Leserbrev:

"Vilkårene blir ikke bedre av seg selv"

En hilsen på oppløpssiden fra folk i disiplinland: vilkårene blir ikke bedre av seg selv. 

Leserbrev:

Han er sjokkert over at eget lærerfakultet ikke prioriteres

Det er helt sjokkerende for meg at NTNU ikke foreslår at en må opprette et eget fakultet for lærerutdanning, skriver Rolf Grankvist i dette innlegget.

"Rektors modell er den dårligste"

Psykologisk institutt vil overfor styret ved NTNU på nytt presisere at vi ønsker en modell som er faglig konsentrert i et fakultet for utdanning og psykologi, skriver tre ledere ved Psykologisk institutt i dette leserinnlegget.

Næringslivsledere ønsker fusjon mellom Høgskolen i Molde og NTNU

- Vi vil oppfordre styre og ledelse ved Høgskolen i Molde til å utforske mulighetene for å bli en del av den pågående fusjonsprosessen ved NTNU, skriver lokale næringslivsledere i et brev til høgskolestyret.

"En av de viktigste utdanningene for NTNUs samfunnsoppdrag"

Lærerutdanning må være godt synlig i den fremtidige organiseringen ved NTNU, skriver PLU-ledere i dette innlegget.

Nok nå, Reitan

Stipendiatene Silje Aurora Andresen og Thomas Sætre Jakobsen ved Geografisk Institutt kritiserer SVT-dekan Marit Reitans retorikk i dette innlegget.

Siste fra forsiden

Leserbrev:

"Vilkårene blir ikke bedre av seg selv"

En hilsen på oppløpssiden fra folk i disiplinland: vilkårene blir ikke bedre av seg selv. 

Leserbrev:

Han er sjokkert over at eget lærerfakultet ikke prioriteres

Det er helt sjokkerende for meg at NTNU ikke foreslår at en må opprette et eget fakultet for lærerutdanning, skriver Rolf Grankvist i dette innlegget.

"Rektors modell er den dårligste"

Psykologisk institutt vil overfor styret ved NTNU på nytt presisere at vi ønsker en modell som er faglig konsentrert i et fakultet for utdanning og psykologi, skriver tre ledere ved Psykologisk institutt i dette leserinnlegget.

Beholder viserektorer på Gjøvik og i Ålesund

Ansatte ved NTNUs nye campus i Ålesund og Gjøvik kan puste lettet ut. De beholder sine viserektorer, også etter overgangsåret 2016.

Tverrfagligheten må styrkes, ikke organiseres bort

Styrk – ikke reverser og organiser bort – NTNUs tverrfaglighet, er SVT-dekan Marit Reitans klare oppfordring i dette innlegget, hvor hun går i rette med Tim Torvatn.

"Et forunderlig innlegg fra Tim Torvatn"

"Det er flere problemer med Tim Torvatns utspill", skriver Torbjørn Rundmo i denne ytringen.

Hvem definerer universitetets samfunnsoppdrag?

Heldigvis er ikke alle prosjekter styrt av pengesterke næringsinteresser, skriver Hilde Refstie.

Ytring:

Torvatn vil dele SVT i tre spisse fakultet

Mitt forslag er enkelt, skriver førsteamanuensis Tim Kristian Andreas Torvatn: Del SVT og de tidligere høgskoleavdelingene i tre, med to profesjonsfakultet og et disiplinfakultet.

Redskapsfag eller kritisk vitenskap?

"Vi er kritiske til en prosess hvor vi inviteres til høring og medvirkning, men hvor vi opplever at høringsuttalelsene likevel ikke blir lagt særlig til grunn for vedtaket som styret fattet", skriver ledergruppa ved IPL i et innlegg hvor de går kraftig i rette med SVT-dekanen.

Hvorfor økonomene behøver samfunnsviterne

"Hvorfor er sosialantropologi, sosiologi, statsvitenskap og geografi viktige for NTNUs hovedprofil og satsing på økonomi og ledelse?" Dette spørsmålet stiller tre instituttledere ved SVT-fakultetet, og gir selv et svar i dette innlegget.

"Ikke lagt lokk på debatten"

Dekan Ingvald Strømmen kommenterer UAs lederkommentar som kritiserer en beslutning fattet i Dekanmøtet.