Nå må avdelingene bemanne ut fra et lønnskutt på sju prosent

Arbeidet med å utarbeide bemanningsplaner for administrasjonen starter nå. 
Lønnsbudsjettene skal reduseres med opptil sju prosent. Det innebærer færre administrativt ansatte. (Foto: Frida H. Gullestad)

Lønnsbudsjettene skal reduseres med opptil sju prosent. Det innebærer færre administrativt ansatte. Foto: Frida H. Gullestad

Planene skal være ferdige innen 5. oktober

I et notat fra rektor listes det opp hvilke lønnsrammer de nye avdelingene får. Utgangspunktet er at de administrative kostnadene skal kuttes med minimum 5 prosent.

Dette igjen innebærer at antallet ansatte i administrasjonen skal reduseres, enten ved naturlig avgang eller ved omplassering.

Bemanningsplanene skal inneholde følgende punkter:

- Liste over funksjoner og oppgaver som dekkes innenfor det tildelte lønnsbudsjettet

- Funksjoner og oppgaver som ivaretas

- Eventuelle justeringer i administrativ kvalitet, standard eller servicenivå

- Eventuelle oppgaver og funksjoner som er prioritert ned eller opp

- Eventuelle behov for ny kompetanse

LES OGSÅ: Elleve nye avdelingsledere skal ansettes

Innsparinger på 70 millioner

I et notat fra rektor oppfordrer han lederne om å planlegge de nye avdelingene med i gjennomsnitt sju prosent lavere lønnsrammer enn i dag. Det er NTNUs interne informasjonskanal, Innsida, som gjengir notatet.

I Fellesadministrasjonen blir kuttet på 8,1 prosent. Hos fakultetene blir kuttet på 6,8 prosent.

Disse kuttene vil innebære innsparinger på 35 millioner kroner hos fakultetene og 35 millioner kroner hos Fellesadministrasjonen.

Det skjer også store endringer på IT-området. Ansatte skal overføres fra fakultetene til den sentrale IT-avdelingen. Dette gjelder de ansatte som jobber med «basis IT». Fakultetene kan beholde de ansatte som jobber med «fagnær IT». Arbeidet med å utrede fordelinga mellom sentral IT-avdeling og fakultetene vil også foregå i september. Bemanningsplan for IKT-området utarbeides etter 1. oktober.

I notatet skriver rektor:

«I denne fasen av fusjonen berøres enkeltpersoner i langt større grad enn tidligere. Dette stiller høye krav til alle ledere, og tydelig og konsistent kommunikasjon til rett tid er nødvendig. Som en hovedregel anbefales muntlig dialog mellom ledere og medarbeidere på alle nivå. Akkurat nå er informasjonsbehovet stort og tilstedeværelse og «å se» medarbeidere er viktig.»

LES OGSÅ: - Behovet for en del stillinger og oppgaver faller bort

LES OGSÅ: Ansatte bremset forslag om raskere innsparing

LES OGSÅ: Grønt lys for helt nytt NTNU-kart
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

- Obligatorisk oppmøte uforenelig med lik rett til utdaning

De fleste talerne stilte seg lørdag negative til krav om obligatorisk oppmøte i høyere utdanning.

- Det var et stort sjokk da de leste opp navnet mitt

Vi møtte en sjokkert studentleder minutter etter at valgseieren var offentlig.

Dette er den nye nestlederen i NSO

NSO valgte lørdag ny leder og nestleder.

Ønsker å fjerne alderspoengene

NSO behandlet under landsmøtet et forslag om å fjerne alderspoeng i høyere utdanning. - Ordningen diskriminerer yngre studenter, mener forslagsstillerne.