Vil avvente svar fra Afghanistan

Utenriksminister Jonas Gahr Støre avventer tillatelse fra afghanske myndigheter før han gir signaler om økonomisk støtte til visningen av “Afghanistan: Crossroads of the Ancient World” ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Fredag skrev UA at ledelsen ved NTNU Vitenskapsmuseet for tiden jobber gjennom mange kanaler for å få den spektakulære samlingen av afghanske nasjonalskatter til Norge. Dette betyr et stort økonomisk løft på 6-7 millioner kroner, ikke minst på grunn av ekstraordinære sikkerhetskostnader. Venstres stortingsrepresentant Trine Skei Grande stilte i forrige uke et skrifltig spørsmål til utenriksministeren, om hvorvidt hans departement vil bidra økonomisk for å få utstillingen til Norge. I sitt svar sier Jonas Gahr Støre at det først må avklares om afghanske myndigheter gir sin tillatelse.

-Her pågår det et samarbeid mellom NTNU og Norges ambassade i Kabul. Jeg kan nevne at ambassadør Hattrem har kontaktet den afghanske utenriksminister Zalmay Rassoul i et brev av 8. juni 2011, der han gir uttrykk for interesse for å få utstillingen til Norge og ber om afghanske myndigheters assistanse og velvilje i så henseende, skriver Jonas Gahr Støre.

Han poengterer at Norge tidligere har støttet vern av kulturarv i Afghanistan og tar sikte på å fortsette å gjøre det.

-Generelt sett er jeg enig i at det ville være interessant om en slik utstilling fra Afghanistan kunne gjøres tilgjengelig for et norsk publikum – som et supplement til det bildet nordmenn har av landet, skriver utenriksministeren.

Han er imidlertid ikke mer konkret enn at han sier at en søknad om midler vil måtte vurderes på vanlig måte – dersom klarsignal kommer fra Afghanistan.

I sitt spørsmål ba Trine Skei Grande også om at støtten eventuelt kunne vurderes som et spleiselag mellom Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet.

- Når det gjelder spørsmål som statsgaranti og en eventuell ekstrabevilgning til NTNU, må dette i så fall legges frem for Norsk Kulturråd og Kunnskapsdepartementet, skriver utenriksministeren.

Utstillingen “Afghanistan: Crossroads of the Ancient World” har vært vist i en rekke byer over hele verden, og vises for tiden i British Museum i London. Hittil har over 60 000 sett den der, og sluttdatoen er forskjøvet flere ganger. Utstillingen viser de mest spektakulære kulturskattene fra Nasjonalmuseet i Kabul som ble smuglet ut av museet i 1989 og som i mange år ble holdt skjult i Nasjonalbankens hvelv, før det ble besluttet å sende alt ut av landet av sikkerhetsmessige grunner.

Dramatikk. Utstillingen “Afghanistan: Crossroads of the Ancient World” viser de mest spektakulære kulturskattene fra Nasjonalmuseet i Kabul som ble smuglet ut av museet i 1989. I mange år ble de holdt skjult i Nasjonalbankens hvelv, før de ble sendt ut av landet av sikkerhetsmessige grunner.
(Foto: Axel Christophersen NTNU Vitenskapsmuseet)

Dramatikk. Utstillingen “Afghanistan: Crossroads of the Ancient World” viser de mest spektakulære kulturskattene fra Nasjonalmuseet i Kabul som ble smuglet ut av museet i 1989. I mange år ble de holdt skjult i Nasjonalbankens hvelv, før de ble sendt ut av landet av sikkerhetsmessige grunner. Foto: Axel Christophersen NTNU Vitenskapsmuseet

Relaterte artikler

Vil vise afghanske kulturskatter

NTNU Vitenskapsmuseet jobber gjennom mange kanaler for å få vise den spektakulære utstillingen ”Afghanistan: Crossroads of the Ancient World” i Trondheim. Den vises for tiden i British Museum og er sett av 60 000 besøkende.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

- Obligatorisk oppmøte uforenelig med lik rett til utdaning

De fleste talerne stilte seg lørdag negative til krav om obligatorisk oppmøte i høyere utdanning.

- Det var et stort sjokk da de leste opp navnet mitt

Vi møtte en sjokkert studentleder minutter etter at valgseieren var offentlig.

Dette er den nye nestlederen i NSO

NSO valgte lørdag ny leder og nestleder.

Ønsker å fjerne alderspoengene

NSO behandlet under landsmøtet et forslag om å fjerne alderspoeng i høyere utdanning. - Ordningen diskriminerer yngre studenter, mener forslagsstillerne.