Essay:

Hva skal vi med universitetene?

En tydelig relevanstrend sveiper over verdens universiteter, Norge inkludert. Den frie og kritiske faglige aktiviteten snakkes det mindre om.

Spørsmål til rektor

Hvorfor betones lojalitet så sterkt at det til og med er satt i kursiv, spør Arve Hjelseth i dette innlegget, hvor han nærleser NTNUs etiske retningslinjer.

Innspill mot bruk av H-indeks

I Universitetsavisas artikkel "Høgskolene spiser innpå i publisering" ønsker Olav Bolland å innføre bruk av H-indeks for forskerne ved NTNU.

Tendensiøst om publisering

UA har et tendensiøst innlegg om publisering. Hva er budskapet? At høgskolene er i ferd med å ta oss igjen på publisering? Og at universitetsfolk må skjerpe seg? Teksten gjennomsyres av at det går dårligere hos oss og bedre ved høgskolene

Ytring om fusjon og forskningstid

Forskning, fusjon og framtid

"Det følger ikke penger med fusjonen. Det betyr at de vitenskapelig ansatte på høyskolene ikke uten videre vil få bedre forskningsbetingelser," skriver lokal leder for Forskerforbundet, Kristian Steinnes.

Ytring om fusjon

KULT bør bistå i fusjonsselvmordet

Forskerne ved Tverrfaglige kulturstudier bør "legge om fra å kritisere fusjonsprosessen til å bidra til at vi kommer best mulig ut av den," skriver masterstudentene Vilde Coward og Knut Jørgen Vie.

Siste fra forsiden

I samme klubb som Benjamin Franklin

Nobelprisvinnerne Edvard og May-Britt Moser fra NTNU er valgt som medlemmer av den eldste kunnskapsforeningen i USA, grunnlagt av Benjamin Franklin i 1743.

Nå blir det kun økologisk jobbfrukt å få ved NTNU

Fra mai av skal all jobbfrukt ved NTNU være økologisk, og alle løpende avtaler må sies opp.

15 fra NTNU og HiST er i Nepal

Alle NTNU- og HiST-erne i Nepal er gjort rede for etter det kraftige jordskjelvet som har kostet mer enn 3700 personer livet.

Essay:

Hva skal vi med universitetene?

En tydelig relevanstrend sveiper over verdens universiteter, Norge inkludert. Den frie og kritiske faglige aktiviteten snakkes det mindre om.

Ytring

Valgte rektorer: Valg av rektor er best

Om man stiller til valg eller søker en stilling, er det vårt inntrykk at det i begge tilfeller er personer som har tatt et aktivt valg og som ønsker og evner å bidra med sin kompetanse til å lede virksomheten. Det skriver rektor Ole Petter Ottersen ved UiO og rektor Dag Rune Olsen ved UiB i dette innlegget hvor de forsvarer ordningen med valgt rektor.

Open letter to NTNU parking administration / Rectors office

Recently I received a parking fine after failing to pay the charge at an NTNU staff/student carpark, this 600Kr fine now means that my total fines since this new scheme began are 2,400Kr.

"Tvilsam talbruk"

Endeleg har rektoratet slått fast at utgangspunktet for dei vitskapelege tilsette ved NTNU er ei 50/50 fordeling mellom forskning og undervisning.

Forskningstiden opprettholdes

"Ved NTNU har vi skrevet og sagt at det kan være aktuelt å endre arbeidsoppgaver for ansatte uten dokumenterte resultater av forskning", skriver Kari Melby i dette innlegget, hvor hun redegjør for univrersitetets politikk vedrørende ansattes forskningstid.

Om «Det nye NTNU»

Dekanene innen helse- og sosialfag ved UH-institusjonene som utgjør "Det nye NTNU" skriver her om forskning, utdanning, innovasjon og næringsutvikling for bedre folkehelse

"Vi fusjonerer ikke for å bli mindre kompetente"

"Kjære Aksel Tjora. Takk for ditt engasjement. Min største bekymring i den prosessen vi nå er inne i, er at ikke alle motforestillinger, refleksjoner og gode argumenter kommer på bordet", skriver NTNU-rektor Gunnar Bovim, og fortsetter:

Ti gode råd til rektor

"Overkjøringen av de ansatte i styret og mistanken om manglende faglig styrte endringer kan skade tilliten som er helt nødvendig i institusjonen. Dette kan repareres, men det krever stor vilje fra ledelsen om nettopp å gjøre det. Jeg er i tvil om denne er til stede", skriver sosiologiprofessor Aksel Tjora.

Time to acknowledge the elephant in the room

"The blind implementation of an ideological reform agenda is, of course, the elephant in the room in this process", four PhDs argues in this Letter to the Editor.

Farvel til det faglige

"Disiplinbasert faglighet er drivkraften bak arbeidet ved et universitet. Men er denne kommet så mye i spill nå, i dagens strategier for forskning og høyere utdanning, at det er på tide å rope et høyt varsko?" Den som spør er sosiologiprofessor Aksel Tjora.