- Jeg forstår usikkerheten

En eventuell fusjon med HIST eller andre høyskoler skal ikke endre fordelingen i tid som faggruppene på NTNU har mellom utdanning og forskning, skriver Gunnar Bovim i dette leserinnlegget.

Vann – verdens viktigste ressurs

En stor del av verdens befolkning lider på grunn av vannmangel. I Norge har vi i utgangspunktet nok vann for å forsyne hele verden med rent drikkevann, skriver Tone Merete Muthanna i denne kronikken.

Lærerutdanning er lærerutdanning?

Er det en fordel for lærerutdanningen i Trondheim dersom NTNU og HiST slåes sammen, spør Per Hag i dette leserinnlegget.

Opplev verden – kom hjem og engasjer deg!

Reist ut, studer, få ny kunnskap om verden, oppfordrer leder Hilde Skeie ved internasjonal seksjon i dette leserbrevet.

- Sammenslåing er et høyrisikoprosjekt for NTNU

Tim Torvatn etterlyser garanti for at fusjonsprosessen ikke medfører endrede betingelser for NTNU-ansatte.

En grensesprengende Nobelpris

"Anerkjennelsen gir NTNU et globalt løft i omdømme som ingen omdømmekampanje i verden ville kunne matche", skriver NTNUs styreleder Svein Richard Brandtzæg i denne kronikken.

Siste fra forsiden

NTNU får nasjonalt senter for toppidrettsforskning

NTNUs senter for toppidrettsforskning får flere ansatte og mer penger til å forske på toppidrett.

Sintef ønsker ikke å bli en del av NTNU

Konsernsjef Unni Steinsmo i Sintef mener en sammenslåing vil skade dynamikken i samarbeidet.

Lanserer app for vanskelige valg

Vrient å velge? NTNU-studenter har laget appen Quander som løser hverdagens dilemmaer.

Stålspets ble NTNU-kunstner - yngstemann tok kritikerprisen

Lisa Stålspets blir NTNU-kunstner i 2015, mens blakk bachelorstudent stakk med kritikerprisen.

Helhetlig plan for Elgeseter

KRONIKK, TROND ÅM: Med Bygningsrådets vedtak om å avvise klage på rivning av jugendgårdene i Elgeseter gate 4,6 og 30b, kan det se ut til at punktum er satt i saken. Til tross for at ingen har vurdert gevinstene ved å holde fast ved den opprinnelige gatebredden mellom gårdene.

Det skal lønne seg å stryke, HÆ?!

NTNUs system for konte-eksamen gjør at det ofte er en ulempe å gjøre så godt man kan på eksamen. Slik kan vi rett og slett ikke ha det.

"Styrket struktur, høyere kvalitet"

Regjeringens initiativ til strukturendringer innen UH-sektoren viser betydelig politisk mot, skriver NTNUs styreleder Svein Richard Brandtzæg i denne kronikken i UA.

Om studentenes dåpsritualer og "hazing"

"Linjeforeningenes dåpsritualer har igjen havnet i et kritisk søkelys. Noen går for langt, men det er ikke noe nytt. Fenomenet er svært gammelt. Det er viktig å skille mellom godlynte initieringsritualer og det amerikanerne kaller "hazing"."

Bør NTNU fusjonere med andre institusjoner?

NTNU kunne valgt å melde seg ut av fusjonsprosessen. Det ville vært en dårlig ide, skriver styremedlem Bjarne Foss i denne kronikken, hvor han redegjør for de ulike alternativene som foreligger.

- Større problem uten linjeforeningene

– Om ikke linjeforeningene hadde eksistert, hadde vi hatt et mye større problem i Trondheim, skriver linjeforeningsleder Maria Honerød i Pandeia. Hun mener kritikken av linjeforeningene handler om manglende forståelse.

Norges beste studentmiljø

«Ligner en brutal henrettelsesseremoni», «Rolig avvikling av omstridt rituale», og «linjeforeningene må inn på teppe» er artikler skrevet av Universitetsavisa i løpet av den siste uken som omhandler linjeforeningen Mannhullet og deres opptak til linjeforeningen.

Kan vi stole på Sintef?

På Møreforskings nye nettside lyser mot oss følgende sitat fra Henrik Ibsen: «Alt for å finne det sannes mysterium – det er den ekte forskers kriterium».

Skikkethet og angiveri

"Å legge opp til et system i våre undervisningsinstitusjoner der det blir lettere for studenter å kunne angi hverandre vil neppe ha de positive konsekvensene man ønsker", skriver Bjørn K. Alsberg i dette innlegget.