- Utvid den akademiske frihet

Trine Skei Grande (V) har fremmet et privat forslag for Stortinget om å utvide prinsippet om akademisk frihet til også å gjelde instituttsektoren. – Oppdragsforskningen kan gi bestilte resultater, mener forsker som fikk muntlig korreks etter kritisk artikkel.

Det såkalte Dokument 8-forslaget ble skrevet før jul, og ligger nå hos Kirke-, undervisnings- og forskningskomiteen. Innstilling er forventet i begynnelsen av februar.

- Staten kan sette føringer

Venstre ønsker å sette i gang en bredere prosess omkring instituttsektoren. Ifølge NOU om akademisk frihet bedrives 70 prosent av forskningen her til lands av andre enn vitenskapelig ansatte på universitetene og høyskolene.

- Poenget for oss er at når staten betaler, kan den også sette føringer på forskningen, sier Trine Skei Grande.

Lov om akademisk frihet er et virkemiddel for å sikre at det ikke skjer ved universiteter og høyskoler. Statlig finansierte institutter, eller hvor staten er dominerende oppdragsgiver, er altså ikke omfattet av loven.

- Det beste grepet ville være en basisfinansiering for instituttene på lik linje med universitetene. Å sikre langsiktighet gjennom å koble en andel til Forskningsfondet ville også vært et egnet grep, sier hun.

Skei Grande ber i dokument 8-forslaget om at regjeringen finner en ”egnet måte” å tydeliggjøre akademisk frihet på. Venstre har ikke konkludert, men bekrefter at en utvidelse av lovens virkeområde er et egnet alternativ.

Trine Skei Grande har i inneværende periode kun selskap av Borghild Tenden i stortingsgruppa. Men signaler fra andre partiers representanter så langt har vært positive til forslaget, ifølge Skei Grande.Forsker fikk korreks

Den direkte foranledningen til Venstres forslag er en konkret konflikt ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Svenn-Arne Lie fikk sist høst en muntlig korreks av sin arbeidsgiver i forbindelse med en kommentar i Klassekampen i fjor, hvor Lie er fast kommentator. Forskeren mente Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti stilte seg likegyldig til hva Lie oppfattet som en rasering av norsk landbruk.

Administrativ ledelse ved Landbruks- og matdepartementet – NILFs primære oppdragsgiver – likte partikritikken dårlig, og fortalte direktør ved NILF, Ivar Pettersen, om sitt synspunkt. Direktøren valgte å gi Lie en muntlig korreks for avisartikkelen (Kommentaren kan du lese selv via faktaboksen).

- Jeg har hatt flere møter med direktøren der han blant annet fortalte at mine leserinnlegg hadde skapt reaksjoner i departementet og ellers i "landbruksbransjen", og at jeg på denne måten var med på å svekke NILF, sier LieResultater som forventet

- Oppdragsforskning kan i enkelte tilfeller utfordre den akademisk friheten. Emne og problemstilling er ofte definert av oppdragsgiver i en slik grad at resultatene må bli som forventet. Det kan også skje at oppdragsgiver leverer ferdige datasett som underlagsmaterial til forskerne. Det krever derfor sterk rygg for å stå opp for elementære forskningsnormer i møte med oppdragsgiver, mener Lie.

- Det hender også at oppdragsgiver leverer ferdige datasett som underlagsmaterial til forskerne.- Loven gjelder også her

Direktør Ivar Pettersen mener det i dag eksisterer akademisk frihet ved instituttet.

- Vi forstår loven om akademisk frihet slik at den også gjelder for oss. Vi ser derfor ikke helt behovet for enda en lov, sier han.

Når det gjelder konflikten med Svenn-Arne Lie, henviser direktøren til NILFs nettsider.

Generelt mener Pettersen det er en problematisk grenseoppgang mellom forskerens ytringsfrihet og hensynet til forskningsinstitusjonens rykte og renommé.

Frykter statlige bestillingsverk: Stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V). Foto: Audun Halaas / Venstre
(Foto: Foto: Audun Halaas / Venstre)

Frykter statlige bestillingsverk: Stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V). Foto: Audun Halaas / Venstre Foto: Foto: Audun Halaas / Venstre

Svenn-Arne Lies kommentar
Er Svenn-Arne Lies kommentar verdt en muntlig korreks av sjefen? Døm Selv!Dokument 8:Også kjent som et privat- eller et representantforslag.Betegnerstortingsrepresentantenes rett til å fremme private saker i Stortinget. Forslagene kan fremmes av en representant alene eller sammen med flere.Representantforslagene fremmes for Stortinget på lik linje med proposisjoner og meldinger fra regjeringen, og behandles i stortingskomiteen som har fagansvar for saken. Kilde: Wikipedia, Stortinget.
Partikritikk gav muntlig korreks fra sjefen: Svenn-Arne Lie. Foto: Privat

Partikritikk gav muntlig korreks fra sjefen: Svenn-Arne Lie. Foto: Privat

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Tapte søksmålet mot NTNU

Hilde Skeie saksøkte NTNU etter å ha blitt tvunget ut av lederjobben ved Internasjonal seksjon. NTNU ble frifunnet av Sør-Trøndelag tingrett.

Sprik i sensur og karakterer:

Tøffe krav til opptak kan gi tøffere sensur

Når sensorer ved NTNU Handelshøyskolen setter karakterer på egne studenter synes de å være strengere enn kolleger ved andre læresteder. En forklaring kan være høye opptakskrav.

Én NTNU-forsker blant de fjorten nye i akademi for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere har plukket ut 14 nye medlemmer. Guro Busterud fra NTNU er en av dem.

Erfaringer etter en måneds kamp mellom de ulike bærekraftsmålene

NTNU er interessert, her er det forståelse for at Afrika er det neste viktige kontinentet, skriver er vår gjestekommentator, som har permisjon fra varaordførerjobben i Trondheim for å jobbe med bærekraft for regjeringen i Ghana.