UiT vil samarbeide med NTNU om tysk

Universitetet i Tromsø vedtok torsdag å legge ned ti bachelorprogram. - Vi skal komme styrket ut av dette, sier dekan Sonni Olsen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.
(Foto: UiT)

Foto: UiT

Nå håper hun på et tettere samarbeid med NTNU.

Fire bachelorprogram kuttes

Fransk kom dårligst ut etter vedtaket. Fransk som fag blir helt avviklet siden UiT heller ikke tilbyr et årsstudium i dette språket. Tysk videreføres som årsstudium.

Fakultetet slutter nå å tilby følgende bachelorprogram:

*Fransk

*Tysk

*Allmenn litteraturvitenskap

*Språk og økonomi

I tillegg skal bachelorprogrammene i arkeologi, filosofi og russlandstudier fryses i ett år. Ifølge dekanen skal tida brukes til å videreutvikle og øke kvaliteten på programmene, slik at studentene kan studere dem fra august 2018.

LES MER OM VEDTAKET: UiT legger ned ti bachelorprogram

UiB og NTNU: - Nasjonal satsing på fremmespråk må til

Ta emner ved NTNU

Nå ser Sonni Olsen for seg et tettere samarbeid med NTNU om tysk. UiT har allerede et samarbeid med NTNU om spansk. NTNU har årsstudium i spansk, mens UiT tilbyr emner på bachelornivå.

Nå vil UiT ta kontakt med NTNU for å få til et samarbeid den andre veien: UiT vil tilby et godt årsstudium i tysk. Studentene i Tromsø kan deretter ta bacheloremner som NTNU tilbyr.

Dekan Olsen har liten tro på at studentene skal flytte fra et universitet til et annet alt etter hvor tilbudene finnes. I praksis har dette vist seg vanskelig å få til. Senest på mandag var hun og tre andre humaniora-dekaner i møte med kunnskapsministeren der SAK ble diskutert. SAK står for samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon. Dekanene ser nå ut til heller å ønske samarbeid på tvers framfor en nasjonal arbeidsdeling som gjør at ett universitet tilbyr for eksempel tysk og et annet spansk.

Sonni Olsen opplyser at vi kan telle på en hånd hvor mange som har tatt en bachelor i tysk, og slik har det vært i mange år. Likedan har det vært med fransk. I 2011 la universitetet ned masternivået i tysk, fransk og litteraturvitenskap. Nå forsvinner også bachelorprogrammene.

LES OGSÅ: Tove Bull advarer mot humaniora-kutt

Opprop fra ansatte

- Det er ikke særlig lystelig å være dekan for slike fagområder med så lave studentkull. Vi synes det tilbudet vi gir er veldig bra og ønsker at flere skal velge dem. Men den lave rekrutteringa er en trend, både nasjonalt og internasjonalt, sier hun.

Ansatte var sjokkert da det ble kjent at Universitetet i Tromsø ønsket å legge ned femten studieprogram. Over 100 ansatte skrev under på et opprop og protesterte mot kutt-forslaget. På Olsens fakultet ble det først foreslått å legge ned åtte humaniorafag.

- Nå kom vi bedre ut enn det opprinnelige forslaget. Jeg tror dette vil føre til en revitalisering av studieprogrammene våre.

- Flere vil gjøre det samme

Dekan Sonni Olsen henger overraskende lite med hodet dagen derpå.

- Tysktilbudet vårt vil styrke seg, på oppdrag av Utdanningsdirektoratet tilbyr vi videreutdanning i tysk over en treårsperiode for lærere. Og de fagområdene som blir fryst ett år, vil bli videreutviklet og mer attraktive for studentene.

Det som har skjedd i Tromsø, vil også skje ved andre universitetet, mener hun:

- Vi har hatt oppmerksomheten mot oss nå, men dette foregå overalt. Verden forandrer seg og vi henger med, sier dekan Sonni Olsen.  
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2017:

- Overraskende små forskjeller når vi sammenligner med 2014

Oppdal: Oppslutningen om arbeidsmiljøundersøkelsen er lavere enn den i 2014.

Når staben med forskere er mer likestilt blir forskningen bedre

Ny studie av medisinsk forskning viser at mangfold i forskergrupper gir bedre og mer konkret kunnskap.

Annenhver student frykter arbeidsledighet

Selv om arbeidsledigheten i Norge er på 4 prosent, frykter hele 50 prosent av norske studenter å stå uten jobb etter fullførte studier.

Sosiolog mener akademia er på ville veier

Sosiolog Svein Hammer mener antall publikasjoner er det eneste kriteriet for å kvalifisere seg til fast ansettelse i universitetssektoren: - Vi ser en arroganse i akademia.