Hevder seg presset ut ut av studentpolitikken

Tidligere nestleder i Studenttinget hevder press lå bak hans brå avgang.

Fast og varig satsing på USA og Canada

Norge innfører en permanent satsing på samarbeid med læresteder i USA og Canada.

Advarer mot kutt for nettskolene

Nifu-forsker mener kunnskapsministerens kutt i støtten til nettskoler er uheldig.

En hel uke for bærekraft

Denne uka er viet bærekraft - i regi av Fakultet for arkitektur og billedkunst.

Ni av ti forskere fornøyd med media

Ni av ti forskere er fornøyd med omtalen av sin forskning i media, men mange synes journalister er for opptatt av sensasjoner.

Enda mer heder til teamet bak Kahoot

Læringsspillet Kahoot har 10 millioner unike studenter over hele verden, og teamet bak tjenesten mottok nylig nok en pris .

Siste fra forsiden

Feiret «Bjørkedampen» med storstilt utendørsfest

Maskinstudentene dekket opp til stor utendørsfest og serverte "Champ" og sjokolade-bløtkake

Arnkjell hadde bare A-er på vitnemålet

- Jeg har aldri hørt om noen med tilsvarende vitnemål, sa dekan Ingvald Strømmen og ga 27-åringen tilbud om stipendiatstilling.

Vi har alla skuld i det som pågår i Mellanöstern

Norska muslimska ungdomar är inte en "säkerhetsrisk", de är en rikedom, skriver Ulrika Mårtensson.

Størrelsen betyr alt

- Om ti år har vi kanskje en Nobelpris

Det er store kostnader for liten teknologi på NTNU Nanolab. Mellom maskiner for flere titall millioner kroner vandrer forskere rundt i heldekkende drakter der bare øynene vises.

Håndplukker kvinner til nye professorater

I sommer stoppet rektor ved Lunds universitet alle professor-utnevninger. Årsak: Det er ansettes for få kvinner. Nå skal de ti neste være kvinner.

1,8 milliarder til klimaforskning

Året 2010 var et toppår for bevilgninger til norsk klimaforskning. Året etter gikk summen ned fra 408 til 368 millioner kroner og der er nivået blitt liggende.

Byplansjefen vil ha NTNU-campus i tre

Å bygge NTNUs mulig nye campus i tre, vil vekke interesse for NTNUs hovedsete både nasjonalt og internasjonalt mener byplansjefen i Trondheim

Se Saks-debatten her

Hvem bør slå seg sammen med hvem og hvilke konsekvenser vil dette få? Rektorene for HiST og NTNU, samt Forskerforbundets leder møttes til UA-debatt mandag kveld.

Nytt ph.d.-studium i audiovisuelle medier

NTNU får etablere et nytt doktorgradsstudium i audiovisuelle medier, i fellesskap med Høgskolen i Lillehammer.

Best i Europa på studenttilfredshet

NTNU har vunnet prisen for Best International student satisfaction for andre år på rad.

Fikk masteroppgaven publisert på nivå 2

En oppgave Yohannes Yebabe Tesfay (31) gjorde i et masterkurs ved Høgskolen i Molde, ble artikkel i et nivå 2-tidsskrift.

Mistenker ulik bruk av karakterer - vil gi studentene nasjonale prøver

– Vi har ingen måter å sammenligne institusjon A og B på, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Innsats innen økologi gjorde Moen til ridder

Professor Asbjørn Moen ved NTNU Vitenskapsmuseet mottok ordensinsignier diplom mandag kveld, som synlige tegn på sin nyervervede status som Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden.