styreleder blogger i ua

Vi har et ansvar

"Kunnskap er i utgangspunktet verdinøytralt, og det er vi – vår etikk, moral og verdier – som avgjør om det blir kunnskap i det godes tjeneste", skriver NTNUs styreleder Svein Richard Brandtzæg i dette blogginnlegget. 2

 

VEKST for enhver pris - har NTNU et ansvar?

"Så langt er engasjementet for å utforske løsninger for komplekse miljøutfordringer blant forskere ved NTNU temmelig beskjedent", skriver Anna Midelfart i dette leserinnlegget.

 

- Jeg var alene

"Jeg klarte å lære meg språket, men den norske livstilen viste seg å være den vanskeligste kulturelle tilpasningen jeg har erfart. Hvorfor er det sånn?", spør Julien Bourrelle i dette leserinnlegget. 1

 

Kontinuerlig forbedring – et alternativ til eksterne evalueringer?

Jeg har sett på saksfremlegget for styresak 7/14, og debatten rundt dette og har noen innspill som muligens kan være nyttige, skriver Tim Torvatn.

 

Små fag ved NTNU

Kunnskapsdepartementet har varslet en nasjonal gjennomgang av studieprogram. "Det er gode grunner til å se kritisk på de premissene som ligger til grunn for denne gjennomgangen", skriver Bjørn Myskja i dette innlegget.

 

Om studieprogram over og under 20

"Det vil ikke være hensiktsmessig for NTNU å ha mange program med få studenter, men det kan være gode grunner til unntak", skriver prorektor Berit Kjeldstad i dette innlegget.

Hvorfor spør dere?

"Når våre svar på spørsmålet om samfunnsrelevans ser ut til å være utilstrekkelige, tror vi grunnen er at fokus for spørsmålsstillerne i virkeligheten er et annet enn det folk flest vil definere som samfunnsnytte", skriver Sissel Lie og Ingvald Sivertsen i denne kronikken.

kronikk

Orientalismens sista suck?

Årets Holbergprisvinner Michale Cook tilhører en neoorientalistisk tradisjon som oppfatter Islams antiautoritære, antistatlige natur som et hinder for demokratisk utvikling, skriver islamforsker og professor Ulrika Mårtensson i denne kronikken .

Hva mener du om framtidas campus?

«Dette er ingen enkel ja/nei-sak», skriver rektor Gunnar Bovim. Han går i rette med forslaget om campus-avstemning. 5

- En middelmådig professor

"Jeg heter Lise, jeg har nettopp fylt førti, jeg er professor ved NTNU, og ... jeg er middelmådig."

Gjennomfør en avstemning!

"Den såkalte KVU'en fra Rambøll sier at NTNUs ansatte stiller seg "nøytrale" til samlokalisering (side 53 i rapporten). Dette tror jeg er skjønnmaling", skriver Trond Andresen i dette innlegget, hvor han argumenterer for en rådgivende samlokaliserings-avstemning.

Ytring

Vi har et ansvar

"Kunnskap er i utgangspunktet verdinøytralt, og det er vi – vår etikk, moral og verdier – som avgjør om det blir kunnskap i det godes tjeneste", skriver NTNUs styreleder Svein Richard Brandtzæg i dette blogginnlegget. 2

 

Anbefalt kommentar

Innsendt av heidi stakset

Omdømme versus realitet

Det er prisverdig, men lite troverdig at konsernsjefen i Hydro, styreleder ved NTNU, snakker om ansvar, etikk og moral. Hydro har solgt aluminium fra Russland, blant annet fra et anlegg i Nadvoicy som dumper farlig avfall. Avfallet har ført til spontanaborter, dødfødsler og misdannelser. I Norge selges aluminium fra de russiske anleggene.

Her er et utdag fra klima, a...