Ytring om fusjon:

"Svakt av Klungland i saken om nytt NTNU-styre"

HiST-rektor Helge Klungand kritiseres for å velge helgardering framfor klar stillingstagen i et innlegg fra tillitsvalgt Kjerstin Tobiassen.

Parking scheme is based on NTNU´s environmental ambitions

In reply to Dr. Bassetts letter about the parking scheme at NTNU.

Universitetsdemokratiets fallitt

NTNU er i ferd med å bli en bananrepublikk, mener avtroppende tillitsvalgt fra HiST.

Celebratory speeches and naked power

"A merger will contribute to an ongoing process that is eroding workplace democracy at the university in favour of a neoliberal agenda," Michael Jones argues in this essay.

Skal NTNU ha all makt?

"Tillitsbrudd." Slik karakteriserer studentlederne Synne Grønvold og Jonathan Sørfonden NTNU-styrets vedtak om egen fortsettelse.

Forsvaret kommer an på hvem hetsen rammer

Snedige greier denne plakaten, nesten hele venstresiden, stortingspolitikere, lokale politikere, journalister, fagforeningsledere og aktivister engasjerer seg så voldsomt på grunn av en plakat som kanskje er spissformulert men ikke rasistisk.

Siste fra forsiden

Fikk ikke NTNU - går for UiTø

Høgskolen i Narvik fikk ikke bli med i NTNU. Nå går høgskolerektor Arne Erik Hole inn for fusjon med Universitetet i Tromsø.

Erna vil ikke komme på besøk

NTNU lokket med markering av et historisk år med nobelpris og fusjonsvedtak, men statsministeren lot seg ikke friste.

Mener rotete rekkefølge har gitt dårligere prosess

Om knappe fire uker behandler Stortinget reformen som endrer det norske UH-kartet. - Vi ser klare utfordringer i strukturmeldingen, sier KUF-komiteens Marianne Aasen (AP), som mener det er gjort for mange raske beslutninger med uklare følger.

Fusjonskrøll:

- Det er lov å være uenig

NTNU-styreleder Svein Richard Brandtzæg har holdt møte med de tre høgskolenes styreledere. De er enige om at det er lov å være uenige.

Akademisk frihet - kun for festtaler eller også for hverdagen?

Universitetsavisas oppslag fra debatten mellom Aksel Tjora og Gunnar Bovim hadde overskriften “Ledere og ansatte i hver sin verden”. Dersom ledere ved universiteter og høgskoler virkelig lever i en helt annen verden enn sine ansatte er dette svært bekymringsfullt.

Svar til Hjelseth

Takk for godt innspill. Vi som universitet har en viktig rolle å fylle som arena for en åpen debatt. Innspillet belyser viktigheten av refleksjon rundt vår rolle som akademisk institusjon, refleksjon rundt akademisk frihet og det å følge opp demokratisk fattede vedtak.

Essay:

Hva skal vi med universitetene?

En tydelig relevanstrend sveiper over verdens universiteter, Norge inkludert. Den frie og kritiske faglige aktiviteten snakkes det mindre om.

Spørsmål til rektor

Hvorfor betones lojalitet så sterkt at det til og med er satt i kursiv, spør Arve Hjelseth i dette innlegget, hvor han nærleser NTNUs etiske retningslinjer.

Innspill mot bruk av H-indeks

I Universitetsavisas artikkel "Høgskolene spiser innpå i publisering" ønsker Olav Bolland å innføre bruk av H-indeks for forskerne ved NTNU.

Tendensiøst om publisering

UA har et tendensiøst innlegg om publisering. Hva er budskapet? At høgskolene er i ferd med å ta oss igjen på publisering? Og at universitetsfolk må skjerpe seg? Teksten gjennomsyres av at det går dårligere hos oss og bedre ved høgskolene

Ytring om fusjon og forskningstid

Forskning, fusjon og framtid

"Det følger ikke penger med fusjonen. Det betyr at de vitenskapelig ansatte på høyskolene ikke uten videre vil få bedre forskningsbetingelser," skriver lokal leder for Forskerforbundet, Kristian Steinnes.

Ytring om fusjon

KULT bør bistå i fusjonsselvmordet

Forskerne ved Tverrfaglige kulturstudier bør "legge om fra å kritisere fusjonsprosessen til å bidra til at vi kommer best mulig ut av den," skriver masterstudentene Vilde Coward og Knut Jørgen Vie.

Ytring

Valgte rektorer: Valg av rektor er best

Om man stiller til valg eller søker en stilling, er det vårt inntrykk at det i begge tilfeller er personer som har tatt et aktivt valg og som ønsker og evner å bidra med sin kompetanse til å lede virksomheten. Det skriver rektor Ole Petter Ottersen ved UiO og rektor Dag Rune Olsen ved UiB i dette innlegget hvor de forsvarer ordningen med valgt rektor.