Studentersamfundet med millionoverskudd i 2016

Økte omsetningen med nesten 14 millioner og årsresultatet med over 4,5 millioner fra året før.
Over 51 millioner kroner skiftet eier på Samfundet i 2016. Finansstyret ved Samfundet begrunner veksten fra året før med økt aktivitet, økt oppslutning og en bedring av den daglige driften.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Over 51 millioner kroner skiftet eier på Samfundet i 2016. Finansstyret ved Samfundet begrunner veksten fra året før med økt aktivitet, økt oppslutning og en bedring av den daglige driften. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

«2016 har vært preget av stor aktivitet og god oppslutning blant studentene i Trondheim. Konsertprogrammet har vært godt og kulturtilbudet har hatt god publikumsoppslutning» skriver finansstyret ved Studentersamfundet i beretningen til årsregnskapet for 2016.

Resultatet av den store aktiviteten er en omsetning på over 51,3 millioner kroner i 2016, en kraftig økning fra de drøyt 37,5 millionene studentenes storstue omsatte for i 2015.

Følg Universitetsavisa på Facebook og Twitter.

Økte inntekter - og utgifter

Den største delen av denne økningen er posten «Arrangementsinntekter» som steg fra 5,5 millioner i 2015 til i overkant av 13,3 millioner i 2016. Også serveringsinntektene reflekterer aktivitetsøkningen og oppslutningen Studentersamfundet beskriver med en økning fra i overkant av 14,6 millioner i 2015 til drøyt 20,7 millioner i 2016.

Utgiftssiden ved driften av Samfundet så naturlig nok også en økning som resultat av den økte aktiviteten, fra drøyt 37,6 millioner i 2015 til snaut 46,6 millioner i 2016. Økningen skyldes primært et økt vareforbruk og personalkostnader.

Totalt ender Studentersamfundet med et driftsresultat på snaut 4,8 millioner kroner, en vesentlig forbedring fra 181.055 kroner i 2015. Resultatet før skatt ble på drøyt 4,5 millioner mot 16.021 kroner i 2015.

«Det gode resultatet må i hovedsak tilskrives en bedring av den daglige driften», skriver finansstyret i årsregnskapet.

LES OGSÅ: Tale tar over roret på Samfundet

Færre medlemmer

I årsregnskapet kommer det også frem at antallet medlemmer var lavere i 2016 en i 2015, noe som ga i overkant av 200.000 kroner mindre i medlemsinntekter. Ved utgangen av 2016 var det 11.623 medlemmer ved Studentersamfundet, en nedgang på 362 medlemmer fra året før.

Samfundet skriver i beretningen at årsaken for dette er svingninger som følger Uka, og at Samfundet normalt har færre medlemmer i år hvor studentfestivalen ikke arrangeres.

Trenger mer plass

«Hovedutfordringen for Studentersamfundet fremover blir å opprettholde og øke medlems- og besøkstallet. Det blir derfor viktig å kunne gi medlemmene et enda bredere hverdagstilbud... ...samtidig som rollen som studentenes viktigste utested i helgene må befestes og videreføres» står det i beretningen.

En av faktorene som gjør dette utfordrende er ifølge Studentersamfundet manglende areal, og derfor mener Samfundet at et nybygg på Fengselstomta er en nødvendighet.

«Samfundet har fortsatt planleggingen av et nybygg på Fengselstomta. Realisering avhenger av om man får stabilisert kvikkleire på tilliggende arealer» står det i beretningen.

Og skulle de få stabilisert kvikkleiren har de en egenkapital på nesten 29 millioner kroner som blant annet kan hjelpe dem igang med nybygget.

LES OGSÅ: Samfundet vil ikke ha park på Fengselstomta

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNUs ledersamling:

Verden trenger NTNU, NTNU trenger verden

Oppdal: - Arbeidet med å legge retningen mot NTNU år 2025 starter i dag, i dette lokalet, sa rektor Gunnar Bovim.

Her kan du få med deg hva som diskuteres på Oppdal

NTNUs ledere har sitt årlige treff på Oppdal, hvor de blant annet skal diskutere den nye strategien til universitetet. UA strømmer møtet.

NTNUs ledersamling:

Gir råd om hvordan strategien får effekt

NTNUs nye strategi blir presentert på ledersamlingen på Oppdal. Sosiologiprofessor Per Morten Schiefloe er hyret inn for å snakke om hvordan man kan oppnå at strategien blir noe annet enn en ren papirøvelse.

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2017:

- Overraskende små forskjeller når vi sammenligner med 2014

Oppdal: Oppslutningen om arbeidsmiljøundersøkelsen er lavere enn den i 2014.