Oppklaring om Toppforsk/NFR

Hvorfor fikk NTNU bare 5 Toppforsk-stipend, mot UiOs 17? Prorektor for forskning, Kari Melby, forklarer.

Det har vakt oppsikt at NTNU har fått finansiert bare 5 prosjekter, mot UiO sine 17 og UiBs 8. Toppforsk finansieres gjennom såkalt Fellesløft, dvs et spleiselag mellom NFR/KD og institusjonene med en halvpart på hver. Den økonomiske rammen til hver institusjon er bestemt av tildelingen fra FRIPRO for årene 2010-2013. Her gjør NTNU det vesentlig dårligere enn UiO og også svakere enn UiB. Mens UiO fikk anledning til å ta ut prosjekter for 340 mill og UiB for 180 mill, var kvoten til NTNU 120 mill og til UiT 50 mill. Det høye antall finansierte prosjekter ved UiO skyldes i tillegg at universitetet økte potten med 50 mill av egne midler, noe som gav mulighet for å finansiere 2-3 prosjekter utover opprinnelig ramme.

For å komme i betraktning må søknadene holde høy kvalitet, dvs oppnå karakter 6 eller 7. NTNU hadde 10 støtteverdige prosjekter, UiB 15 og UiO hele 26. Det nøyaktige tallet på finansierte prosjekter avhenger selvsagt av størrelsen på bevilgningen til hvert prosjekt. De prosjektene som ble prioritert fra NTNU var alle store prosjekter som søkte maks ramme på ca. 25 mill. Vi valgte å fullfinansiere disse, noe som kun gav rom for 5 prosjekter.

Dersom vi skal hevde oss bedre gjennom mekanismen Fellesløft, må vi styrke vår posisjon i FRIPRO. Det krever økt søknadsaktivitet og søknader med høy kvalitet som kan hevde seg i den skarpe konkurransen.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Google vil forske på kunstig intelligens i Kina

Google vil åpne et forskningssenter for kunstig intelligens i Kina til tross for at kineserne har stengt søkemotoren ute fra internett og kjemper for sensur.

Ny utstilling viser døde dyr på innsida

NTNU Vitenskapsmuseet og Institutt for klinisk og molekylær medisin har brukt «Body worlds»-teknikken for å lage en unik utstilling.