- We´re doing the whole lot.

"Rack ‘em up"

Engelskmannen Dan Boone er Service Manager for Nord-Europa i dataselskapet SGI. Et multinasjonalt team av dataingeniører fra Nederland, Frankrike, Danmark og Storbritannia har ansvaret for trailerlastene med datautstyr som ankommer Gløshagen presis etter avtale. Teamet skal se til at alt fra lossingen til trykket på "on"-knappen etter ferdig installering, går etter skjema.Til sammen skal 21 kabinetter kobles sammen i supercomputer-racks som skal levere datakraft til de aller tyngste forskningsoppgavene – i tillegg til værprognoser. Det nye anlegget er døpt Vilje, og erstatter Njord.Mannskapet har gjort dette før.

Boone regner med å tømme to trailere på litt over to timer. Kassene som beskytter innholdet er spesialbygget for formålet. På hver kasse er det en sensor som lyser rødt hvis kassen i løpet av overfarten fra USA har vært i horisontalen. Fronten på kassene fungerer også som rampe for å trille ut de tunge kabinettene, som heldigvis er utstyrt med hjul, slik at de blir lettere å dytte inn i sitt nye hjem, flere etasjer under Realfagbygget.Kassene blir satt sammen igjen, og trucket tilbake på trailerne. De spesialtilpassede kassene ville ideelt sett blitt brukt om igjen til det samme formålet, men transportkostnaden tilbake til USA lar seg ikke forsvare. I stedet ender tremassen opp i en annen form.-Maybe you will buy it back as an IKEA chair.Egen rangering for supercomputere

Ankomsten av nye supermaskiner er etter hvert blitt en jevnlig hendelse ved NTNU.LES OGSÅ: State of the art, 2002. VIDEODatakraften blir oppgradert med ujevne mellomrom. Det er knyttet mye prestisje til å være innehaver av det kraftigste verktøyet. Tungregnere holder seg med en egen verdensomspennende ranking – Top500.org. NTNU har estimert at ved topp ytelse vil Vilje plassere seg rundt 27. plass blant 500 tungregnemaskiner i verden. Hvis alt stemmer, kan ytelsen uttrykkes med 479.23 TFLOPs.– Først må vi få på plass hardware, deretter skal tingene konfigureres, sier førsteamanuensis Jørn Amundsen. - Vi har frist til 1. juni med å kjøre tester og levere inn resultater for å rekke neste rangering.Ikke bedre vær, men prognoser

Vilje skal ha vært broren til Odin, og den som var ansvarlig for å gi de første menneskene, Ask og Embla, sjel og forstand. Alle teraflopene er med Vilje organisert på en slik måte at flere ulike fagmiljøer kan kjøre på full maskin samtidig, enn hva var tilfellet med konfigurasjonen til forgjenger Njord.

Simulerer hjertet

Energiforskere gleder seg over å bedre kunne modellere nøyaktig hva som skjer inne i en forbrenningsmotor, og bioteknologene over mulighetene til å simulere hva som skjer i venstre ventrikkel i menneskets egen motor, hjertet.Det største bruksområdet er fremdeles værprognoser, og Meteorologisk institutt en av NTNUs beste datakunder.– Det handler om utvikling av modellene, bedre oppløsning i tid og rom, parametersetting av fysiske prosesser, nye muligheter som åpner seg for samkjøringer som igjen kan si noe om usikkerheten i varslene, samt sannsynligheten for overtreding av terskelverdier, sier seniorforsker Dag Bjørge, som nettopp er ferdig med å forklare en faglig forsamling på Gløshaugen om hvordan Meteorologisk institutt har tenkt å utnytte den ekstra datakapasiteten.- Javel. Men vil værmeldingene bli sikrere?- Ja, det er målet.LES OGSÅ : Avtalen om 35-millionskjøpet ble signert av prorektor Johan E. Hustad og en representant fra SGI under en seremoni i juni i fjor.