Vil vurdere ny type stilling for forskere

Forskerforbundet vil utrede muligheter og begrensninger i en ny type forskerstilling. Såkalte tenure tracks, der forskere ansettes i midlertidige stillinger over flere år, er vanlig i mange land.

Forskerforbundet vil utrede muligheter og begrensninger i en ny type forskerstilling. Såkalte tenure tracks, der forskere ansettes i midlertidige stillinger over flere år, er vanlig i mange land.

Mot slutten av ansettelsesperioden blir prestasjoner og publiseringer i løpet av ansettelsesperioden vurdert. Ut fra prestasjoner blir man vurdert for en fast forskerstilling.

Mange ivrer for innføringen av et tiltak etter mønster av tenure track i Norge, skriver Forskningsrådet på sine hjemmesider.

Uenig om virkningen

Leder i Forskerforbundet, Bjarne Hodne, vil ikke oppfordre regjeringen til å innføre tenure track.

- Men vi har vedtatt å utrede en slik form for stilling, sier Hodne.

Uforutsigbarhet i karriereløpet, mange år i midlertidige stillinger og minimal utsikt til fast jobb er blant de faktorer som skremmer unge talenter vekk fra en karriere i akademia. Noen mener innføring av tenure track vil øke attraktiviteten ved en forskerkarriere.

Andre vektlegger at intensjonen med denne type stillinger like godt kan ivaretas gjennom eksisterende stillingskategorier.

God erfaring i Bergen

Universitetet i Bergen og Bergen forskningsstiftelse har høstet erfaring med en lignende ordning, som har vart siden 2006. I denne perioden er 20 kandidater gitt fireårige midlertidige stillinger innenfor et eget rekrutteringsprogram. Men for dem som hittil fullført sine fire år er har ikke ansettelsen opphørt.

- Når det er et halvt år igjen av den midlertidige ansettelsen nedsettes et utvalg som vurderer hvordan kandidaten har ledet prosjektet og om vedkommende er professorkompetent, forklarer Kåre Rommetveit, som har administrert ordningen fra Forskningsstiftelsens side.

Hvis kravene er oppfylt, ligger det i kontrakten at universitetet skal gi kandidaten fast ansettelse. Kandidatene har kun konkurrert på kvalitet. Søkerne har vært velkvalifiserte, og samtlige kandidater som har gått inn har kvalifisert seg for fast ansettelse etterpå.

10 av de 20 kandidatene så langt har tilfalt det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, som er svært fornøyd med ordningen.

Det finnes i dag ingen omforent begrepsforståelse når det gjelder tenure track. I ulike land finnes det forskjellige definisjoner av begrepet. Derfor går Forskerforbundet inn for en utredning av en innstegstilling tilpasset det norske systemet.

Løser ikke hovedproblemet

Formålet er å gi dem som tilsettes der økt forutsigbarhet og sikkerhet for fast stilling i enden av løpet. Forskerforbundet tviler allikevel på at innføringen av en innstegsstilling vil løse hovedproblemet knyttet til forskerkarrieren, som er den høye bruken av midlertidig tilsetting. - Dette problemet kan bare løses ved at institusjonene i større grad tilsetter i faste stillinger, utdyper Hodne.

Forskningsrådets direktør Arvid Hallén sier det er nødvendig å utvikle bedre systemer rundt rekrutteringsfunksjonen enn de som finnes i dag. Han påpeker at den amerikanske varianten av tenure track vil bryte med viktige prinsipper i norsk arbeidsliv og neppe er akseptabel i Norge.

- Men det kan gjerne utvikles varianter av en slik tenkning som kan tilpasses behovene i Norge. Utvilsomt er dette en viktig problemstilling som det må jobbes med, både i den kommende forskningsmeldingen og på institusjonsnivå, sier han.

Utydelig. Det finnes i dag ingen omforent begrepsforståelse når det gjelder tenure track. I ulike land finnes det forskjellige definisjoner av begrepet. Derfor går Forskerforbundet inn for en utredning av en innstegstilling tilpasset det norske systemet.
(Foto: iStockphoto)

Utydelig. Det finnes i dag ingen omforent begrepsforståelse når det gjelder tenure track. I ulike land finnes det forskjellige definisjoner av begrepet. Derfor går Forskerforbundet inn for en utredning av en innstegstilling tilpasset det norske systemet. Foto: iStockphoto

Utydelig. Det finnes i dag ingen omforent begrepsforståelse når det gjelder tenure track. I ulike land finnes det forskjellige definisjoner av begrepet. Derfor går Forskerforbundet inn for en utredning av en innstegstilling tilpasset det norske systemet.

Utydelig. Det finnes i dag ingen omforent begrepsforståelse når det gjelder tenure track. I ulike land finnes det forskjellige definisjoner av begrepet. Derfor går Forskerforbundet inn for en utredning av en innstegstilling tilpasset det norske systemet.

Avventende. Forskerforbundets leder Bjarne Hodne vil ikke oppfordre regjeringen til å innføre tenure track, men sier forbundet vil utrede en slik form for stilling.

Avventende. Forskerforbundets leder Bjarne Hodne vil ikke oppfordre regjeringen til å innføre tenure track, men sier forbundet vil utrede en slik form for stilling.

Viktig. Forskningsrådets direktør Arvid Hallén mener det gjerne kan utvikles varianter av tenure tracks som kan tilpasses behovene i Norge. - En viktig problemstilling som det må jobbes videre med, mener han.
(Foto: Fredrik Mandal)

Viktig. Forskningsrådets direktør Arvid Hallén mener det gjerne kan utvikles varianter av tenure tracks som kan tilpasses behovene i Norge. - En viktig problemstilling som det må jobbes videre med, mener han. Foto: Fredrik Mandal

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Når staben med forskere er mer likestilt blir forskningen bedre

Ny studie av medisinsk forskning viser at mangfold i forskergrupper gir bedre og mer konkret kunnskap.

Annenhver student frykter arbeidsledighet

Selv om arbeidsledigheten i Norge er på 4 prosent, frykter hele 50 prosent av norske studenter å stå uten jobb etter fullførte studier.

Sosiolog mener akademia er på ville veier

Sosiolog Svein Hammer mener antall publikasjoner er det eneste kriteriet for å kvalifisere seg til fast ansettelse i universitetssektoren: - Vi ser en arroganse i akademia.

Kontaktkonferansen 2018:

Utvalg skal se på hvordan samfunnets behov for utdanning skal bli ivaretatt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen opplyste tirsdag at han vil nedsette et utvalg som skal ta for seg dimensjoneringen av høyere utdanning.