UiS-professor klager på oppsigelsen

Professoren ble avskjediget fra Universitetet i Stavanger. Nå klager han til Kunnskapsdepartementet.
Universitetet i Stavanger
(Foto: UiS)

Universitetet i Stavanger Foto: UiS

Professor Nils Rune Langeland måtte gå fra sin stilling ved Universitetet i Stavanger i slutten av november 2017. Det ble vedtaket da ansettelsesutvalget behandlet saken, skriver På Høyden.

I dokumentene som ligger til grunn for ansettelsesutvalgets behandling fredag kommer det også fram at arbeidsgiver hadde gitt Langeland en advarsel 30. juni 2017, om «krenkende ytringer på sosiale medier og hans uakseptable adferd overfor kollegaer».

Advarselen ble gitt få dager før flere kvinner publiserte skjermdumper av meldinger som de hadde mottatt av Langeland. Her skal Langeland ha invitert en av kvinnene på «et glass», spurt om å få kjøpe trusene hennes kvinnene, samt spurt om hun «liker rimming».

Klager til departementet

Langeland mener han ikke har begått grove nok brudd på tjenesteplikten til at arbeidsgiveren kunne avskjedige han. Advokat Kjell M. Brygfjeld bekrefter at Langeland (53) har påklaget avskjeden til Kunnskapsdepartementet.

– Vi mener at avskjeden ikke er i samsvar med loven. Loven stiller strenge krav i en slik sak. Han må ha begått grove brudd på tjenesteplikten og vi mener at det ikke har skjedd, sier Brygfjeld til Stavanger Aftenblad.

Har fått advarsler

Universitetet i Stavanger har i saken argumentert med at grunnlaget for avskjed ligger i § 26 b, c og d i statsansattloven.

I loven heter det blant annet at en statsansatt kan avskjediges når vedkommende…

b) grovt har krenket sine tjenesteplikter

c) på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter, eller

d) ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

I framstillingen fra dekan og universitetsdirektør heter det også:

«Det er et grunnvilkår for avskjed at arbeidstaker har utvist subjektiv skyld. Arbeidsgiver gjør gjeldende at dette vilkåret er oppfylt».

Ifølge Universitetavisen Khrono skal professoren ha fått minst tre muntlige advarsler og tre skriftlige fra sin arbeidsgiver siden 2010.

Alkoholproblem

I en pressemelding, som Forskerforum har fått, heter det at avskjedssaken skyldes Langelands alkoholbruk. Dette har også advokat Brygfjeld fastholdt. Han har argumentert med at oppsigelsen ikke skyldes ikke avskjeden professorens slibrige meldinger til flere kvinner. 

I pressemeldingen heter det at «Professor Langeland har over tid slitt med et alkoholproblem. Misbruk av alkohol har medført at han over de siste år har opptrådt på måter som hans arbeidsgiver, og også noen av hans kolleger, har reagert på. Han skal også ha møtt beruset på jobb. Disse forholdene har vært tatt opp av arbeidsgiver, og professor Langeland har beklaget sin væremåte og har hatt de beste intensjoner om å skaffe seg kontroll over sitt alkoholforbruk». 

Advokaten skriver at det er Langeland som har bedt han gjøre kjent hva som er UiS’ grunnlag for innstillingen.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Jenteprosjektet Ada:

9 av 10 søkte seg til NTNU

Hele 89 prosent av dem som gikk i 3.-klasse på videregående skole da de deltok på Teknologicampen i 2015 søkte seg til NTNU. Nå skal Teknologicampen og Jentedagen slås sammen til Teknologiuka.

Sturla Søpstad fikk en idé. Det førte til bonus

For første gang skal NTNU gi de administrativt ansatte bonus. Hovedtillitsvalgt Sturla Søpstad i NTL har lenge jobbet for at dette skulle bli noe av.

Kunst på campus

Landets største fagmiljø for skapende disipliner og kunstfag trenger lokaler, skriver Jørgen Langdalen, leder for Institutt for musikk.

Frykt for at selvkjørende biler kan brukes som våpen

Sjefen for den kinesiske teknologigiganten Baidu advarer om at selvkjørende biler kan gjøres om til dødelige våpen.