Flere studenter sa sin mening

Langt flere studenter enn i fjor har sagt hva de mener om studieprogrammet sitt.

Røe Isaksen kommer på bursdag

Kunnskapsministeren har meldt sin ankomst på tiårsjubileet til NTNU Nanolab.

Gyllen mulighet til nye EU-midler

EUs utdanningsprogram Erasmus+ åpner for utdanningssamarbeid med land utenfor Europa.

NTNU gjør avtale med FFI

Skal fremme faglig samarbeid og forskerutdanning - først og fremst om autonome og ubemannede systemer.

UiO lyser ut 72 forskerstillinger

Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo lyser ut 72 forskerstillinger

Sektoren har 11 milliarder på konto

Universitetene og høgskolene har rekordhøye beløp på bok.

Siste fra forsiden

Høgskolene i Molde og Ålesund kan bli lagt under NTNU

 Alle høgskolene på Vestlandet, med unntak av Høgskolen i Bergen, fikk klar beskjed fra kunnskapsministeren på et ekstra møte i Oslo torsdag: Dere er for små til å fortsette alene.

Dette har skjedd

Se stor tidslinje over utviklingen i Iranersaken.

54 personer fanget av spionfilter

En rekke iranere, syrere og pakistanere har blitt fanget av det akademiske filteret som skal hindre ulovlig kunnskapsoverføring og produksjon av masseødeleggelsesvåpen.

Innvandrere vil ikke bli allmennlærere

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre velger farmasi, odontologi og medisin.

- For mye distrikt, for lite teknologi

NTNU-professor og Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg har fire teknologitunge forslag til modernisering av Innovasjon Norge.

Ypperlige klimaforskere

For første gang har norske forskere vært med på arbeidet med FNs klimapanels synteserapport.

Saks-konklusjon etter påske

Fredag 31. oktober gjekk fristen ut for universitet og høgskular til å koma med innspel til framtidas universitets- og høgskulekart.

234 åpnet lommeboken

Innsamlingskampanjen for de utviste iranske studentene er nå formelt avsluttet. 234 givere åpnet lommeboken , og sørget for at  målet om 20 000 USD er oppfylt.

Nobelprisvinner foreleser

Nobelprisvinner Sir Konstantin S. Novoselov  holder årets Onsager-forelesning ved NTNU torsdag 6. november.

Tester anlegg for gassvarsling i Kjemiblokk 4

Brannvernansvarlige ved NTNU gjennomfører test av det nye gassvarslingsanlegget i Kjemiblokk 4 fra klokka 17 og utover i kveld.

Hevder seg presset ut av studentpolitikken

Tidligere nestleder i Studenttinget hevder press lå bak hans brå avgang.

Fast og varig satsing på USA og Canada

Norge innfører en permanent satsing på samarbeid med læresteder i USA og Canada.