Har 24 ekstramillioner - etterlyser toppforskere

Fakulteter med fagmiljøer i internasjonal toppklasse kan nå melde seg hos prorektor Kari Melby om de vil styrke seg enda mer.

 

Vi forenkle finansieringen

Forskerforbundets Petter Aaslestad vil forenkle finansieringen av UH-sektoren.

 

Ocean Space Centre rykker ett skritt fram

Regjeringen etablere en prosjektorganisasjon for et nytt senter for havromsteknologi i Trondheim, Ocean Space Centre.

 

Holbergprisvinner foreleser på HF

Natalie Zemon Davis omtales som en av nåtidens største historikere. Tirsdag 8. april holder hun Holbergforelesning ved Det humanistiske fakultet.

 

Jobbgaranti for forskertalenter

Regjeringen fremmer et nytt lovforslag om at unge talenter skal ha krav på fast ansettelse etter endt åremålsperiode.

 

Ser store muligheter for mer Japan-samarbeid

NTNU-rektor Gunnar Bovim tilbrakte forrige uke i Japan og så stort potensial for samarbeid innen fornybar energi.

Endelig stemplet godkjent av Nokut

Manglene er rettet opp, og styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) har satt godkjentstempelet på NTNU.

Innbyr til virtuell reise - i lunsjen

Mandag 7. april inviterer Realfagsbiblioteket til åpning av ny utstilling og lunsjforedrag med innlagt virtuell reise.

Øremerker 32 millioner kroner til studentene

Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) hadde et årsresultat på 40 millioner kroner i fjor.

Lager liste over sensitive studier

– Vi har kanskje ikke tatt tilstrekkelig inn over oss i hvilken grad departementet betrakter våre studier som følsomme.

Akademika solgt

Studentsamskipnadene i Trondheim og Oslo har solgt Akademika til forlagshuset Vigmostad & Bjørke. - En fordel for studentene, mener samskipnadene selv.

Ytring

Vi har et ansvar

"Kunnskap er i utgangspunktet verdinøytralt, og det er vi – vår etikk, moral og verdier – som avgjør om det blir kunnskap i det godes tjeneste", skriver NTNUs styreleder Svein Richard Brandtzæg i dette blogginnlegget. 2

 

Anbefalt kommentar

Innsendt av morten øien

Vi har et ansvar

Jeg er glad for at NTNU har fått en styreleder som fokuserer på å omsette ny kunnskap til nye løsninger, til beste for samfunnet og framtidige generasjoner. Det er også gledelig at han gir uttrykk for sitt syn utenfor styrerommet, som i denne avisartikkelen.

Jeg er kjent med at Brandtzæg er aktiv orienteringsløper. Gode o-løpere er bå...