Det skal lønne seg å stryke, HÆ?!

NTNUs system for konte-eksamen gjør at det ofte er en ulempe å gjøre så godt man kan på eksamen. Slik kan vi rett og slett ikke ha det.

"Styrket struktur, høyere kvalitet"

Regjeringens initiativ til strukturendringer innen UH-sektoren viser betydelig politisk mot, skriver NTNUs styreleder Svein Richard Brandtzæg i denne kronikken i UA.

Om studentenes dåpsritualer og "hazing"

"Linjeforeningenes dåpsritualer har igjen havnet i et kritisk søkelys. Noen går for langt, men det er ikke noe nytt. Fenomenet er svært gammelt. Det er viktig å skille mellom godlynte initieringsritualer og det amerikanerne kaller "hazing"."

Bør NTNU fusjonere med andre institusjoner?

NTNU kunne valgt å melde seg ut av fusjonsprosessen. Det ville vært en dårlig ide, skriver styremedlem Bjarne Foss i denne kronikken, hvor han redegjør for de ulike alternativene som foreligger.

- Større problem uten linjeforeningene

– Om ikke linjeforeningene hadde eksistert, hadde vi hatt et mye større problem i Trondheim, skriver linjeforeningsleder Maria Honerød i Pandeia. Hun mener kritikken av linjeforeningene handler om manglende forståelse.

Norges beste studentmiljø

«Ligner en brutal henrettelsesseremoni», «Rolig avvikling av omstridt rituale», og «linjeforeningene må inn på teppe» er artikler skrevet av Universitetsavisa i løpet av den siste uken som omhandler linjeforeningen Mannhullet og deres opptak til linjeforeningen.

Siste fra forsiden

Krymper, legger ned, gjør om og lager nytt

I dag vedtar NTNUs styre nye endringer i universitetets studieprogram. Noen fag krympes, andre legges ned eller gjøres om – og noen helt nye ser dagens lys.

Vant pris for master om boliglån

Studenter har undersøkt hvordan lånetakere øker lånebeløpet i takt med verdistigning.

UA søker journalistvikar

Universitetsavisa søker journalistvikar i perioden oktober-november. Eksakt tidspunkt for til- og fratredelse avtales nærmere. Du må ha nyhetsteft, kjennskap til NTNU og sektoren - og kunne jobbe raskt. Interesserte bes henvende seg til UAs redaktør. Epost: tore.oksholen@ntnu.no

Statsbudsjettet: Sykestipend for studenter blir utvidet

Fra neste sommer vil sykemeldte studenter med deltidsjobb også kunne få sykestipend fra Lånekassen.

Kan vi stole på Sintef?

På Møreforskings nye nettside lyser mot oss følgende sitat fra Henrik Ibsen: «Alt for å finne det sannes mysterium – det er den ekte forskers kriterium».

Skikkethet og angiveri

"Å legge opp til et system i våre undervisningsinstitusjoner der det blir lettere for studenter å kunne angi hverandre vil neppe ha de positive konsekvensene man ønsker", skriver Bjørn K. Alsberg i dette innlegget.

Tid for MOOC

MOOC vil på et overordnet plan innebære en ytterligere demokratisering av kunnskap, men det vil ikke skje av seg selv, formaner professor Hans K Stenøien i dette innlegget.

Skjebnetime for NTNU

Å selge Dragvoll vil være en tragedie, skriver Nils Baas i dette innlegget, hvor han oppfordrer NTNUs styre til å sikre disse arealene for framtidig utbygging av universitetet.

Samlokalisering: Enstemmighet i styret?

Torsdag 12. juni får vi den første avstemninga i NTNUs styre for/mot samlokalisering. Noen tanker i den forbindelse:

Stopp utdannings-diskrimineringen

Vi vil gjerne henvende oss til det norske folk og norske myndigheter med dette brevet, med det håp at vår «stemme» vil bli hørt, skriver utviste iranske akademikere i dette åpne brevet.

Campusutvikling - hva bør vi velge?

NTNU må i løpet av 2014 ta noen viktige valg i denne saken som stiller oss ovenfor en rekke krevende dilemmaer, skriver professor og styremedlem Bjarne Foss.

Hvem skal vi gi fast ansettelse?

"En stor andel midlertidighet er nødvendig", skriver Helge Holden i denne kronikken, hvor han problematiserer det omseggripende kravet om fast ansettelse i Akademia.

Debatt om humanister og etikk

Etikk som "coaching"

"Kjære Daniel – if I may. Du spør i UA om jeg har lest teksten din. Joda, det har jeg", skriver Lars Johan Materstvedt i den pågående debatten med Daniel Johansen.