Ny leder av Kif

Curt Rice fra Universitetet i Tromsø blir ny leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning, Kif. Tor Grande representerer NTNU i komitéen.


Rice har i mange år glødet for å få flere kvinner i ledende posisjoner. Han var en av søkerne til rektorjobben, og fortalte i et intervju med UA hvorfor han mener dette er viktig:

- Jeg er opptatt av likestilling fordi jeg vil gjøre universitetene bedre. Likestilling er ett av mange tiltak som bidrar til det.

Bevisstgjøre

I pressemeldinga fra Kunnskapsdepartementet heter det at Kif skal bidra til en generell bevissgjøring omkring problemer knyttet til den skjeve kjønnsbalansen i akademia og i forskningssystemet.

Tor Grande fra NTNU

NTNUs mann i komitéen, professor Tor Grande tenker i de samme banene. Da han var leder ved Institutt for materialteknologi arbeidet han systematisk for å rekruttere kvinner til det mannsdominerte fagområdet.

De nye medlemmene i Kif er:

Professor Curt Rice, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, leder

Førsteamanuensis Ingrid Guldvik, Høgskolen i Lillehammer

Professor Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Førsteamanuensis Synnøve Hofseth Almås, Høgskolen i Ålesund

Seniorforsker Elisabeth Ljunggren, Nordlandsforskning, reoppnevning

Personalsjef Martin Stølevik, SINTEF konsernstab

Divisjonsdirektør Jesper Simonsen, Norges forskningsråd, reoppnevning

Student Solveig Maria Figenschou, Lektorprogrammet, Universitetet i Oslo

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

- Obligatorisk oppmøte uforenelig med lik rett til utdaning

De fleste talerne stilte seg lørdag negative til krav om obligatorisk oppmøte i høyere utdanning.

- Det var et stort sjokk da de leste opp navnet mitt

Vi møtte en sjokkert studentleder minutter etter at valgseieren var offentlig.

Dette er den nye nestlederen i NSO

NSO valgte lørdag ny leder og nestleder.

Ønsker å fjerne alderspoengene

NSO behandlet under landsmøtet et forslag om å fjerne alderspoeng i høyere utdanning. - Ordningen diskriminerer yngre studenter, mener forslagsstillerne.