NTNU ønsker en nasjonal satsing på fremmedspråk

Dette må til for at flere elever og studenter skal velge fremmedspråk, skriver NTNU i sitt innspill til humaniorameldinga.
Hvordan få flere til å lære seg mer tysk enn standard-frasene? Ei nasjonal satsing må til, foreslår humanistene ved NTNU. (Foto: Cheryl Graham)

Hvordan få flere til å lære seg mer tysk enn standard-frasene? Ei nasjonal satsing må til, foreslår humanistene ved NTNU. Foto: Cheryl Graham

Kunnskapsdepartementet skal utarbeide ei stortingsmelding for humaniora, og forslaget blir lansert i NTNUs innspill til denne.

Universitetet mener at stortingsmeldinga bør gi fremmedspråkene en særlig oppmerksomhet, og skriver:

«Vi ber om at KD iverksetter en fremmedspråksatsing for å få styrket kompetansen i fremmespråk.»

Få velger tysk og fransk

NTNU vil at en slik satsing kan hente inspirasjon fra satsingen på realfag og teknologi, og bør føre til en felles og målrettet satsing på fremmedspråk i hele utdanningssystemet. Dessuten bør den resultere i økt bevissthet for hvor stort behovet for fremmedspråk er i samfunnet.

Fremmedspråk som tysk og fransk sliter i dag med få studenter. Også elever på videregående viser manglende interesse for fordypning i fremmedspråk. Dette til tross for at næringslivet lenge har vært bekymret for at så få lærer seg tysk. Tyskland er i dag Norges viktigste handelspartner.

NTNU peker på de uheldige ringvirkningene. Dårlige rekruttering til universitetene, gjør at mange videregående skoler ikke får rekrutterte kvalifiserte lærere i fremmedspråk.

Skal rekrutteringen økes, mener universitetet at det er nødvendig med en politisk prioritering på samme nivå som satsingen på realfag.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Stakk med Robert Millar-prisen:

Uka ble best på markedsføring

Uka har kapret Robert Millar-prisen for 4. gang, og er igjen best på markedsføring i Trøndelag.

Gjesteskribentene:

Tappet for energi

Jeg er 36 år, men i møtet med alle de store sakene som pågår i forsknings- og universitetspolitikken for tida føler jeg meg eldgammel.

- Campus blir mye større enn 92 000 kvm

- Man må ha i mente at den nye campusen NTNU skal bygge blir vesentlig større enn de 92 000 kvadratmeterne Regjeringen har bevilget penger til, minnet campusgeneral Merete Kvidal om under torsdagens folkemøte med tittel «Kampen om campus».