Psykologisk institutt til Humanistisk fakultet?

Det foregår store endringer på NTNU. Tre høgskoler skal smelte sammen med det gamle NTNU og mange institutter/fakulteter skal omorganiseres og finne nye samarbeidspartnere og organisatoriske tilknytninger.

- Pedagogikk må ha sin egen plass

- Uansett organisering må vi fortsatt samarbeide på tvers av fakultet og institutt, og ikke lukke oss inne, skriver Pål Aarsand og Ellen Saur ved Pedagogisk institutt i dette leserbrevet.

Er iranske akademikere en trussel?

Hvis formålet er å sette en stopper for spredning av kunnskap som brukes til våpenproduksjon, ville det kanskje vært bedre å starte med å hindre våpenproduksjon i Norge, skriver professor/student Arnulf Kolstad i dette leserbrevet.

Skal fusjonen lykkes må vi stole på hverandre

Er det en motsetning mellom tilhørighet til disiplinfaget og et utdanningsvitenskapelig fakultet?

Lektorutdanningens suksessfaktor: disiplinfaget

"Kvaliteten i lektorutdanningen ved NTNU skyldes den desentraliserte organiseringen der programansvaret ligger hos disiplininstituttene," skriver Jan Frode Hatlen, som går i rette med Per Ramberg og Thomas Dahls argumentasjon for et eget læringsfakultet.

Kunnskapsmangel, eller vrangskap?

"Jeg vet ikke hva jeg helst vil tro, at problemene beskrevet over skyldes mangel på kunnskap eller skyldes vrangskap", skriver Hallvard Trætteberg i denne, lett frustrerte, beskrivelsen av papirbaserte eksamensprosesser ved NTNU.

Siste fra forsiden

Psykologisk institutt til Humanistisk fakultet?

Det foregår store endringer på NTNU. Tre høgskoler skal smelte sammen med det gamle NTNU og mange institutter/fakulteter skal omorganiseres og finne nye samarbeidspartnere og organisatoriske tilknytninger.

Søkte om 13 milliarder - må slåss om én

Kampen om midler fra Forskningsrådet har knapt vært tøffere. 1 601 søkere har bedt om over 13 milliarder kroner , men i potten ligger det kun én milliard.

Etter ni års forsøk er det slutt for biobankselskapet Lifandis

Styret i biobankselskapet Lifandis AS, tidligere Hunt Biosciences avvikles. Etter ni års slit for å få lønnsomhet i selskapet har eierne, med NTNU i spissen, sagt at nok er nok.

Økonomer og ledelsesforskere vil samles i sitt eget fakultet

Ansatte innen økonomi og teknologiledelse jobber sammen for å bli et eget fakultet i nye NTNU. Ambisjon nummer én er å bli en internasjonalt akkreditert handelshøgskole.

UiB-studenter: Rektor bør velges

"Det er en dårlig plan å legge ned alle former for demokrati som ikke fungerer optimalt," skriver to studentpolitikere ved Universitetet i Bergen, hvor de går i rette med Merete Falck og Jone Trovåg ved NTNU.

Bør opprette et Råd av eksperter utenfra

Det er ikke gitt at professorene skal styre universitetene, vi må ha inn eksterne representanter.

Ytring

Rektor bør ansettes

"En ansatt rektor kan fokusere på jobben, og ikke tenke på å bli gjenvalgt eller ikke", skriver studentpolitikerne Merethe Falck og Jone Trovåg.

Ytring om valg/ansatt rektor

Ansatt eller valgt rektor

"Demokratiet er, som Churchill engang slo fast, den dårligste styreform vi kjenner, bortsett fra alle andre vi har prøvd," skriver Tim og Anne Charlotte Torvatn i dette innlegget, hvor de går i rette med UA-redaktørens lederartikkel.

Maskindrømmer

Tore Oksholens leder om «Gullalderdrømmer» i UA 9.6 er et sammensurium av usaklighet og mangel på evne til å tenke prinsipielt om universitetenes rolle i samfunnet.

Ytring

Mange mot fusjon - mangler tillit

Nær halvparten av 141 Tekna-organiserte professorer og amanuenser ved NTNU mangler tillit til ledelsen, mens 65 prosent fremdeles er helt eller delvis mot fusjonen. Tillitsvalgte gjør rede for resultatene i denne kronikken.

Ytring om fusjon:

"Svakt av Klungland i saken om nytt NTNU-styre"

HiST-rektor Helge Klungand kritiseres for å velge helgardering framfor klar stillingstagen i et innlegg fra tillitsvalgt Kjerstin Tobiassen.

Parking scheme is based on NTNU´s environmental ambitions

In reply to Dr. Bassetts letter about the parking scheme at NTNU.

Universitetsdemokratiets fallitt

NTNU er i ferd med å bli en bananrepublikk, mener avtroppende tillitsvalgt fra HiST.