Får ikke stå i stillingen:

Hilde Skeie tapte første rettsrunde

Sør-Trøndelag tingrett har bestemt at lederen ved Internasjonal seksjon ikke får fortsette i jobben inntil søksmålet mot NTNU er avgjort.
Tapte første runde. Hilde Skeie har saksøket Kunnskapsdepartementet etter å ha blitt omplassert til en annen stilling ved NTNU. Her med LO-advokat Jan Arild Vikan, som representerer henne. Til høyre er nestleder Iver Johnsen i Norsk Tjenestemannslag ved NTNU, som har sendt saken videre til LO.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Tapte første runde. Hilde Skeie har saksøket Kunnskapsdepartementet etter å ha blitt omplassert til en annen stilling ved NTNU. Her med LO-advokat Jan Arild Vikan, som representerer henne. Til høyre er nestleder Iver Johnsen i Norsk Tjenestemannslag ved NTNU, som har sendt saken videre til LO. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Det er hensynet til de andre ansatte i seksjonen og ulempen som dermed påføres NTNU, som har fått retten til å avvise Hilde Skeies begjæring om midlertidig forføyning. Retten viser til at seksjonen åpenbart har et svært anstrengt miljø, og at det derfor vil være svært vanskelig for medarbeidere som har uttalt seg negativt om hennes lederstil at Skeie skal ha personalansvar for dem.

Skeie ble i fjor omplassert til en annen stilling som seniorrådgiver i rektors stab, men har motsatt seg dette og saksøkt NTNU. Omplasseringen trådte i kraft fra 1. januar, men Skeie tok saken til retten og bad om såkalt midlertidig forføyning.

Saken ble behandlet tirsdag 10. januar.

I retten argumenterte hun for at det er best for alle parter at hun står i stillingen som leder av seksjonen, inntil søksmålet mot NTNU er avgjort i en senere rettsforhandling. Skeie er nå erstattet av tidligere leder av fusjonsprosjektet Trond Singsaas.

I retten uttalte seksjonslederen at dersom hun skulle bli gjeninnsatt er det nødvendig å jobbe med arbeidsmiljøet. Retten har anført at hun under dette punktet mente "at det ikke er aktuelt med tiltak knyttet til hennes ledelsesstil fordi det ikke er årsak til problemene".

I tillegg har retten lagt vekt på at Skeie underveis i prosessen har takket nei til tilbud om lederkurs. "Hun har også på noen områder ikke ønsket å samarbeide med HR-avdelingen hos NTNU", anfører retten.

LES MER: NTNU-leder saksøker staten etter å ha mistet lederjobben

LES MER: NTNU-leder tvunget ut av jobben

I kjennelsen fra retten heter det videre annet at "Ut fra en vurdering av forholdet til de andre ansatte i seksjonen, mener retten at den ulempen NTNU av den grunn vil lide, står i åpenbart misforhold til hensynet til at Skeie får stå i stillingen".

Retten har gått bort fra det som er vanlig i slike saker, nemlig at saksøker dekker motpartens saksomkostninger dersom søksmålet ikke vinner fram. Retten har bestemt at i denne saken skal hver av partene bære sine sakskostnader.

Ut fra en vurdering av forholdet til de andre ansatte i seksjonen, mener retten at den ulempen NTNU av den grunn vil lide, står i åpenbart misforhold til hensynet til at Skeie får stå i stillingen

Sør-Trøndelag tingrett
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

VG: Iselin Nybø kan bli ny kunnskapsminister

Nybø var nestleder i Stortingets utdanningskomite fram til valget i fjor.

Jenteprosjektet Ada:

9 av 10 søkte seg til NTNU

Hele 89 prosent av dem som gikk i 3.-klasse på videregående skole da de deltok på Teknologicampen i 2015 søkte seg til NTNU. Nå skal Teknologicampen og Jentedagen slås sammen til Teknologiuka.

Sturla Søpstad fikk en idé. Det førte til bonus

For første gang skal NTNU gi de administrativt ansatte bonus. Hovedtillitsvalgt Sturla Søpstad i NTL har lenge jobbet for at dette skulle bli noe av.

Kunst på campus

Landets største fagmiljø for skapende disipliner og kunstfag trenger lokaler, skriver Jørgen Langdalen, leder for Institutt for musikk.