Derfor vil NTNU satse så mye på videreutdanning

- Vi vil sannsynligvis se en økt konkurranse om studentene som ønsker å ta etter- og videreutdanning, sier forsker Cathrine Tømte i Nifu.

UiO blir ikke stresset av at NTNU vil satse i Oslo

- Vi er positive til at NTNU etablerer seg i Oslo. Vi ønsker å få til en arbeidsdeling i sektoren om etter- og videreutdanning, sier dekan Sten Ludvigsen ved Universitetet i Oslo.

Filming av forelesninger:

Om Høyres digitaliseringsforslag: – Det blir snakk om enorme kostnader

Intensjonen bak Høyres forslag om filming av forelesninger er god, men i praksis vil det ikke være gjennomførbart. Det mener de ansatte ved NTNU Multimediesenter og AV-tjeneste.

De gamle universitetene:

Slakter Statsbyggs nye rapporter om UH-bygg

Fire rapporter skal danne et kunnskapsgrunnlag om bygningsmassen ved statlige universiteter og høyskoler. De fem gamle universitetene slakter rapportene i et felles svar, og mener det er feil å behandle alle likt.

Mannstungt på historie:

To av 15 historikere på pensum er kvinner

Det tar lang tid å ansette professorer, men kjønnsbalansen på pensum og annen skjevfordeling kan man raskt gjøre noe med, mener professor Aud Mikkelsen Tretvik.

Uio-forsker fikk ikke Kina-visum

Forsker Koen Wellens ved Universitetet i Oslo fikk aldri svar på visumsøknaden sin, og måtte bli hjemme fra statsråd Nybøs store Kina-reise.

Siste fra forsiden

Linjeforeninger samlet seg for fokus på mental helse

Linjeforeninger ved Gløshaugen arrangerte «En psykt vanlig uke» for å skape en bedre hverdag for alle studenter.

UH-delegasjon i Kina:

Svein Stølen i Kina: - Relasjonsbygger, ikke politiker

Beijing: UiO-rektor Svein Stølen har hatt møter med lederne i 4 av Kinas 6 beste universiteter. Det er han godt fornøyd med. Politikken overlater han til KD.

Varsler studentopprør mot ny styringsmodell

Streik og studentopprør venter om foretaksmodellen får gjennomslag som styringsform for universitetene, ifølge Håkon Randgaard Mikalsen.

Én av fire studenter i Norge er over 30 år

Norges studenter er blant de eldste i Europa. Professor mener det er samfunnsøkonomisk uheldig at mange studenter kommer sent ut i arbeidslivet.

UH-ledere til Kina:

Rektor diskuterer akademisk frihet med kinesiske kolleger

NTNU-rektor Gunnar Bovim ser utfordringene med å gå inn i tett samarbeid med kinesiske universiteter. Men: - Om vi skal oppføre oss perfekte, blir vi en ensom øy i verden.

Kritiske til prosessen:

Styret ved UiB ønsker å se flere avisalternativer

Styret ved Universitetet i Bergen ønsker å få flere modeller på bordet før de bestemmer seg for hva slags avis de skal satse på i fremtiden.

Høyre vedtok mål om å filme alle forelesninger

Målet er å gjøre all undervisning digitalt tilgjengelig innen 2025.

Studenter kan få styrket rett til å klage på eksamenskarakteren

Studenter som klager på eksamenskarakteren sin og som får en vesentlig dårligere karakter, skal få ny vurdering, foreslår regjeringen.

Ytring:

«We’re both surprised and confused by their irresponsible and baseless accusation»

Comments by the Chinese Embassy’s Spokesperson on PST’s warning against Chinese researchers.

Vil verne om det norske fagspråket

- Det er viktig å halda det norske fagspråket levande, seier prorektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen, som i morgon innleier på eit møte i Språkrådet om temaet.

Striden om psykologiklinikkene:

- Vi har ikke noe system for å veilede studenter

Dag Stormbo, psykologspesialist og foretakstillitsvalgt for Norsk Psykologforening ved St. Olavs Hospital, stiller seg undrende til NTNU-rektor Gunnar Bovims ønske om å flytte klinikkene ved Institutt for psykologi inn i spesialisthelsetjenesten.

- Khrono er ikkje vårt første val

– Det er rom for ein nasjonal publikasjon, men ikkje med den plattforma Khrono og Oslomet har lagt fram.

UiB-rektor vil legge ned På Høyden

UiB-leiinga ønskjer å legge På Høyden-redaksjonen til Khrono, som i dag er eigd av Oslomet.