Skikkethet og angiveri

"Å legge opp til et system i våre undervisningsinstitusjoner der det blir lettere for studenter å kunne angi hverandre vil neppe ha de positive konsekvensene man ønsker", skriver Bjørn K. Alsberg i dette innlegget.

 

Tid for MOOC

MOOC vil på et overordnet plan innebære en ytterligere demokratisering av kunnskap, men det vil ikke skje av seg selv, formaner professor Hans K Stenøien i dette innlegget.

 

Skjebnetime for NTNU

Å selge Dragvoll vil være en tragedie, skriver Nils Baas i dette innlegget, hvor han oppfordrer NTNUs styre til å sikre disse arealene for framtidig utbygging av universitetet. 1

 

Samlokalisering: Enstemmighet i styret?

Torsdag 12. juni får vi den første avstemninga i NTNUs styre for/mot samlokalisering. Noen tanker i den forbindelse, skriver Trond Andresen.

 

Stopp utdannings-diskrimineringen

Vi vil gjerne henvende oss til det norske folk og norske myndigheter med dette brevet, med det håp at vår «stemme» vil bli hørt, skriver utviste iranske akademikere i dette åpne brevet.

 

Campusutvikling - hva bør vi velge?

NTNU må i løpet av 2014 ta noen viktige valg i denne saken som stiller oss ovenfor en rekke krevende dilemmaer, skriver professor og styremedlem Bjarne Foss.

Etikk som "coaching"

Hvem passer på etikken ved NTNU, og hvilken rolle skal humanistene fylle? Lars Johan Materstvedt (til venstre) ber Daniel Johansen sjekke fakta før han skriver. Johansen ber Materstvedt lese hva han faktisk skrev. 1

Nyansene må ikke forsvinne

På lik linje med de fleste andre som har fulgt medievoldsdebatten med interesse i mange tiår synes jeg det er svært uheldig når denne forskningsdiskursen blir forenklet via fremstillinger i media.

kronikk

Fast jobb ikke for alle

"En stor andel midlertidighet er nødvendig", skriver Helge Holden i denne kronikken, hvor han problematiserer det omseggripende kravet om fast ansettelse i Akademia. 2

Har du lest teksten, Materstvedt?

Det virker på meg som om professor Lars Johan Materstvedt har lest en helt annen Signert-tekst enn den som sto på trykk i Adresseavisen åttende mai.

Humanister og etikk ved NTNU

"Det er alltid lurt å sjekke fakta før man smeller til, særlig når man selv er utdannet ved NTNU", skriver Lars Johan Materstvedt i dette innlegget, hvor han går i rette med Daniel Johansen. 1

Anbefalt kommentar

Innsendt av Frode Rise

Om å prate vekk problemer?

Legg merke til denne setningen: "Det er andre faktorer som er mer avgjørende i prosessen med å utvikle et moderne funksjonelt campus" som inngår i avsnittet: "- Grunnforhold og fundamenteringskostnader er bare en av mange forhold som må vurderes som del av campusutviklingen. Det er andre faktorer som er mer avgjørende i prosessen med å utvikl...

Ytring

Skikkethet og angiveri

"Å legge opp til et system i våre undervisningsinstitusjoner der det blir lettere for studenter å kunne angi hverandre vil neppe ha de positive konsekvensene man ønsker", skriver Bjørn K. Alsberg i dette innlegget.

 

Bildegalleri

Se bildene fra St. Olavsloppet

Institutt for energi og prosessteknikk er med i St. Olavsloppet. Thomas Gibson kan ikke annet gjøre enn å slå armene ut i en blanding av beundring og fortvilelse når han blir passert av en supperrask løper. Se bildegalleri fra løpet