- Ingen seniorfiendtlig personalpolitikk

"Sommerens debatt om forholdene for pensjonerte, vitenskapelig ansatte kan skape inntrykk av at NTNU har en personalpolitikk som er seniorfiendtlig, og at NTNU setter liten pris på innsatsen fra våre emeriti. Det er ikke tilfelle", skriver organisasjonsdirektør og personalsjef i dette innlegget.

. Både seniorpolitikken, aldersstatistikk og praksis rundt på universitetet viser at seniorer verdsettes og ønskes. Institutter og fakulteter prøver så langt det er mulig å tilby gode arbeidsforhold for pensjonerte, vitenskapelige ansatte – og det settes stor pris på deres erfaring og innsats. NTNUs seniorpolitikk inneholder også retningslinjer om seniorsamtaler som nettopp er ment å ivareta bl.a. de punkter Kolstad peker på i ett av sine innlegg, 9. august. Gjennom seniorsamtalen skal overgangen til pensjon tilrettelegges og ev. videre tilknytning til NTNU diskuteres og avklares. Slik skal det være, og både personalsjef og organisasjonsdirektør ønsker å fortsette å bidra til en aktiv og inkluderende seniorpolitikk.

I saken om Kolstads pensjonistrolle ved Psykologisk institutt/SVT har personalsjefens engasjement begrenset seg til å peke på to forhold: Kolstads sak i seg selv er ikke er grunnlag for å endre NTNUs seniorpolitikk, og beslutningsmyndigheten når det gjelder å tildele kontor og andre goder til pensjonerte, vitenskapelige ansatte ligger på instituttene, ev. ved fakultetet.

I den grad personalsjefen har «gått inn i saken» er det ved å peke på at jo mindre et gode er, jo lettere bør det være å innvilge. I tillegg har saken avdekket at det ikke er samsvar mellom IT-reglementets bestemmelse om at pensjonister ikke kan ha NTNU-epost, - og ønsket om tilrettelegging for mest mulig hensiktsmessige arbeidsforhold for emeriti. Dette misforholdet skal rettes opp.

Interessen for disse spørsmålene er en nyttig påminnelse, og det kan alltid stilles spørsmål om NTNUs retningslinjer er gode nok og ivaretar målet om inkludering og positiv behandling av seniorer. Sett i sammenheng med den alminnelige debatt om pensjonsalder mv. er tiden trolig moden for å gjennomgå seniorpolitikken på nytt og også vurdere en mer tydelig og felles policy for emeriti.

Nybakt student. 71-årige professor Arnulf Kolstad fikk ikke legge til "emeritus" etter tittelen, og søkte derfor opptak som student. Men NTNU bedriver ingen seniorfiendtlig personalpolitikk, bedyrer leserbrevforfatterne.
(Foto: Tore Oksholen)

Nybakt student. 71-årige professor Arnulf Kolstad fikk ikke legge til "emeritus" etter tittelen, og søkte derfor opptak som student. Men NTNU bedriver ingen seniorfiendtlig personalpolitikk, bedyrer leserbrevforfatterne. Foto: Tore Oksholen

Relaterte artikler

Hva er det med Kolstad?

Den stridbare, nypensjonerte professor Arnulf Kolstad nektes enhver form for akademisk tilknytning til NTNU, og har søkt om opptak som student for å beholde en NTNU-epost. Hva er det ved fyren som gjør ham fortjent til en slik behandling?

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNUs ledersamling:

Gir råd om hvordan strategien får effekt

NTNUs nye strategi blir presentert på ledersamlingen på Oppdal. Sosiologiprofessor Per Morten Schiefloe er hyret inn for å snakke om hvordan sørger for at strategien blir noe annet enn en ren papirøvelse.

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2017:

- Overraskende små forskjeller når vi sammenligner med 2014

Oppdal: Oppslutningen om arbeidsmiljøundersøkelsen er lavere enn den i 2014.

Når staben med forskere er mer likestilt blir forskningen bedre

Ny studie av medisinsk forskning viser at mangfold i forskergrupper gir bedre og mer konkret kunnskap.

Annenhver student frykter arbeidsledighet

Selv om arbeidsledigheten i Norge er på 4 prosent, frykter hele 50 prosent av norske studenter å stå uten jobb etter fullførte studier.