Gjestekommentatoren:

Sannhet under press

Hva bør universitetene gjøre når sannheten er under press? spør denne ukas gjestekommentator.

Gjesteskribenten:

Vi kan ikke fortsette som før om vi skal få til en forandring

Utvikling av de gode ideene og foretningskonseptene ser ut til å være vår tids ungdomsopprør, skriver gjesteskribent Hilde Opoku.

Gjesteskommentaren:

Om noen busker i en park ryker, får det stå sin prøve

Mange av trondheimspolitikerne har valgt å bøye blikket ned mot småsteinene i fjæra heller enn å skue utover havet og inn i fremtiden, skriver UAs gjesteskribent om campussaken.

Gjestekommentaren:

«Typisk norsk»? Ikke veldig interessant.

«Selv om kulturarven er internasjonal, er det et nasjonalt ansvar å forvalte den», skriver Margrethe C. Stang i denne kommentaren, hvor hun foretar en grenseoppgang mellom historiebegeistring og politisk nasjonalisme.

Gjestekommentaren:

Forskningsetikk: - Mindre press framfor flere krav

«Forskningspolitikken skjerper kravene til vitenskapelige ansatte på alle fronter. Men kan stadig flere krav løse strukturelle problemer? Hvis presset er problemet, er det presset det må gjøres noe med, ikke flere krav», skriver denne ukas gjestekommentatorer.

Gjesteskribenten:

«Ghana Beyond Aid» – Afrikas andre løsrivningsfase?

«Det er et historisk sus over seansen», skriver Hilde Opoku om konferansen hun deltok på, som skal forene arbeidet med å formulere Ghanas framtid og målene for bærekraftig utvikling.

Siste fra forsiden

Stakk med Robert Millar-prisen:

Uka ble best på markedsføring

Uka har kapret Robert Millar-prisen for 4. gang, og er igjen best på markedsføring i Trøndelag.

Gjesteskribentene:

Tappet for energi

Jeg er 36 år, men i møtet med alle de store sakene som pågår i forsknings- og universitetspolitikken for tida føler jeg meg eldgammel.

- Campus blir mye større enn 92 000 kvm

- Man må ha i mente at den nye campusen NTNU skal bygge blir vesentlig større enn de 92 000 kvadratmeterne Regjeringen har bevilget penger til, minnet campusgeneral Merete Kvidal om under torsdagens folkemøte med tittel «Kampen om campus».

Hykleri i offentlig sektor - og hvorfor små endringer er bedre enn de store

Noen ganger må offentlige virksomheter være hyklerske for å være legitime. Hvorfor er det slik?

Gjestekommentaren:

Vi må ikke la trøndersk sjåvinisme få fritt spillerom

Det er «viktig å ikke la sjåvinismen få for mye spillerom, som den gjerne har fått nå i ukene etter fusjonen», skriver gjestekommentatoren. Det er ikke NTNU-fusjonen han har i tankene.

EiT - Flaggskip eller fiasko?

Eksperter i Team ble opprettet for å bygge bro mellom Dragvoll- og Gløshaugenkulturene da NTNU ble opprettet. Nå er det på tide å bytte det ut med noe bedre, mener gjestekommentator Margrethe C Stang.

Gjestekommentaren

Elgesetergate er nøkkelen til byintegrert campus

Nye opplysninger gir nye muligheter for campusprosjektet. Elgeseter gate er fremdeles nøkkelen til en vellykket byintegrert campus, mener denne ukas gjestekommentatorer.

Gjesteskribenten:

Et land uten kritisk ekspertise?

Det er feilslått politikk når enkelte doktorgradsløp er fullstendig dominert av utenlandske kandidater.

Gjesteskribenten:

Uenighet innad – enighet utad!?

Hvor åpent kritiske kan NTNU-ansatte være, før ledelsen oppfatter oppførselen som illojal? Vår nye fredagskommentator, Dag Waaler, dukker ned i problemet her.

Gjesteskribenten:

Likestilling må til for å fremme omstilling

«Skal vi få de best egnede hodene og hendene inn i disse nøkkelområdene for Norge nytter det ikke å rekruttere bare fra halve befolkningen», skriver UAs gjestekommentator Tord Lien.

Gjesteskribentene:

Godt skjønn viktigere enn noen gang

"Har forskerne bedre forutsetninger enn foreldrene for å ta gode valg på vegne av barna?" spør UAs gjestekommentatorer. Temaet er barn og digital kommunikasjon. Viktigheten av å utøve godt skjønn gjelder også for forskere, skriver Heidrun og Trond Åm.

I konkurransestaten blir de ansatte tause

Norske høgskoler skylles vekk når velferdsstaten erstattes med konkurransestaten.