Vil bygge gigantisk innovasjonssenter

NTNU, Hist, Sintef, Nit og Siva planlegger samling av innovasjonsmiljøer, tankesmier og kanskje Vitensenteret i et gigantisk innovasjonssenter.
Jan Modolf Øverli er prosjektleder for Innovasjonssenter Trondheim der planen er å styrke Trondheim som kunnskapsby ved å samle flere miljøer.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Jan Modolf Øverli er prosjektleder for Innovasjonssenter Trondheim der planen er å styrke Trondheim som kunnskapsby ved å samle flere miljøer. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Planene om et samlende innovasjonssenter har riktig nok vært på bordet tidligere, men denne gang skal ideene fra 2007 og 2011 konkretiseres og videreutvikles. Det lover Jan Modolf Øverli. Han har fått ansvaret som prosjektleder og skal blant annet styre arbeidsgruppa som skal definere målsetninger, kartlegge eksisterende og aktuelle miljøer for innovasjonssenteret og komme med forslag til finansiering og plassering.

- Det er nok mange som ønsker å ha senteret i nærheten av Gløshaugen. Vi vil forsøke å komme opp med flere alternativer, sier Øverli.

Hotell, multimediasenter og Vitensenteret?

Arbeidsgruppa skal levere et beslutningsgrunnlag til eierne mot slutten av året.

- Jeg regner med at vi kommer til å foreslå å samle mange eksisterende miljøer, men det kan også bli plass til nye ting. Vitensenteret kan være en aktuell innflytter, sier Øverli.

Den tidligere lederen for Papirindustriens forskningsinstitutt (PFI) og professor emeritus ved Institutt for energi- og prosessteknikk ser også for seg at senteret skal ha et stort multimediasenter og et hotell.

- Det er viktig at det blir bygget slik at man har mulighet for utvidelse når dette blir nødvendig. Vi må se for oss at behovet kan bli større i fremtiden. Norge lever godt av oljen i dag, men det blir stadig viktigere å skape nye, gode bedrifter, sier prosjektlederen.

LES OGSÅ: - Innovasjon skal premieres

Vil styrke kunnskapsbyen

Det er bare tre måneder siden prosjektet ble født. I dag fredag holdes det seminar i PFI-bygget i Høgskoleringen der prosjektgruppa skal fortelle litt om hva de tenker og forhåpentligvis få innspill. Eirik Haugane og Ola Borten Moe fra Siva, prorektor Johan E. Hustad fra NTNU og Ståle Myhre fra Statoil er blant talerne på seminaret.

Et av punktene på programmet er «Hvilke muligheter kan et nytt innovasjonssenter i Trondheim gi?»

- Målet er å styrke Trondheim som kunnskapsby. Ved å samle miljøer kan man lære av hverandre. Vi ønsker å få mer effekt ut av de eksisterende miljøene og igjen skape vekstbedrifter, sier Øverli.

Foreløpig heter prosjektet Innovasjonssenter Trondheim.

- Navnet er kanskje ikke så innovativt?

- Nei, dette er bare en arbeidstittel. Arbeidsgruppa må finne et navn også, sier Øverli.

- Finnes ikke tilsvarende i Norge

De åtte medlemmene i arbeidsgruppa representerer eierne og initiativtakerne NTNU, Hist, Sintef, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Siva. Øverli forteller at det var Siva som tok initiativ til prosjektet.

- Vi har besøkt flere innovasjonsmiljø og har nylig vært i Finland og besøkt Technopolis. Vi kommert til å bruke en del av tiden på å se om det er noe vi kan lære av andre, men det finnes ikke tilsvarende innovasjonssenter i Norge som det vi planlegger.

- Hvordan skal innovasjonssenteret i Trondheim bli et innovativt innovasjonssenter?

- Det er det vi skal finne ut, sier Øverli.

Innovasjon
Innovasjon, fornyelse; nyskapning; forandring (vanligvis til det bedre); nye produkter, tjenester eller produksjonsprosesser; å bringe fram endringer i måten økonomiske goder eller andre verdier blir produsert på.Innovasjon er en betegnelse på menneskeskapt endring av verdiskapende aktiviteter. Selv om resultater av innovasjonsinnsats ikke kan forutses nøyaktig, er innovasjon alltid resultat av intensjoner og handlinger. - Store norske leksikon
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

- Obligatorisk oppmøte uforenelig med lik rett til utdaning

De fleste talerne stilte seg lørdag negative til krav om obligatorisk oppmøte i høyere utdanning.

- Det var et stort sjokk da de leste opp navnet mitt

Vi møtte en sjokkert studentleder minutter etter at valgseieren var offentlig.

Dette er den nye nestlederen i NSO

NSO valgte lørdag ny leder og nestleder.

Ønsker å fjerne alderspoengene

NSO behandlet under landsmøtet et forslag om å fjerne alderspoeng i høyere utdanning. - Ordningen diskriminerer yngre studenter, mener forslagsstillerne.