"Vi fusjonerer ikke for å bli mindre kompetente"

"Kjære Aksel Tjora. Takk for ditt engasjement. Min største bekymring i den prosessen vi nå er inne i, er at ikke alle motforestillinger, refleksjoner og gode argumenter kommer på bordet", skriver NTNU-rektor Gunnar Bovim, og fortsetter:

Ti gode råd til rektor

"Overkjøringen av de ansatte i styret og mistanken om manglende faglig styrte endringer kan skade tilliten som er helt nødvendig i institusjonen. Dette kan repareres, men det krever stor vilje fra ledelsen om nettopp å gjøre det. Jeg er i tvil om denne er til stede", skriver sosiologiprofessor Aksel Tjora.

Time to acknowledge the elephant in the room

"The blind implementation of an ideological reform agenda is, of course, the elephant in the room in this process", four PhDs argues in this Letter to the Editor.

Farvel til det faglige

"Disiplinbasert faglighet er drivkraften bak arbeidet ved et universitet. Men er denne kommet så mye i spill nå, i dagens strategier for forskning og høyere utdanning, at det er på tide å rope et høyt varsko?" Den som spør er sosiologiprofessor Aksel Tjora.

Ytring: Styreleder skriver om fusjon

Strukturendring middelet, kvalitetsheving målet

"Spørsmålet vi alle har stilt oss er om dette vil bli en handlekraftig kjempe, eller om den vil tynges ned av sin egen vekt," skriver NTNUs styreleder.

"Involving employees has been central from Day One"

"  Employee involvement and communications have been central goals from the first day of this process", dean at the SVT faculty Marit Reitan argues.

Siste fra forsiden

Action Bronson til UKA

Den første artisten til årets UKA er nå gjort offentlig. Action Bronson er beskrevet som en av de beste tekstforfatterne innen hiphop.

HiST får nybygg for lærerstudentene

Fra 2018 er lærerstudentene ved HiST på plass i nye lokaler på Kalvskinnet. Leder for Studentparlamentet ved HiST, Synne Grønvold, gleder seg.

Universitetsavisas påskefabel:

Kristoffer Bovim og vennene hans

Må Dragvoll flytte til Gjøvik? Kommer Kristoffer Bovim ut av Hundremeterskogen? Blir Marit Bjørgen rektor? Forvirret? Ikke etter å ha lest Universitetsavisas påskefabel.

Bovim og Tjora møtes til debatt

De er skarpt uenige på enkelte punkter. De deler omsorg og omtanke for NTNU Ganske snart etter påske samler UA Aksel Tjora og Gunnar Bovim til debatt. Du kan få komme og høre på, og stille dem spørsmål.

"A flawed process of employee consultation"

"Robust what? A comment on departmental mergers and the weakening of university democracy."

Rett og plikt til forskning og undervisning

Er det gjennom brudd på arbeidsmiljøloven at man skal vise seg verdig til forskningstid ved NTNU? Spørsmålet stilles av NTLs hovedtillitsvalgte på NTNU og HiST i dette leserbrevet.

NTNU-logo og forkortelse – en utfordring

Det er ikke vanskelig å være enig med Guttorm Sindre i at «Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet» er en munnfull – og en utfordring. Nå er det nok slik at det ikke bare er NTNU som har en navneforkortelse som blir ulogisk på engelsk.

NTNU-logo og forkortelse

Lange navn og knotete bokstavforkortelser

Her er noen glimt av problemer for omdømmebygging, skriver Guttorm Sindre i dette leserbrevet.

Makt uten ansvar, ansvar uten makt

En styringsmodell er innført som som gir instituttene ansvar for å holde budsjettet, men ikke makt til å bestemme hvordan, skriver Bente Rasmussen i dette innlegget.

Bør fusjon føre til navneskifte?

Et navneskifte kan ha mange ulemper: endringer av websider og brevhoder, en forvirrende tilvenningsperiode hvor gammelt og nytt navn brukes om en annen, markedsføringskostnader for det nye navnet, og så videre.

"Feil og uheldig inntrykk"

I et innlegg i debatten rundt SAKS-prosessen stilte Bente Rasmussen spørsmålstegn ved om sammenslåing til store enheter fører til mer samarbeid og faglige gevinster. I rekken av argumenter er det særlig en påstand som jeg mener gir et svært feil og uheldig inntrykk så lenge det blir stående uimotsagt.