Stang på en fredag:

Disputasen min var enklere enn å være med på «Anno»

«Er det slik at vi, i vår iver etter å formidle, glemmer å forklare», spør vår fredagskommentator, som beretter om hvordan det var å være på «Anno» - en fin erfaring, men med bismak.

Østerlie på en fredag:

«Vi må lytte til studenter og ansatte og bygge deretter»

Vi må tørre å sprenge illusjonen om at alle nye, store bygg skal være signalbygg skapt etter hva arkitektene finner for godt i enhver epoke, skriver gjestespaltist Ove Østerlie.

Gjesteskribenten:

Fra samfunnets behov til studentenes etterspørsel?

Når oppmerksomheten ble flyttet fra «samfunnets behov» over mot «studentenes interesser», påvirket det valg som ble gjort på HiNT, skriver gjestespaltist Hilde Gunn Slottemo

Tjora på en fredag:

Rektoratets redelighet og kampen om campus

- Jeg får rett og slett dårlig smak i munnen av dette, skriver Aksel Tjora om rektors skille mellom kritiske og kranglete venner.

Stang på en fredag:

Oppgjørets time og sensurens mangler

Et stort mysterium at studentorganisasjonene har godtatt overgangen fra flere sensorer til bare en, skriver vår gjestespaltist Margrethe C. Stang.

Slottemo på en fredag

Takk for tvisynet!

Denne fredagens gjesteskribent reflekterer omkring den akademiske klassereisens fordeler og styrker.

Siste fra forsiden

Granskerne mener UiAs mest lukrative forsker ikke var vitenskapelig uredelig

Men både forskeren og Universitet i Agder får kritikk av Granskningsutvalget.

Færre elever valgte fremmedspråk i fjor

Tysk så lenge ut til å ta igjen spansk i popularitet, men nå er spansk igjen det klart største faget.

Få norske søkere til petro-fag

(NTB) Det er stor pågang fra utenlandske studenter til petroleumsfag ved NTNU, men lave søkertall blant norske studenter bekymrer.

Ålesund og Gjøvik vil ikke være sikret plass i neste NTNU-styre

Særordningen som garanterte Ålesund og Gjøvik plass i NTNU-styret, oppheves før det kommende styrevalget. Det bekymrer ikke Ingvild Sørlie.

Essahli på en fredag:

Kunnskap i polariseringens tid

Fremmedfykten øker, de ytterliggående kreftene vinner fram. Hvor er akademia, spør denne ukas gjestekommetator.

Barland på en fredag:

Kunsten å skjule reklame

Olav Thon byr på et Kinderegg som inneholder kunst, sosiale medier og skjult reklame, skriver Jens Barland.

Stang på en fredag:

Universitet + museum = sant?

- Det er paradoksalt at Vitenskapsmuseets basisutstilling om Trondheim i vikingtid og middelalder ikke har vært fornyet på 20 år, skriver gjesteskribent Margrethe C. Stang i denne fredagens kommentar.

Østerlie på en fredag

Fra håpefull til håpløs

Henger vi med? spør denne fredagens gjestekommentator.

Slottemo på en fredag:

Akademias Ludo: Spilleregler i endring

Jeg tviler på at fokuset på internasjonal publisering og siteringer gjør mine faglige arbeider bedre, skriver gjestespaltist Hilde Gunn Slottemo.

Rindal på en fredag:

Kunnskap for en bedre verden

At NTNU har «Kunnskap for en bedre verden» som slagord, bør få konsekvenser for hva universitetet takker ja og nei til, mener UAs gjesteskribent Eivind Rindal.

Norheim på en fredag:

Magien oppstår i de tverrfaglige møtene

Mange lever med en oppfatning av at entreprenørskap ikke angår dem. Det er selvfølgelig ikke sant, skriver gjesteskribent Kine Berild Norheim, som forteller om da hun ble rørt til tårer av en gruppe studenter.

Barland på en fredag

NTNU tar innersvingen på journalister

"NTNU er et universitet, men opptrer også som et mediehus. Hvorfor ta risikoen med kritiske journalister når man kan publisere selv? Slik kan NTNU ta innersvingen på uberegnelige og kritiske journalister", skriver denne ukas gjestekommentator.

Stang på en fredag:

Et sted å være, et sted å lære

Kontoret er en forlengelse av min forskerperson, skriver gjesteskribent Margrethe C. Stang.