UiT Norges arktiske universitet:

KD krever 13 studier nedlagt

Arkeologi, russlandsstudier og filosofi er blant studiene som kan bli nedlagt ved Universitetet i Tromsø.
Språkstrid. Det skal ikke lenger undervises i fransk og tysk på masternivå ved Universitetet i Tromsø - eller andre steder i Nord-Norge.
(Foto: Edricson)

Språkstrid. Det skal ikke lenger undervises i fransk og tysk på masternivå ved Universitetet i Tromsø - eller andre steder i Nord-Norge. Foto: Edricson

Det er Kunnskapsdepartementet som står bak kravet. Avisa Forskerforum omtaler saken, som først ble omtalt i avisa Nordlys.

– Vi synes det er synd og nokså uforståelig, sier Tore Nesset til Nordlys.

Han er professor i russisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), og reagerer på at et utvalg foreslår å legge ned bachelorprogrammet i russlandsstudier. Det er bare ett av 13 studier som bør legges ned, ifølge det strategiske utdanningsutvalget ved UiT.

– Det er synd fordi Universitetet i Tromsø har et viktig samfunnsansvar for å utdanne folk som har ekspertise på Russland. Mitt stalltips er at Russland kommer til å være der også i overimorgen. Da trenger vi personer som har greie på Russland. Da er det flere ting du må kunne: språk, kultur og samfunnsliv. Russlandsstudier er nettopp et forsøk på å kombinere disse emnene, sier Nesset.Utvalgets begrunnelse for å kutte russlandsstudiet er at det er få studenter og høyt frafall. I rapporten vises det til at det høsten 2015 var registrert totalt 14 studenter på bachelorprogrammet.

– Det er ikke slik at vi trenger et stort antall eksperter utdannet hvert år, men vi trenger en håndfull med høy kompetanse. Når argumentene er at det er for få studenter og stort frafall, er det et spørsmål hva man sammenligner med, sier Nesset.

Utvalget foreslår å legge ned følgende studier:

 • Arkeologi, bachelor
 • Arktisk anlegg, bachelor
 • Cultural and Creative Entrepreneurship, bachelor
 • Drama og teater, bachelor
 • Filosofi, bachelor
 • Kunstvitenskap, bachelor
 • Matematikk og finans, bachelor
 • Miljøledelse og forurensingsbiologi, bachelor
 • Politikk, økonomi og filosofi, bachelor
 • Religionsvitenskap, studieretning teologi, bachelor
 • Russlandsstudier, bachelor
 • Språk og litteratur, studieretning allmenn litteraturvitenskap, bachelor
 • Språk og økonomi, bachelor

Ifølge prorektor Wenche Jakobsen, som har ledet utvalget, har mandatet vært å gå gjennom bachelorstudier med færre enn 20 studenter. Bakgrunnen har vært et krav fra Kunnskapsdepartementet.

– Vi er bedt av departementet om å se på studieporteføljen og ta den ned. Vi har for mange studier med for å få studenter, sier Jakobsen til Nordlys.

Utvalgets forslag skal nå ut på høring der fagmiljøene skal komme med sine innspill. Deretter går saken tilbake til universitetsledelsen og alle dekaner i et utvidet ledermøte. Saken skal til endelig behandling i universitetsstyret i slutten av november.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kontaktkonferansen 2018:

Utvalg skal se på hvordan samfunnets behov for utdanning skal bli ivaretatt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen opplyste tirsdag at han vil nedsette et utvalg som skal ta for seg dimensjoneringen av høyere utdanning.

NTNU i Gjøvik preget av drapssak

Politiet bekrefter at det var NTNU-student Janne Jemtland som ble funnet død i Glomma lørdag. Saken preger ansatte og studenter ved NTNU i Gjøvik.

Kontaktkonferansen:

Toppene i UH-sektoren møter Torbjørn Røe Isaksen

«Universitet og høgskoler inn i framtida« er tema når kunnskapsministeren i dag inviterer til sin årlige samling.

Gledestårer etter at AP snur om lærerkrav

– Det rimer dårlig med Aps tradisjoner om at folk som har vært i arbeid i mange år, plutselig ikke er gode nok, at erfaring ikke skal telle, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg