Gla’-tall for NTNU-publisering

NTNU kommer ut med sterk vekst i antall publikasjoner de seneste årene, langt høyere enn «hovedkonkurrentene» i Oslo og Bergen.

På dekanseminaret på Lerkendal gård, mandag, presenterte rektor Torbjørn Digernes NTNU-tall som viser en sterk framgang i antallet publikasjoner, sammenlignet med Universitetene i Oslo og Bergen.Veksten var på over 13 prosent fra 2011 til fjoråret, mens Universitetet i Bergen oppnådde en moderat vekst på vel fire prosent, mens Universitetet i Oslo gikk marginalt frem med 0.6 prosent.

Trondheim med størst framgang

I likhet med utviklingen i sektoren generelt, har det vært en formidabel økning i antallet publiseringer siste tiårsperiode. Tall fra Rektors stab for forskning viser 55 prosent økning på vitenskapelig nivå 1, og 80 prosent på nivå 2 i perioden 2007 til 2012. Sammenlignet med Oslo og Bergen har NTNU den klart sterkeste veksten i perioden.

Trondheimsuniversitetet har da også gjort det skarpt i fordelingen av pengepotten som følger publikasjonspoeng i den såkalte Resultatfordelte omfordelingen (RBO). Veksten i publikasjonspoeng er på over 50 prosent i femårsperioden.

Yngre universiteter, som UMB på Ås og Universitetet i Nordland, gjorde de prosentvise største hoppene fra 2011 til i fjor – riktignok fra et lavere nivå.

Nivå 2 på stedet hvil

Det virker langt mer overkommelig for fakultetene på NTNU å øke det totale antallet publikasjoner, enn det er å øke andelen på øverste vitenskapelige nivå.

Malurten i begeret er at andelen publikasjoner på øverste vitenskapelige nivå står på stedet hvil. NTNUs strategiske mål har lenge vært å ha én av fire publikasjoner på nivå 2. Fremdeles har universitetet nok med å karre seg over 20-tallet – en andel som har ligget fast i flere år.

UiO oppnådde i fjor 26,2 prosent, og UiB 24,6.

NTNUs prognose fra tidligere i år var en smule optimistisk, viste det seg.

LES OGSÅ: - Påskeglede: 23 prosent på nivå 2

Lerkendal: Dekanseminar på Lerkendal gård, mandag. Dignernes presenterte tall for publisering for dekanene.
(Foto: Tor H. Monsen)

Lerkendal: Dekanseminar på Lerkendal gård, mandag. Dignernes presenterte tall for publisering for dekanene. Foto: Tor H. Monsen

publisering ntnu 2007-2012
(Foto: Rektors stab, NTNU)

publisering ntnu 2007-2012 Foto: Rektors stab, NTNU

Relaterte artikler

Flere publiserer mer

Mengden vitenskapelig publisering stiger stadig. Aller mest gledelig er at det endelig ser ut til å løsne for andelen vitenskapelig publisering på toppnivå. - Påskeglede, sier Randi Tyse Eriksen.

Åpner for Open Access

Regjeringen mener betalingen for mange av dagens vitenskapelige tidsskrifter er «urimelig». Nå deler NTNU ut penger for å spre forskning i Open Access-alternativer.

Vinnerne av tellekantsystemet

En medisiner må typisk delta på 30 vitenskapelige artikler for å få like mange publiseringspoeng som en samfunnsviter som skriver en bok. Dette er en konsekvens av belønningssystemet, og et utslag stikk i strid med bekymringene da tellekantene ble innført.

Viser vei i Open Access-jungelen

Den akademiske friheten gir forskere rett til å publisere hvor de vil, men også en plikt til å undersøke kvaliteten på mediet de publiserer i. - Forlag som lokker med fagfellevurdering i løpet av to-tre uker, bør få varselklokkene til å ringe.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Nå kommer robotene som kan skrive forskningsartikler

Et amerikansk selskap har utviklet en programvare som sies å kunne skrive forskningsartikler. 

NTNUs handlingsplan for likestilling:

Nevner ikke seksuell trakassering

NTNUs kommende handlingsplan for likestilling inneholder ikke ett ord om seksuell trakassering.

Ønsker mer nordisk samarbeid i UH-sektoren

Foreslår flere tiltak for å få til et bedre samarbeid og et felles nordisk utdannings- og arbeidsmarked.

Bare tre kjente tilfeller med professorer som er sparket

Å gå til avskjedssak av professorer er noe som skjer svært sjeldent, og kun ved grove pliktbrudd.