Det skal lønne seg å stryke, HÆ?!

NTNUs system for konte-eksamen gjør at det ofte er en ulempe å gjøre så godt man kan på eksamen, skriver Vegard Elde Vefring. 5

 

Bør NTNU fusjonere med andre institusjoner?

NTNU kunne valgt å melde seg ut av fusjonsprosessen. Det ville vært en dårlig ide, skriver styremedlem Bjarne Foss i denne kronikken, hvor han redegjør for de ulike alternativene som foreligger. 2

 

- Modig initiativ fra Regjeringen

Regjeringens initiativ viser betydelig politisk mot, skriver NTNUs styreleder Svein Richard Brandtzæg

leserinnlegg

Harmløs erting - eller skadelig mobbing?

Det er viktig å skille mellom godlynte initieringsritualer og det amerikanerne kaller "hazing"," skriver Thomas Brandt i dette leserinnlegget. 1

- Større problem uten linjeforeningene

– Om ikke linjeforeningene hadde eksistert, hadde vi hatt et mye større problem i Trondheim, skriver linjeforeningsleder Maria Honerød i Pandeia. Hun mener kritikken av linjeforeningene handler om manglende forståelse. 2

 

Norges beste studentmiljø

I artikkelen «Studentkultur på avveie» fra ansvarlig redaktør i Universitetsavisa, etterspørres offentlige utsagn fra meg og andre studentledere om saken, skriver Studenttingets leder Elena Slydal. 4

Kan vi stole på Sintef?

Summene som brukes er store. Konsekvensene enorme. Men konsekvensutredningene, kan vi stole på dem? Det spør rektor Hallgeir Gammelsæter ved Høgskolen i Molde om i dette leserbrevet.

Skikkethet og angiveri

"Å legge opp til et system i våre undervisningsinstitusjoner der det blir lettere for studenter å kunne angi hverandre vil neppe ha de positive konsekvensene man ønsker", skriver Bjørn K. Alsberg i dette innlegget.

Tid for MOOC

MOOC vil på et overordnet plan innebære en ytterligere demokratisering av kunnskap, men det vil ikke skje av seg selv, formaner professor Hans K Stenøien i dette innlegget.

Skjebnetime for NTNU

Å selge Dragvoll vil være en tragedie, skriver Nils Baas i dette innlegget, hvor han oppfordrer NTNUs styre til å sikre disse arealene for framtidig utbygging av universitetet. 1

Samlokalisering: Enstemmighet i styret?

Torsdag 12. juni får vi den første avstemninga i NTNUs styre for/mot samlokalisering. Noen tanker i den forbindelse, skriver Trond Andresen.

Byplansjefen vil ha NTNU-campus i tre

Å bygge NTNUs mulig nye campus i tre, vil vekke interesse for NTNUs hovedsete både nasjonalt og internasjonalt mener byplansjefen i Trondheim

 

Anbefalt kommentar

Innsendt av Guttorm Sindre

Alternativt forslag

En annen måte å gjøre dette på - hvis man fortsatt skal ha kont - kunne være følgende:

a) Studenter må på forhånd gi beskjed om de ønsker å ta eksamen på ordinær dato eller på konten. Dette kan virke ressursbesparende i forhold til dagens ordning fordi man unngår at studenter som ser at de kunns...

UA mener

Studentkultur på avveie

Den siste tids eksponering av Mannhullets innvielsesriter har vist oss en noe motbydelig side av studentkulturen. Nå er linjeforeningene kalt inn på Rektors teppe. Men studentrepresentantene glimrer med sitt fravær. 5

Bildegalleri

Hjem til Iran

Hamideh Kaffash reiste i dag hjem til Iran i påvente av en rettssak mot norske myndigheter. UA fulgte avskjedsrunden på NTNU.