Enda mer heder til teamet bak Kahoot

Læringsspillet Kahoot har 10 millioner unike studenter over hele verden, og teamet bak tjenesten mottok nylig nok en pris .

Håndplukker kvinner til nye professorater

I sommer stoppet rektor ved Lunds universitet alle professor-utnevninger. Årsak: Det er ansettes for få kvinner. Nå skal de ti neste være kvinner.

1,8 milliarder til klimaforskning

Året 2010 var et toppår for bevilgninger til norsk klimaforskning. Året etter gikk summen ned fra 408 til 368 millioner kroner og der er nivået blitt liggende.

Byplansjefen vil ha NTNU-campus i tre

Å bygge NTNUs mulig nye campus i tre, vil vekke interesse for NTNUs hovedsete både nasjonalt og internasjonalt mener byplansjefen i Trondheim

Se Saks-debatten her

Hvem bør slå seg sammen med hvem og hvilke konsekvenser vil dette få? Rektorene for HiST og NTNU, samt Forskerforbundets leder møttes til UA-debatt mandag kveld.

Nytt ph.d.-studium i audiovisuelle medier

NTNU får etablere et nytt doktorgradsstudium i audiovisuelle medier, i fellesskap med Høgskolen i Lillehammer.

Siste fra forsiden

Enda mer heder til teamet bak Kahoot

Læringsspillet Kahoot har 10 millioner unike studenter over hele verden, og teamet bak tjenesten mottok nylig nok en pris .

- Jeg forstår usikkerheten

En eventuell fusjon med HIST eller andre høyskoler skal ikke endre fordelingen i tid som faggruppene på NTNU har mellom utdanning og forskning, skriver Gunnar Bovim i dette leserinnlegget.

Cerg-gruppen får midler til å fortsette forskningen

Forskningsgruppen forsøker å finne nye og bedre metoder for å forebygge og behandle hjerte- og karsykdommer.

Vann – verdens viktigste ressurs

En stor del av verdens befolkning lider på grunn av vannmangel. I Norge har vi i utgangspunktet nok vann for å forsyne hele verden med rent drikkevann, skriver Tone Merete Muthanna i denne kronikken.

Best i Europa på studenttilfredshet

NTNU har vunnet prisen for Best International student satisfaction for andre år på rad.

Fikk masteroppgaven publisert på nivå 2

En oppgave Yohannes Yebabe Tesfay (31) gjorde i et masterkurs ved Høgskolen i Molde, ble artikkel i et nivå 2-tidsskrift.

Mistenker ulik bruk av karakterer - vil gi studentene nasjonale prøver

– Vi har ingen måter å sammenligne institusjon A og B på, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Innsats innen økologi gjorde Moen til ridder

Professor Asbjørn Moen ved NTNU Vitenskapsmuseet mottok ordensinsignier diplom mandag kveld, som synlige tegn på sin nyervervede status som Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden.

Gir oss sannheten bak rangeringene

Onsdag denne uken presenteres sannheten bak universitetsrangeringene - i regi av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Kunstverk savnet

Nok et kunstverk er meldt savnet ved NTNU. Denne gang er det verket «Squared potential» som har forsvunnet fra kjelleren i Hovedbygningen på Gløshaugen.

Kjønnsbalansen skal voktes i Horisont 2020

Kjønnsperspektivet skal integreres i de ulike utlysningene, og forskningsteamene skal ha kjønnsbalanse.

Landrø fikk pris for 4D-seismikk

NTNU-professor Martin Landrø er tildelt Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning.

Færre jobbtilbud for ferske siv-inger

Færre sivilingeniører-studenter fra NTNU har i år fått tilbud om jobb før innlevering av masteroppgaven.