Ytring:

SV-disiplinenes posisjon: sykkel eller støttehjul?

Om NTNU styret nå vedtar at vi blir en del av et større profesjonsfakultet – hvilke signaler sender dette om disiplinenes posisjon i fremtidige NTNU?
Silje Aurora Andresen og Thomas Sætre Jakobsen er stipendiater ved Geografisk institutt. De har skrevet dette innlegget sammen med stipendiat Ida Marie Henriksen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Silje Aurora Andresen og Thomas Sætre Jakobsen er stipendiater ved Geografisk institutt. De har skrevet dette innlegget sammen med stipendiat Ida Marie Henriksen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Skrevet av:
Silje Aurora Andresen (GI)
Thomas Sætre Jakobsen (GI)
Ida Marie Henriksen (ISS)

Den siste uken har debatten om SVT sin organisering blitt intensivert etter rektors innstilling til NTNU styret. Diskusjonene som har foregått har handlet om hvem sin synlighet som bør prioriteres: økonomi eller utdanning. Disiplinene synlighet har i mindre grad fått plass i diskusjonen, som i hovedsak har dreid om hvor disiplinene vil lide minst i et kortsiktig perspektiv. Her slår vi et slag for at fakultetsstrukturdebattene bør handle mer om å styrke disiplinenes posisjon i et langsiktig perspektiv. 

Hvis synligheten til disiplinene skal styrkes finner vi det utfordrende å se hvordan dette best oppnås i en todeling av SVT. I et langsiktig perspektiv vil synlighet være en viktig faktor for å sikre en sterkere posisjon for disiplinene rundt rektors bord. Det viktigste for disiplinene i det som blir fakultetstruktur er at vår egenverdi spilles opp fremfor ned. Vi mener at en tredeling best vil synliggjøre disiplinene og være med å heve statusen til disiplinene innenfor NTNU.

Samtidig er det viktig å stikke fingeren i jorden og spørre seg hvorfor disiplinene kommer dårligere ut i dagens NTNU. Dette handler ikke om faglig dyktighet, men om den nåværende finansieringsmodellens utforming som er dårlig egnet til å ivareta disiplinens unike samfunnsoppdrag. Dette gjør seg ikke minst synlig når det gjelder i ressursfordeling til undervisning. Disiplinene har lenge jobbet med å øke antall studenter (som belønnes i dagens budsjettmodell), men ressurssituasjon vår har merkelig nok blitt forverret. Dette går spesielt utover studentene ift kvalitet: de får mindre tid til veiledning, seminarer, og lite eller ingen tilbakemelding på skriftlig arbeid. Dette ligger mer på strukturene enn de ansatte selv. 

Om NTNU styret nå vedtar at vi blir en del av et større profesjonsfakultet – hvilke signaler sender dette om disiplinenes posisjon i fremtidige NTNU? Slik vi har argumentert for her (og i andre innlegg) – er ikke situasjonen god i dag og vi har problemer med å se hvordan en todeling vil gjøre den bedre. Vi vil minne om at det er sagt at det er nivå 2 som skal avgjøres nå – slik sett er det ikke gitt at et disiplinfakultet vil bli «for lite» sett at nivå 3 organiseringen fortsatt skal være åpen; det trenger ikke «bare» bli statsvitenskap, sosiologi, geografi og sosialantropologi som danner et disiplinfakultet der vi sammen jobber mot best mulige vilkår for å utvikle våre fag.


Relaterte artikler

Nok nå, Reitan

Stipendiatene Silje Aurora Andresen og Thomas Sætre Jakobsen ved Geografisk Institutt kritiserer SVT-dekan Marit Reitans retorikk i dette innlegget.

Leserbrev:

"Vilkårene blir ikke bedre av seg selv"

En hilsen på oppløpssiden fra folk i disiplinland: vilkårene blir ikke bedre av seg selv. 

Dårligere finansiering enn på breddeuniversiteter

- De samfunnsvitenskapelige disiplinene er dårligere finansiert ved NTNU enn tilsvarende fag ved norske breddeuniversiteter, sier SVT-dekan Marit Reitan.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Exit ex.phil?

Statsråden er skeptisk til forslag om et felles førsteår for studenter

Bør dagens innføringsemner ex.phil og ex.fac erstattes av ett, felles første år? UiT-rektor Anne Husebekk foreslår dette. Statsråd Iselin Nybø er skeptisk avventende.

Mads Gilbert kommer til NTNU

Den kjente legen og palestinaaktivisten holder foredrag på Dragvoll under arrangementet «Palestinske dager»

- Også smartinger støtter Brexit

Akademikere vil tilbakevise at det bare er idioter som støtter utmelding av EU.

Ap og SV etterlyser romfartsstrategi

Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet mener regjeringen somler med en romfartsstrategi. Norge henger etter og er ikke proaktive nok, mener partiene.