Ny leder av Kif

Curt Rice fra Universitetet i Tromsø blir ny leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning, Kif. Tor Grande representerer NTNU i komitéen.


Rice har i mange år glødet for å få flere kvinner i ledende posisjoner. Han var en av søkerne til rektorjobben, og fortalte i et intervju med UA hvorfor han mener dette er viktig:

- Jeg er opptatt av likestilling fordi jeg vil gjøre universitetene bedre. Likestilling er ett av mange tiltak som bidrar til det.

Bevisstgjøre

I pressemeldinga fra Kunnskapsdepartementet heter det at Kif skal bidra til en generell bevissgjøring omkring problemer knyttet til den skjeve kjønnsbalansen i akademia og i forskningssystemet.

Tor Grande fra NTNU

NTNUs mann i komitéen, professor Tor Grande tenker i de samme banene. Da han var leder ved Institutt for materialteknologi arbeidet han systematisk for å rekruttere kvinner til det mannsdominerte fagområdet.

De nye medlemmene i Kif er:

Professor Curt Rice, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, leder

Førsteamanuensis Ingrid Guldvik, Høgskolen i Lillehammer

Professor Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Førsteamanuensis Synnøve Hofseth Almås, Høgskolen i Ålesund

Seniorforsker Elisabeth Ljunggren, Nordlandsforskning, reoppnevning

Personalsjef Martin Stølevik, SINTEF konsernstab

Divisjonsdirektør Jesper Simonsen, Norges forskningsråd, reoppnevning

Student Solveig Maria Figenschou, Lektorprogrammet, Universitetet i Oslo

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Vil øke semesteravgiften med 140 kroner i året

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Sit, vil øke semesteravgiften fra 510 til 580 kroner. Årsaken er økt satsing på blant annet studentfrivillighet.

Høytid for prokrastinering:

Sju råd til studenter som utsetter viktige gjøremål

Det er eksamenstid for hundretusenvis av studenter, og mange kjenner nok et snev av utsettelsesatferd. Når denne blir kronisk heter det prokrastinering, og kan gjøre eksamenlesing og oppgaveskriving unødig vanskelig.

Gjesteskribent Hilde Opoku:

Fra SMART teknologi til smartere medmennesker?

Med årets statsbudsjett innfører Ghana flere skattereformer som har til hensikt å forflytte skattebyrden fra de som har minst, stimulere til forretningsoppstart for unge entreprenører samt andre mekanismer vi er vant med fra den norske velferdsstaten.

Hva er en medforfatter?

Professor i medisinsk statistikk Stian Lydersen (NTNU) vil ikke ta ansvar for de artiklene han er medforfatter på. Det ansvaret er han pålagt i følge Vancouver-retningslinjene.