Eksplosjonsforskning fra NTNU kan bli viktig for nytt regjeringskvartal

NTNU Simlabs nyanskaffede "shock tube" kan bli viktig når det nye regjeringskvartalet skal utformes.
Christian Fredrik Horst ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (t.v.) mener Simlabs forskning kan få direkte betydning for hvordan deler av regjeringskvartalet skal utformes. Her sammen med senterleder for Simlab, Magnus Langseth.
(Foto: Børge Sved)

Christian Fredrik Horst ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (t.v.) mener Simlabs forskning kan få direkte betydning for hvordan deler av regjeringskvartalet skal utformes. Her sammen med senterleder for Simlab, Magnus Langseth. Foto: Børge Sved

Mandag åpnet NTNU Simlab offisielt sin nye "shock tube", som skal simulere hvordan eksplosjoner påvirker ulike bygningsmaterialer og bygningskonstruksjoner.

Tuben kan brukes til mange ulike oppgaver, og kan bli viktig når detaljer på offentlige bygg skal utformes, deriblant byggene i regjeringskvartalet.

- I den fremtidige utformingen av regjeringskvartalet, kan denne forskningen danne grunnlag for hvordan byggene skal konstrueres. Spesielt i randsonen av regjeringskvartalet er dette aktuelt, sier Christian Fredrik Horst ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

SE VIDEO: Slik fungerer "schock tuben"

- Viktig kunnskap

Horst fikk en demonstrasjon av hvordan "shock tuben" fungerer under besøket på Simlab, og mener forskningen som skal gjøres kan bli viktig når departementet skal legge ut byggeprosjekter som regjeringskvartalet på anbud.

- Vi har et behov for samarbeid, og forsøker å samarbeide med flere aktører, deriblant NTNU. Det som er spesielt viktig for oss når vi skal ha byggeprosjekter ut på anbud, er at vi vet om det som kommer gjennom tilbudet er sikkerhetsmessig godt nok. Her er det flere som gjør et godt arbeid, men vi trenger flere miljøer som kan gi oss slik informasjon, sier Horst.

Vil teste konkrete konstruksjoner

Blant bidragsyterne til at "shock tuben" kom til NTNU, var Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM. De hev seg rundt og bidro med en finansiering på to millioner kroner. Nok til at den ble bygget. NSM ser for seg at det kan bli aktuelt å gjøre tester av konkrete bygg i "shock tuben".

- Vi er tilsynsmyndighet for blant annet fysisk sikring, og vi skal kunne bruke testriggen til tester vi synes er interessante. Det kan være konkrete konstruksjoner vi observerer på et bygg, som vi kan gjenskape og teste i testriggen. Dataene vil være offentlige, selv om vi ikke nødvendigvis vil linke dem opp til de forskjellige byggene, sier avdelingsdirektør ved NSMs sikkerhetsavdeling, Carsten Rapp.

Skal sikres mot terror

Rapp mener "shock tuben" kan gi kunnskaper om både eksisterende konstruksjoner, og hvordan nye bygg skal utformes.

- Det er viktig å ha nasjonal kapasitet på dette forskningsmiljøet, slik at vi ikke bare kan vise til internasjonal litteratur. Dette er relevant for oss med tanke på sikring både mot terror og sabotasje, sier Rapp.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har bidratt til finansiering av den nye

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har bidratt til finansiering av den nye "shock tuben". Avdelingsdirektør ved NSMs sikkerhetsavdeling, Carsten Rapp, sier at det kan bli aktuelt å gjenskape konkrete konstruksjoner for så og teste dem i "shock tuben" som et ledd i deres arbeid innen sikkerhetstilsyn. Foto: Børge Sved

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kontaktkonferansen 2018:

Utvalg skal se på hvordan samfunnets behov for utdanning skal bli ivaretatt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen opplyste tirsdag at han vil nedsette et utvalg som skal ta for seg dimensjoneringen av høyere utdanning.

NTNU i Gjøvik preget av drapssak

Politiet bekrefter at det var NTNU-student Janne Jemtland som ble funnet død i Glomma lørdag. Saken preger ansatte og studenter ved NTNU i Gjøvik.

Kontaktkonferansen:

Toppene i UH-sektoren møter Torbjørn Røe Isaksen

«Universitet og høgskoler inn i framtida« er tema når kunnskapsministeren i dag inviterer til sin årlige samling.

Gledestårer etter at AP snur om lærerkrav

– Det rimer dårlig med Aps tradisjoner om at folk som har vært i arbeid i mange år, plutselig ikke er gode nok, at erfaring ikke skal telle, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg