Lærere og humanister får slappfisk-stempel

Studentene på lærerutdanning og humaniora har lav studieinnsats. Nokut-sjef Terje Mørland er bekymret over de lave ambisjonene.

Mange fagmiljøer innen høyere utdanning har lave faglige krav og forventninger til studentene. I en pressemelding slår Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) fast at mange studenter også har lave ambisjoner for studiene sine. Meldingen er basert på en ny analyse fra Studiebarometeret.

Med 43 timer i uka bruker studenter ved arkitektur/landskapsarkitektutdanning mest tid på studiene. Studenter ved lærerutdanningene og humanistiske fag bruker minst med rundt 25 timer i uka, viser analysen.

- En betydelig andel studenter i Norge får ikke nok faglige utfordringer i sine studieprogrammer. I noen utdanninger er det nok å bruke vel 20 timer i uka på studiene for å få gode karakterer. Det burde ikke være mulig, sier direktør i Nokut Terje Mørland.

Han mener universitetene og høyskolene må ta tak i dette.

- Studentenes egne ambisjoner og institusjonenes forventninger til dem avgjør hvor stor innsats som legges ned av hver enkel student. Jeg er spesielt bekymret for den lave studieinnsatsen hos lærer- og humaniorastudentene, sier Mørland.

Tall fra analysen viser blant annet at den samlede studieinnsatsen ligger på 28,4 timer per uke. På heltidsprogrammer jobber mastergradsstudenter i gjennomsnitt mer med studiene (32 timer per uke) enn bachelorgradsstudenter (27,3 timer per uke).

Arkitektur-/landskapsarkitekturstudenter skiller seg ut med høyest samlet studieinnsats av utdanningstype som er undersøkt med et gjennomsnitt på 43,1 timer per uke. Studenter innen realfag, teknologi og medisin ligger høyere enn gjennomsnittet.

Lærer/pedagogikk- og humaniorastudentene (språk, historisk-filosofiske fag) har studieinnsats godt under gjennomsnittet. Under snittet ligger også statsvitenskap og økonomi og administrasjon.

Analysen av svarene i den nasjonale studentundersøkelsen Nokut gjennomførte i høst viser tydelige sammenhenger:

Studieinnsatsen varierer betydelig, både mellom utdanningstyper og mellom de enkelte studenter. Studentene jobber mer med studiene der de er mest fornøyd med utdanningene sine og der opplevelsen av at de faglige utfordringene er høyest. Disse studentene synes også studiet er utfordrende og er mer ambisiøse på egne vegne. Dataene i Studiebarometeret.no bygger på studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Disse ble hentet inn i nasjonal spørreundersøkelse høsten 2013, der hensikten var å avdekke studentenes vurderinger av utdanningskvalitet.Undersøkelsen ble besvart av 32 prosent av studentene som ble invitert til å delta(i alt 17600).

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Stakk med Robert Millar-prisen:

Uka ble best på markedsføring

Uka har kapret Robert Millar-prisen for 4. gang, og er igjen best på markedsføring i Trøndelag.

Gjesteskribentene:

Tappet for energi

Jeg er 36 år, men i møtet med alle de store sakene som pågår i forsknings- og universitetspolitikken for tida føler jeg meg eldgammel.

- Campus blir mye større enn 92 000 kvm

- Man må ha i mente at den nye campusen NTNU skal bygge blir vesentlig større enn de 92 000 kvadratmeterne Regjeringen har bevilget penger til, minnet campusgeneral Merete Kvidal om under torsdagens folkemøte med tittel «Kampen om campus».