KD snur – også kvinner kan bli ny rektor ved HiMolde

Det opplyser statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet.

Senterparti-landsmøtet sa nei til skolepenger for utenlandske studenter

Landsmøtet i Senterpartiet vil fortsatt la utenlandske studenter slippe å betale for å studier i Norge.

Regjeringen gir 100 millioner til plastopprenskning

Regjeringen bevilger 100 millioner kroner til plastopprenskning i havet og lanserer en egen havstrategi i utenrikspolitikken.

Ytring:

Reflekterte studenter skapes ikke gjennom ensrettet og politisk farget undervisning

Akademia skal være preget av meningsbrytning, åpenhet, refleksjon og fakta. Det er et godt ideal, skriver stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaune (FrP) i dette innlegget.

«Humanistene skal bli mer synlige»

Humanistene er en uutnyttet ressurs. Det vil Torbjørn Røe Isaksen at meldingen han presenterte i dag skal gjøre noe med.

Lohndal om humaniorameldingen:

- De leverer på en forbilledlig måte

- Det er fantastisk at politikerne kan se det på den måten, sier NTNU-professor og lingvist Terje Lohndal.

Siste fra forsiden

Ytring:

Ferdig omorganisert, hvor går veien videre?

«Reorganisering og kutt i administrasjonen har gjort at mange uttaler at arbeidspresset er større nå enn før fusjonen», skriver Thomas Ferstad i dette leserinnlegget.

Ytring:

Effektivisering på ville veier

Et nytt hurtigarbeidende utvalg skal nedsettes for å identifisere ytterligere administrative effektiviseringstiltak, og antall administrative årsverk skal igjen tas ned. Men er dette den rette veien å gå?, spør Kjersti Møller i dette leserinnlegget.

KD snur – også kvinner kan bli ny rektor ved HiMolde

Det opplyser statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet.

Senterparti-landsmøtet sa nei til skolepenger for utenlandske studenter

Landsmøtet i Senterpartiet vil fortsatt la utenlandske studenter slippe å betale for å studier i Norge.

Vanskelige språk får fireårig BA-grad

Japansk, arabisk og andre vanskelige språkfag skal få et fjerde år. Det er ett av tiltakene i Humaniorameldingen som kunnskapsministeren la fram på UiO.

«Ingen friske midler i stort omfang»

- La meg bare si det rett ut: Meldingen inneholder ingen store tiltak som utløser friske midler i stort omfang, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Humaniorameldinga:

- Dette er litt av en historisk begivenhet

Når humaniorameldinga legges fram i ettermiddag, håper fire dekaner på klar tale om hvordan situasjonen for fremmedspråk kan bli bedre.

Studentpolitiker foreslår å ansette en imam ved Universitetet i Bergen

Universitetet kan bli det første som tilbyr en egen imam til studentene. Forslaget møtes med jubel i Bergen Moské.

SU-fakultetet feiret oppstart:

«Carl I. Hagen er den mest kyniske politikeren i Norge»

Kristin Halvorsen kom med denne salven under åpningen av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

- Eldre forskarar som ikkje leverer bør få sluttpakker

– Dei eldre forskarane som ikkje lenger leverer godt nok, må få høve til å gå av før dei blir pensjonistar. Derfor bør det opprettast sluttpakker som vil gjera det mogleg, foreslår biologiprofessor Nils Chr. Stenseth.

- Viktig å vise at kampen er ikke over

Jenteprosjektet Ada markerte kvinnedagen i Glassgården.

Eit fleirtal ved Høgskulen i Volda ønsker å fortsette med vald rektor

Leiinga foreslår å halda fram med dagens styringsmodell

"Eventyret kommer til å fortsette"

Olje- og energiminister Terje Søviknes besøkte petroleumsstudenter ved NTNU.