Psykologisk institutt til Humanistisk fakultet?

Det foregår store endringer på NTNU. Tre høgskoler skal smelte sammen med det gamle NTNU og mange institutter/fakulteter skal omorganiseres og finne nye samarbeidspartnere og organisatoriske tilknytninger.

- Pedagogikk må ha sin egen plass

- Uansett organisering må vi fortsatt samarbeide på tvers av fakultet og institutt, og ikke lukke oss inne, skriver Pål Aarsand og Ellen Saur ved Pedagogisk institutt i dette leserbrevet.

Er iranske akademikere en trussel?

Hvis formålet er å sette en stopper for spredning av kunnskap som brukes til våpenproduksjon, ville det kanskje vært bedre å starte med å hindre våpenproduksjon i Norge, skriver professor/student Arnulf Kolstad i dette leserbrevet.

Skal fusjonen lykkes må vi stole på hverandre

Er det en motsetning mellom tilhørighet til disiplinfaget og et utdanningsvitenskapelig fakultet?

Lektorutdanningens suksessfaktor: disiplinfaget

"Kvaliteten i lektorutdanningen ved NTNU skyldes den desentraliserte organiseringen der programansvaret ligger hos disiplininstituttene," skriver Jan Frode Hatlen, som går i rette med Per Ramberg og Thomas Dahls argumentasjon for et eget læringsfakultet.

Kunnskapsmangel, eller vrangskap?

"Jeg vet ikke hva jeg helst vil tro, at problemene beskrevet over skyldes mangel på kunnskap eller skyldes vrangskap", skriver Hallvard Trætteberg i denne, lett frustrerte, beskrivelsen av papirbaserte eksamensprosesser ved NTNU.

Siste fra forsiden

Iranersaken:

Tapte søksmålet mot staten

De to iranske NTNU-stipendiatene nådde ikke frem med sitt søksmål for å få oppholdstillatelse i Norge. Nå anker de saken.

Fort går det, fortere skal det gå

Mens vi gleder oss til døsig sommerfryd, blar vi fornøyd gjennom UA-sakene første halvår. Statistikken forteller at avisa leses mer enn noensinne, og at vi leses bredt.

Edvard Moser om veien fra Haramsøya til Nobelinstituttet

Livet leves uten fasit. Man følger sine lidenskaper. Om man fikk velge opp igjen kunne man komme til å velge noe annet. Edvard Moser, for eksempel, er ikke sikker på om han da ville valgt å bli forsker, fortalte han i sin sommerprat søndag 5. juli.

Slik vil de gjøre Trondheim til Nordens beste studieby

StudiebyEN var bra, men ikke bra nok. Nå er det lagt en ny plan for å sikre Trondheims status som studieby.

UiB-studenter: Rektor bør velges

"Det er en dårlig plan å legge ned alle former for demokrati som ikke fungerer optimalt," skriver to studentpolitikere ved Universitetet i Bergen, hvor de går i rette med Merete Falck og Jone Trovåg ved NTNU.

Bør opprette et Råd av eksperter utenfra

Det er ikke gitt at professorene skal styre universitetene, vi må ha inn eksterne representanter.

Ytring

Rektor bør ansettes

"En ansatt rektor kan fokusere på jobben, og ikke tenke på å bli gjenvalgt eller ikke", skriver studentpolitikerne Merethe Falck og Jone Trovåg.

Ytring om valg/ansatt rektor

Ansatt eller valgt rektor

"Demokratiet er, som Churchill engang slo fast, den dårligste styreform vi kjenner, bortsett fra alle andre vi har prøvd," skriver Tim og Anne Charlotte Torvatn i dette innlegget, hvor de går i rette med UA-redaktørens lederartikkel.

Maskindrømmer

Tore Oksholens leder om «Gullalderdrømmer» i UA 9.6 er et sammensurium av usaklighet og mangel på evne til å tenke prinsipielt om universitetenes rolle i samfunnet.

Ytring

Mange mot fusjon - mangler tillit

Nær halvparten av 141 Tekna-organiserte professorer og amanuenser ved NTNU mangler tillit til ledelsen, mens 65 prosent fremdeles er helt eller delvis mot fusjonen. Tillitsvalgte gjør rede for resultatene i denne kronikken.

Ytring om fusjon:

"Svakt av Klungland i saken om nytt NTNU-styre"

HiST-rektor Helge Klungand kritiseres for å velge helgardering framfor klar stillingstagen i et innlegg fra tillitsvalgt Kjerstin Tobiassen.

Parking scheme is based on NTNU´s environmental ambitions

In reply to Dr. Bassetts letter about the parking scheme at NTNU.

Universitetsdemokratiets fallitt

NTNU er i ferd med å bli en bananrepublikk, mener avtroppende tillitsvalgt fra HiST.