«Framtida er digital»

Dette slagordet er framført som begrunnelse for kravet om at Under Dusken skal legge ned sitt papirmagasin for å få støtte fra NTNU til videre drift.

Alternativet som ble glemt

Hva skjeddde med konsept 3 for faglig organisering? Det må ha blitt glemt i farta, skriver Anne Charlotte og Tim Torvatn, som tilbyr sin hjelp i dette leserbrevet.

"En rotten deal mellom NTNU og SiT"

"Kjeldstad legges seg langt borti interne prioriteringer som hun ikke har noe med", skriver Studentmedienes Vilde Coward og Mikkel Bostad Dæhli i dette innlegget, hvor de går skarpt i rette med prorektorens argumentasjon i spørsmålet om Under Duskens eventuelle NTNU-støtte.

Prorektor svarer på kritikk

"Neppe bærekraftig å videreføre papirutgaven av Under Dusken"

NTNU støtter den frivillige studentkulturen på en rekke områder fordi vi mener at studentengasjement er svært verdifullt, skriver Berit Kjeldstad i dette innlegget, hvor hun svarer på angrep fra ledere av studentmedier har kommet med - Vi tilbyr Under Dusken støtte i en overgangsfase.

Ytring

Akademisk fedmeepidemi

"I jaget etter bredde og lektorkompatiblitet kveles sakte men sikkert spisskompetansen og læregleden på universitetet," skriver Matias Kristiansen, kulturredaktør i Under Dusken i denne ytringen.

Vil opprette eget fakultet for utdanning

Tre tidligere ledere for lærerutdanningen ved NTNU tar til orde for å samle all lærerutdanning i den fusjonerte institusjonen i et eget fakultet for lærerutdanning og utdanningsvitenskap, både av faglige og strategiske årsaker.

Siste fra forsiden

Flor på en fredag

Lesesalen er formidlingsfri sone

"Motvilligheten til formidling nedarves fra foreleser til student. Er det på tide å sette formidling på timeplanen til landets håpefulle?" Spør gjesteskribent Jørgen Flor.

Instituttleder blir visesentralbanksjef

Egil Matsen går fra å lede Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU, til å få ansvar for Oljefondet.

- Alt for mange norske godkjenningsordninger

Norge holder seg med 18 statlige godkjenningskontor som vurderer innvandreres kompetanse. Disse er fordelt på 12 departementer. - Systemet er klart for oppgradering og forenkling, mener Nokut-direktør Terje Mørland.

Ingen klar støtte til Curt Rice

– Det er fortsatt store ulikheter mellom universiteter og høyskoler, sier rektor Dag Rune Olsen.

Lærerutdanning - vårt felles ansvar

"Det er viktig at NTNU, med den statusen universitetet har, også tydeliggjør institusjonens ansvar for lærerutdanning utad," skriver Gunn Røstad og Inger Christensen i denne kronikken.

Eikeseth på ein fredag

Feige kvinner

Berre ein av fem ekspertkjelder i media er kvinner. Er kvinnene for feige til å stille opp?

"Vote for Guro Busterud"

Vote for Guro Busterud to continue on the NTNU board!

Spørsmål til styrekandidatene/ Questions for board candidates

Noen spørsmål til kandidatene som stiller til valg som representant for de midlertidige ansatte i NTNU styret/Some questions for the candidates who are on election to be the representative for the temporary employees at the NTNU board

Flor på en fredag

Om forskere som ikke liker å undervise

Jørgen Flor mistenker mange forskere for å ha aversjon mot undervisning. Fremragende forskere må også lære seg å bli gode undervisere. "Det er faktisk mindre interessant om de liker det", skriver han.

Blod-hjernebarrieren og universitetsfusjon

Når man skal fusjonere må man for all del ikke blande de som tenker og de som administrerer. Det viser fusjonsprosjektet gjennom sine aktiviteter.

The merger – why should temporary employees care?

Most temporary employees feel that the merger process is something that they can avoid spending time on. This is a natural response, but unfortunate from a democratic perspective. Moreover, the merger could also be a useful opportunity to make changes in systems and routines in order to improve working conditions for PhDs and Post Docs.   

Likhet og mangfold i nye NTNU

"Vi bør være svært forsiktige med å slå sammen fag" skriver Ronny Kjelsberg, tillitsvalgt og styrekandidat, i dette innlegget, hvor han forsøker å besvare spørsmålet om det er mulig å bevare utdanningsmangfoldet i et fusjonert NTNU.

Svada om fusjonsprosessen

Forslagene forblir i en luftig og frikoblet verden, hvor «mål», «strategi» og «ledelse» er selve meningen med livet, skriver Arve Hjelseth.