øien 25.05.2012 kl 10:56

Hvorfor utrede innføringen av en stillingstype som i realiteten allerede er hjemlet og implementert i vår sektor, gjennom stillingskategorien post doktor?

Skal post doktor-stillingen beskrives på engelsk, vil den vel nettopp måtte beskrives som en norsk form for "tenure track"-stilling? Bruken av det engelsk-amerikanske begrepet i den norske debatten kan derfor synes mer egnet til å villede enn til å opplyse debatten om hva den egentlige utfordringen i norsk sektor består i, blant annet fordi vår kontekst avviker betydelig fra den amerikanske.

De utfordninger som beskrives i denne artikkelen vil etter min vurdering i all hovedsak kunne møtes ved at gjeldende postdoktorforskrift fortolkes og praktiseres av institusjonene i samsvar med forskriftens uttalte formål og ikke gjøres til gjenstand for en innsnevrede fortolkning og praktisering, slik tilfellle synes å være ved mange norske institusjoner idag.

 

Skriv ny kommentar

Tittel *

Kommentar *

Fornavn *

Etternavn *

E-post *

 

Universitetsavisa ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og eventuelt fjerne innlegg. Klikk her for å lese alle reglene for debatten.

På forsiden nå

Ønsker lokal sammenslåing

Stjørdal: NTNUs ledere har diskutert mulige partnere for sammenslåinger i to dager. Mange ønsker seg tettere integrasjon med Sintef og HIST.

 

Pressen på gangen under dialogmøtene

Samtalene om det som kan bli tidenes reform i utdannings-Norge skal skje bak lukkede dører.

 

Ser seg om etter de beste partnerne

Stjørdal: Bør NTNU slå seg sammen med høgskoler i Midt-Norge –eller er sammenslåing med andre teknologiske høgskoler rundt om i landet en bedre idé?

- Lite aktuelt med NTNU-fusjon

Høgskolen i Volda er blant høgskolene som skal på kunnskapsministerens dialogmøte i Molde om mulige strukturendringer i sektoren, men rektor Per Halse ser ikke for seg sammenslåing med NTNU.

Rundt tall for NTNUs fremste numeriker

Professor Syvert P. Nørsett ble hedret med besøk fra resten av verdenseliten.

Avventende. Forskerforbundets leder Bjarne Hodne vil ikke oppfordre regjeringen til å innføre tenure track, men sier forbundet vil utrede en slik form for stilling.
Viktig. Forskningsrådets direktør Arvid Hallén mener det gjerne kan utvikles varianter av tenure tracks som kan tilpasses behovene i Norge. - En viktig problemstilling som det må jobbes videre med, mener han. Foto: Fredrik Mandal