- Bærekraft fordrer hjernekraft

Bærekraft var stikkordet for universitetsrektor Torbjørn Digernes´ tale til årets nykreerte doktorer. Aldri har så mange disputert ved NTNU.

Utfordringene på veien mot det bærekraftige samfunn er mange og komplekse.

- Hva er de gode løsningene for ressursutnyttelse, og hva har Norge som nasjon og NTNU som institusjon særlige forutsetninger for å bidra med, spurte Digernes.- Dette er spennende faglige utfordringer for alle fagfelt. Det krever en mønstring av de skarpeste hodene i det internasjonale forskningssamfunnet og i samfunnsutvikling. Kort sagt: Bærekraft krever hjernekraft.

Brobygging

- Min påstand er at det er i overgangen mellom grunnforskningen og den anvendte forskningen at de største mulighetene ligger for å skape innovasjon, sa rektoren.

Nyskapende forskning forutsetter at man ikke bare at vi høster fra egen institusjons forskning, men at vi sanker grunnforskningsresultater fra alle tilgjengelige kilder.

- I denne brobyggingen har teknologisk forskning en spesiell rolle. Nye teknologier kombinert med forståelse for markedsmessige muligheter, skaper grunnlaget for kommersielle suksesser.Rekord

I 2011 har NTNU uteksaminert 335 doktorer. Det er tidenes høyeste antall ved universitetet vårt, en rekord det er all grunn til å glede seg over. Fakultetene har lagt ned betydelig arbeid i å styrke rammene rundt doktorgradsutdanningen, et arbeid som nå bærer frukter.

Digernes kommenterte også at man ser en markant økning i uteksaminerte doktorer med utenlandsk statsborgerskap.

- Vi trenger alle våre utenlandske kandidater, og vi ønsker å rekruttere de aller beste hodene internasjonalt og nasjonalt til å begynne på doktorgradsutdanning hos oss, sa NTNU-rektor Torbjørn Digernes.

Æresdoktorer

NTNU holdt vedlike tradisjonen med å utnevne æresdoktorer fra utlandet. I år falt valgene på Donald Glenn Byrne fra Australia og Jens K. Nørskov fra Danmark.

Byrne har sitt fagfelt i krysningen mellom psykologi og helsevitenskap. Han har hatt en faglig relasjon til NTNU siden 1993, særlig innen feltet helsevitenskap. Han er professor ved Australian National University.

Nørskov er professor ved Dept. og Chemical Engineeering and Atmosphere/Energy, Photon Sciense, Standford. Professor Nørskov er ansett som en av de fremste ekspertene på heterogen katalyse.Exxon delte ut pris

Avslutningsvis ble Exxon Mobils forskerpris delt ut. Tor Runar Søreide fra oljeselskapet foresto utdelingen.

Årets pris for grunnforskning ble tildelt ph.d Kjetil Magne Dørheim Hals for avhandingen «Current-induced Dynamics in Ferromagnets and Antiferromagnets.» Søreide fremhevet at Hals totalt har publisert seks artikler hvor han har vært førsteforfatter.

Prisen for anvendt forskning ble tildelt ph.d Lars Vincent vand de Wiel Lydersen, for havhandlingen «PractIcal Security of Quantum Cryptography». Avhandlingen er basert på totalt 13 artikler, og utført på kortere enn normert tid. Avhandlinger er av enestående kvalitet, sa Exxon Mobils representant blant annet.

Trondhjems Studentersangforening hilser doktorene velkommen.
(Foto: Thor Nielsen)

Trondhjems Studentersangforening hilser doktorene velkommen. Foto: Thor Nielsen

Don Byrne kreeres som æresdoktor av Torbjørn Digernes, bivånet av seremonimester gjennom mer enn 20 år, Truls Gjestland.
(Foto: Thor Nielsen)

Don Byrne kreeres som æresdoktor av Torbjørn Digernes, bivånet av seremonimester gjennom mer enn 20 år, Truls Gjestland. Foto: Thor Nielsen

Lars Lydersen og Kjetil Hals får priser for sine fremragende avhandlinger. Oljeselskapet Exxon Mobil ved Tor Runar Søreide.
(Foto: Thor Nielsen)

Lars Lydersen og Kjetil Hals får priser for sine fremragende avhandlinger. Oljeselskapet Exxon Mobil ved Tor Runar Søreide. Foto: Thor Nielsen

Relaterte artikler

Fest for 258 ferske doktorer

Ledsaget av musikalsk festfyrverkeri fra Trondheim Verdensmusikkensemble feiret NTNU det akademiske årets høydepunkt i dag. 258 doktorer er uteksaminert det siste året, og mange av dem mottok bevisene på sin nye verdighet.

Æresdoktorer ved NTNU

NTNUs styre har utnevnt to nye æresdoktorer. Den ene forsker på hvordan sosiale forhold påvirker den mentale helsa. Den andre er en fremragende forsker på heterogen katalyse.

- Vitenskap er poesi

Vitenskap og poesi går hånd i hånd, var æresdoktor Kjetil Trædal Thorsens budskap under gårsdagens doktorpromosjon. - Det er ingen motsetning mellom forskning for bærekraftig framtid og skjønnhet.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Når staben med forskere er mer likestilt blir forskningen bedre

Ny studie av medisinsk forskning viser at mangfold i forskergrupper gir bedre og mer konkret kunnskap.

Annenhver student frykter arbeidsledighet

Selv om arbeidsledigheten i Norge er på 4 prosent, frykter hele 50 prosent av norske studenter å stå uten jobb etter fullførte studier.

Sosiolog mener akademia er på ville veier

Sosiolog Svein Hammer mener antall publikasjoner er det eneste kriteriet for å kvalifisere seg til fast ansettelse i universitetssektoren: - Vi ser en arroganse i akademia.

Kontaktkonferansen 2018:

Utvalg skal se på hvordan samfunnets behov for utdanning skal bli ivaretatt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen opplyste tirsdag at han vil nedsette et utvalg som skal ta for seg dimensjoneringen av høyere utdanning.