Kronikk om fusjon

Organisering, administrering og finansiering i fusjonsprosessen 

"Etter mitt syn vil det være rart om ressursfordelingen internt på NTNU skulle skille seg vesentlig fra modellen myndighetene bruker til å fordele ressurser innen høyere utdanning", skriver Torberg Falch.

Om endringer ved universitetet

Avstemningen om fusjon, og omstendighetene rundt vedtaket, rystet universitetets stab og den akademiske offentlighet i Norge.

Psykologisk institutt til Humanistisk fakultet?

Det foregår store endringer på NTNU. Tre høgskoler skal smelte sammen med det gamle NTNU og mange institutter/fakulteter skal omorganiseres og finne nye samarbeidspartnere og organisatoriske tilknytninger.

- Pedagogikk må ha sin egen plass

- Uansett organisering må vi fortsatt samarbeide på tvers av fakultet og institutt, og ikke lukke oss inne, skriver Pål Aarsand og Ellen Saur ved Pedagogisk institutt i dette leserbrevet.

Er iranske akademikere en trussel?

Hvis formålet er å sette en stopper for spredning av kunnskap som brukes til våpenproduksjon, ville det kanskje vært bedre å starte med å hindre våpenproduksjon i Norge, skriver professor/student Arnulf Kolstad i dette leserbrevet.

Skal fusjonen lykkes må vi stole på hverandre

Er det en motsetning mellom tilhørighet til disiplinfaget og et utdanningsvitenskapelig fakultet?

Siste fra forsiden

- Vi har ingen overtallige

Leder av Norsk Tjenestemannslag ved NTNU, Sturla Søpstad, liker ikke at ledelsen allerede har tatt i bruk ordet overtallighet. 

Fusjonen koster 250 millioner kroner

Risikofaktorene er de samme, men kostnaden for fusjonen antas å bli høyere enn først beregnet.

Ville ha loddtrekning i styrevalg

Studentrepresentantene i NTNU-styret argumenterte kraftig mot rangering av ansatte og studenter når NTNU-styret skal utvides, men fikk ingen støtte av det øvrige styret.

"Bøddelseremoni" vekker avsky

Linjeforeningen "Smørekoppens" opptaksseremoni vekker reaksjoner. "Motbydelig bøddelseremoni" er en av beskrivelsene. Prorektor Berit Kjeldstad reagerer.

Lektorutdanningens suksessfaktor: disiplinfaget

"Kvaliteten i lektorutdanningen ved NTNU skyldes den desentraliserte organiseringen der programansvaret ligger hos disiplininstituttene," skriver Jan Frode Hatlen, som går i rette med Per Ramberg og Thomas Dahls argumentasjon for et eget læringsfakultet.

Kunnskapsmangel, eller vrangskap?

"Jeg vet ikke hva jeg helst vil tro, at problemene beskrevet over skyldes mangel på kunnskap eller skyldes vrangskap", skriver Hallvard Trætteberg i denne, lett frustrerte, beskrivelsen av papirbaserte eksamensprosesser ved NTNU.

UiB-studenter: Rektor bør velges

"Det er en dårlig plan å legge ned alle former for demokrati som ikke fungerer optimalt," skriver to studentpolitikere ved Universitetet i Bergen, hvor de går i rette med Merete Falck og Jone Trovåg ved NTNU.

Bør opprette et Råd av eksperter utenfra

Det er ikke gitt at professorene skal styre universitetene, vi må ha inn eksterne representanter.

Ytring

Rektor bør ansettes

"En ansatt rektor kan fokusere på jobben, og ikke tenke på å bli gjenvalgt eller ikke", skriver studentpolitikerne Merethe Falck og Jone Trovåg.

Ytring om valg/ansatt rektor

Ansatt eller valgt rektor

"Demokratiet er, som Churchill engang slo fast, den dårligste styreform vi kjenner, bortsett fra alle andre vi har prøvd," skriver Tim og Anne Charlotte Torvatn i dette innlegget, hvor de går i rette med UA-redaktørens lederartikkel.

Maskindrømmer

Tore Oksholens leder om «Gullalderdrømmer» i UA 9.6 er et sammensurium av usaklighet og mangel på evne til å tenke prinsipielt om universitetenes rolle i samfunnet.

Ytring

Mange mot fusjon - mangler tillit

Nær halvparten av 141 Tekna-organiserte professorer og amanuenser ved NTNU mangler tillit til ledelsen, mens 65 prosent fremdeles er helt eller delvis mot fusjonen. Tillitsvalgte gjør rede for resultatene i denne kronikken.

Ytring om fusjon:

"Svakt av Klungland i saken om nytt NTNU-styre"

HiST-rektor Helge Klungand kritiseres for å velge helgardering framfor klar stillingstagen i et innlegg fra tillitsvalgt Kjerstin Tobiassen.