Kjønnsbalansen skal voktes i Horisont 2020

Kjønnsperspektivet skal integreres i de ulike utlysningene, og forskningsteamene skal ha kjønnsbalanse.

 

Landrø fikk pris for 4D-seismikk

NTNU-professor Martin Landrø er tildelt Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning.

 

Færre jobbtilbud for ferske siv-inger

Færre sivilingeniører-studenter fra NTNU har i år fått tilbud om jobb før innlevering av masteroppgaven.

 

Digernes utnevnt til Ridder av 1. klasse

Kongen har utnevnt professor Torbjørn Digernes til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for forskning og utdanning.

 

Luftet usikkerhet om det nye kartet

Det nye kartet i universitets- og høgskole-Norge var tema da rundt 70 deltakere nylig møtes i Universitets- og høyskolerådet (UHR).

 

Mest penger til instituttsektoren

Tall fra Forskningsrådets Prosjektbank viser at instituttsektoren har mottatt 14,1 milliarder kroner de siste fem årene. Prosjekter rundt globale utfordringer og miljø topper lista.

Gjennomfører frarådet fusjon

Regjeringen slår sammen forskningsinstitutt, selv om forskning viser at det kan gi samfunnsøkonomisk tap.

NTNUere stakk med energipriser

Tankesmia Grønn Fase priser gode idéer som kan bidra til å løse energi- og klimautfordringer, og i år er det kåret to vinnere fra NTNU.

Samfunnsviterne starter lokallag

Fagforeningen søker medlemmer på NTNU.

UiO best i Noreg

Universitetet i Oslo er klart best i Noreg og på 69. plass i verda på Shanghai-rankinga over verdas beste universitet. NTNU og Universitetet i Bergen er begge mellom dei 201 of 300 beste universiteta på denne verdsrankinga.

Holden får prestisjeverv

Professor Helge Holden ved institutt for matematikk har blitt valgt til sekretær for International Mathematical Union (IMU).

Anbefalt kommentar

Innsendt av Tomas Bakken

utspill med utspring i manglende kompetanse

Den enesteforskjellen på Statsbygg og Eiendomsavdelingene hos Universitetene, er at Statsbygg sitter mye nærmere penge sekken, enn eiendomsavdelingene.

Påstanden at Statsbygg driver bedre, som ikke bare er i det drøyeste laget, sier litt om kunnskapsnivået til direktør Arne Bjørlykke, hvor hans innlegg bærer mer preg av irritasjon over en ...

Ytring

Skikkethet og angiveri

"Å legge opp til et system i våre undervisningsinstitusjoner der det blir lettere for studenter å kunne angi hverandre vil neppe ha de positive konsekvensene man ønsker", skriver Bjørn K. Alsberg i dette innlegget.

 

Bildegalleri

Se bildene fra St. Olavsloppet

Institutt for energi og prosessteknikk er med i St. Olavsloppet. Thomas Gibson kan ikke annet gjøre enn å slå armene ut i en blanding av beundring og fortvilelse når han blir passert av en supperrask løper. Se bildegalleri fra løpet