NHO: - Jenter bør vurdere teknologifag

Fristen for årets studieopptak nærmer seg. NHO oppfordrer spesielt jenter til å vurdere real- og teknologifag, og alle til å tenke tverrfaglighet.
- Søk dere til tekno-fag, er NHOs råd til unge kvinner. Bildet er fra Teknologicamp 2013, et NTNU-tiltak for å friste jenter fra Videregående til å søke seg til disse fagene.
(Foto: Børge Sved)

- Søk dere til tekno-fag, er NHOs råd til unge kvinner. Bildet er fra Teknologicamp 2013, et NTNU-tiltak for å friste jenter fra Videregående til å søke seg til disse fagene. Foto: Børge Sved

I fjor søkte nesten 20 prosent flere sykepleierutdanningen, mens helse- og sosialfag hadde 13 prosent flere søkere. Samtidig sank søkertallet til NTNUs studier innen petroleumsfag kraftig.

NHOs kompetansebarometer viser at medlemsbedriftene etterlyser særlig to grupper: ingeniører og fagarbeidere.

– De fleste av våre 25.000 medlemsbedrifter svarer at de ønsker seg fagarbeidere, sier Kristina Jullum Hagen, direktør for arbeidsliv og kompetanse i NHO.

Hun legger til at Norge scorer lavt på andelen som tar utdanning innen ingeniør- og teknologifag, sammenlignet med andre land, for eksempel Tyskland. Der er andelen studenter innen disse fagene er dobbelt så høy.

4 av 10 medlemsbedrifter i NHO sier at de har behov for ingeniører og teknologer.

Jenter er underrepresentert

– Vi ønsker derfor at studentene skal være obs på dette. Bedrifter har behov for folk med realfag og teknologifag. Og spesielt vil jeg oppfordre jenter, som er sterkt underrepresentert i disse fagene, til å tenke utradisjonelt, sier Jullum Hagen.

- Næringslivet står foran store teknologiske utfordringer og endringer, og vi hadde gjerne sett at flere jenter velger å være med på denne reisen, sier hun.

Tverrfaglighet

Jullum Hagen understreker også et stort behov for tverrfaglighet.

– Vi ser at behovet for tverrfaglighet og dobbeltkompetanse øker. Utviklingen krever at man tenker nytt i samspill med andre fag, og tverrfaglig forståelse vil bli mer og mer etterspurt, mener hun, og gir et konkret eksempel.

– Dersom noen skal utvikle en app, vil det å ha innsikt i psykologi eller brukeratferd, gi bedre brukervennlighet.

Det generelle rådet til kommende studenter er uansett å velge noe de liker.

– Og det kan jo bety å våge å satse utradisjonelt, sier Jullum Hagen.

Sjekk opptakskravene

Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier (CERES) vil verken spekulere om hva som blir årets studietrend eller gi noen råd om hvilke studier ungdom skal søke seg mot. Men CERES gir gjerne råd om selve søkeprosessen.

– Alle bør sette seg godt inn i opptakskravene og sjekke at de faktisk er kvalifisert, sier Geir Andersen, avdelingsleder i CERES.

– Vi ser at mange – enten fordi de er for optimistiske, eller fordi de ikke har sjekket godt nok – søker seg til studier de ikke har poeng for å komme inn på, sier han.

Poenggrensene endrer seg lite fra år til år, så man bør ha et godt utgangspunkt for å vurdere om man faktisk kan komme inn. Dersom det er langt opp, bør man reorientere seg, legger han til.

Søk i tide

Andersen advarer samtidig mot det han kaller "taktisk søkning". Man kan til sammen søke på ti studiesteder.

- Noen tror det er lurt å prioritere det man er helt sikker på at man kommer inn på, mens drømmestudiet prioriteres ned på lista. Men systemet fungerer ikke slik, kommer du ikke inn på førstevalg, rykker de andre valgene opp, sier han.

Et siste, men avgjørende tips er å søke i god tid.

– I år er fristen 15. april. Men ikke vent til siste dag. Plutselig skjer det noe uforutsett, er man på hytta, faller kanskje nettet ut. Da er man i trøbbel. Det er søkers ansvar å levere søknaden i tide, understreker Andersen.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Tapte søksmålet mot NTNU

Hilde Skeie saksøkte NTNU etter å ha blitt tvunget ut av lederjobben ved Internasjonal seksjon. NTNU ble frifunnet av Sør-Trøndelag tingrett.

Sprik i sensur og karakterer:

Tøffe krav til opptak kan gi tøffere sensur

Når sensorer ved NTNU Handelshøyskolen setter karakterer på egne studenter synes de å være strengere enn kolleger ved andre læresteder. En forklaring kan være høye opptakskrav.

Én NTNU-forsker blant de fjorten nye i akademi for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere har plukket ut 14 nye medlemmer. Guro Busterud fra NTNU er en av dem.

Erfaringer etter en måneds kamp mellom de ulike bærekraftsmålene

NTNU er interessert, her er det forståelse for at Afrika er det neste viktige kontinentet, skriver er vår gjestekommentator, som har permisjon fra varaordførerjobben i Trondheim for å jobbe med bærekraft for regjeringen i Ghana.