- 16 millioner kroner er svært mange penger for et selskap som er i den fasen vi er nå, kvitrer daglig leder Gøril Forbord entusiastisk.

Det har lenge vært klart at selskapet som så dagens lys for to år siden, bygger på forskning i verdenstoppen. Nå har pengesterke ventureselskaper som Viking Venture, Alliance Venture og Orkla-eide Salvesen-Thams gått inn på eiersiden. Sammen med avfallsselskapet GLØR på Lillehammer sitter de nye eierne på 60 prosent av selskapet. Resten eies av NTNU gjennom NTNU Technology Transfer, gründere og ansatte, samt rådgivingsselskapet Impello Management.

Effektiv membranteknologi

Under ledelse av professor May-Britt Hägg har forskningsgruppen Memfo ved Institutt for kjemisk prosessteknologi utviklet en svært effektiv membranteknologi. Karbonmembranene kan brukes til å separere et spekter av ulike gasser, men MemfoACT satser spesielt på å rense biogass for CO2 -og foredle den til miljøvennlig drivstoff.

- Det finnes flere teknologier som gjør dette i dag, men de er fryktelig dyre, sier Forbord.

Dermed blir det ikke økonomisk interessant under små, lokale forhold som i Norge. Membranteknologien har meget gode separasjonsegenskaper, og selskapet mener å kunne tilby en svært lønnsom metode for småskala produksjon av drivstoff.Utløser bygging av anlegg

I januar inngikk Memfoact samarbeid med tre norske pilotkunder i avfallsbransjen. Emisjonen utløser drøyt fem millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge som en del av en IFU-kontrakt (industriell forsknings og utviklingskontrakt) på i alt 17 millioner kroner.

Etter at sommerens emisjon tilførte nye eiere og enda flere friske penger, kan selkapet skalere opp sine karbonmembraner til full størrelse. Det første fullskala pilotanlegget som produserer drivstoff av biogass kan reises.

- Dette blir den første versjonen av det produktet vi skal selge, sier Forbord, som ser for seg Norge, Sverige og Tyskland som hovedmarkeder.

Bare i Tyskland finnes det 5000 biogassanlegg.

Bedre biogass-utnyttelse

I forrige uke var MemfoACT en av de tre oppstartsbedriftene som fikk en lynvisitt av regjeringstopp Jens Stoltenberg og statsrådene Liv Signe Navarsete og Kristin Halvorsen.

- Det gikk veldig fort, men de stilte smarte spørsmål og forstod åpenbart dimensjonene i det vi snakket om. Spesielt for Senterpartiet er dette spennende, mener Gøril Forbord.

Landbruk og lokale søppelfyllinger er i dag storsyndere når det gjelder utslipp av metangass og CO2.

- Om vi utnyttet all biogass som lar seg utnytte i Norge, kunne vi erstatte 20 prosent av dagens forbruk av drivstoff. Dette er interessant for kommuner rundt om, og ikke minst for landbruket. Det ville være bra om næringen kunne nytte metanen til drivstoff, i stedet for å slippe den ut, sier MemfoACTs daglige leder.