Ny leder av Kif

Curt Rice fra Universitetet i Tromsø blir ny leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning, Kif. Tor Grande representerer NTNU i komitéen.


Rice har i mange år glødet for å få flere kvinner i ledende posisjoner. Han var en av søkerne til rektorjobben, og fortalte i et intervju med UA hvorfor han mener dette er viktig:

- Jeg er opptatt av likestilling fordi jeg vil gjøre universitetene bedre. Likestilling er ett av mange tiltak som bidrar til det.

Bevisstgjøre

I pressemeldinga fra Kunnskapsdepartementet heter det at Kif skal bidra til en generell bevissgjøring omkring problemer knyttet til den skjeve kjønnsbalansen i akademia og i forskningssystemet.

Tor Grande fra NTNU

NTNUs mann i komitéen, professor Tor Grande tenker i de samme banene. Da han var leder ved Institutt for materialteknologi arbeidet han systematisk for å rekruttere kvinner til det mannsdominerte fagområdet.

De nye medlemmene i Kif er:

Professor Curt Rice, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, leder

Førsteamanuensis Ingrid Guldvik, Høgskolen i Lillehammer

Professor Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Førsteamanuensis Synnøve Hofseth Almås, Høgskolen i Ålesund

Seniorforsker Elisabeth Ljunggren, Nordlandsforskning, reoppnevning

Personalsjef Martin Stølevik, SINTEF konsernstab

Divisjonsdirektør Jesper Simonsen, Norges forskningsråd, reoppnevning

Student Solveig Maria Figenschou, Lektorprogrammet, Universitetet i Oslo

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ber Rådmannen se på muligheten for flere internasjonale skoler etter ønske fra NTNU

NTNU, Sintef og representanter fra næringslivet har ytret ønske om flere internasjonale skoleplasser for å møte behovet for skoleplasser til familier som kommer til Trondheim for kortere engasjementer.

Trondheim trenger ny kompetanse - vedtok avtale for mer samarbeid med NTNU

Formannskapet vedtok tirsdag rammeavtale med NTNU om fremtidig samarbeid om helse- og velferdstjenester.

Denne parkeringsplassen skal bli park til ære for NTNU-botaniker

Et enstemmig formannskap vil opparbeide området som en botanisk park bestående av truede arter.

Forskningsrådet deler ut én milliard - NTNU er vert for tre av prosjektene

Til sammen 19 forskningsinfrastrukturprosjekter får støtte fra Forskningsrådet